Standardowa kontrola z nietypowym rozwojem sytuacji

Kontrola zaczęła się od braku wnoszenia opłaty za przejazd odcinkiem autostrady A4, a zakończyła interwencją Policji. Kierowca ciężarówki zatrzymanej przez inspektorów z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego okazał sfałszowane prawo jazdy. W trakcie dalszych czynności stwierdzono również usterki stanu technicznego w pojeździe.

W czwartek (20 kwietnia), na odcinku małopolskiej autostrady A4, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali samochód ciężarowy z podpiętą przyczepą. Powodem podjęcia interwencji było nieuiszczanie opłaty elektronicznej za przejazd płatnym odcinkiem drogi. Zespołem pojazdów kierował obywatel Ukrainy zatrudniony u polskiego przedsiębiorcy. W trakcie czynności kontrolnych od kierowcy pobrano m.in. prawo jazdy. Blankiet dokumentu wzbudził podejrzenia inspektorów, co do jego autentyczności – brakowało m.in. wymaganych zabezpieczeń. Na miejsce kontroli wezwano patrol Policji. Przypuszczenia inspektorów okazały się trafne. Kierowca został przekazany do dalszych czynności policjantom. Posługiwanie się sfałszowanym dokumentem stanowi bowiem przestępstwo. W toku pozostałych czynności, inspektorzy stwierdzili też uchybienia w stanie technicznym pojazdu. Samochód ciężarowy miał niesprawny układ ABS, uszkodzoną jedną z opon oraz braki w oświetleniu zewnętrznym i niepewnie zamocowane lusterko.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny i ukarali kierowcę mandatem karnym. Z kolei za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty za przejazd płatnym odcinkiem autostrady, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Grozi mu kara pieniężna (gov.pl…gitd)