Aktualności

Akcja policji „ZWOLNIJ – NIEBEZPIECZNY PUNKT”

Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Neptis S.A. będącą operatorem komunikatora Yanosik przygotowało pilotażową akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Zwolnij – niebezpieczny punkt”, której celem jest ostrzeganie kierowców przed szczególnie niebezpiecznymi miejscami na drodze. Akcja potrwa od 6 maja do 2 czerwca 2024 r.

Informowanie kierujących o miejscach, w pobliżu których dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych i jednocześnie zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi, może znacząco wpłynąć na ograniczenie tragicznych zdarzeń.

Wychodząc z tego założenia Biuro Ruchu Drogowego KGP dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021 – 2023 typując 535 lokalizacji, tj. pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych „punktów”, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, na których w wymienionym okresie doszło do trzech wypadków drogowych lub więcej.

Poprzez aplikację Yanosik kierujący będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka/punktu na drodze komunikatem głosowym i tekstowym.

Warto pamiętać, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Ważne jest, aby kierującym przypominać, jak zgubna jest nadmierna prędkość i to w każdych warunkach atmosferycznych i na każdej drodze.

Do działań przyłączyła się również firma Screen Network S.A. emitując spot akcji na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

BRD KGP (policja.pl)

Więcej...

Ograniczenia w ruchu…

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w trakcie majówki.

Od 30 kwietnia do 3 maja obowiązują ograniczenia w ruchu dla niektórych pojazdów o dmc powyżej 12 ton. Zakaz jazdy w określonych godzinach nie dotyczy autobusów i między innymi pojazdów ciężarowych przewożących środki medyczne, artykuły szybko psujące się, środki spożywcze, czy zwierzęta.

W długi weekend majowy obserwuje się większe natężenie ruchu na głównych szlakach komunikacyjnych. Inspekcja Transportu Drogowego przypomina nie tylko o bezpiecznej jeździe i rozwadze za kierownicą, ale także o ograniczeniach w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton. Od wtorku do piątku niektóre ciężarówki nie mogą poruszać się po drogach w wyznaczonych godzinach.

Ograniczenia obowiązują od 30 kwietnia do 3 maja:

  • 30 kwietnia (wtorek) – od godz. 18:00 do godz. 22:00
  • 1 maja (środa) – od godz. 8:00 do godz. 22:00
  • 2 maja (czwartek) – od godz. 18:00 do godz. 22:00
  • 3 maja (piątek) – od godz. 8:00 do godz. 22:00

Z zakazów ruchu w określonych godzinach zwolnione są autobusy i niektóre grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz zwierzęta. Zwolnione są także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Ograniczenia w ruchu nie dotyczą również:

-pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;

-oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami) (gov.pl…gitd)

Więcej...

POLICYJNE DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ”

19 kwietnia Policja prowadzi ogólnopolskie działania „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Działania mają charakter międzynarodowy i są koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

W działania zaangażują się również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Nie ryzykuj! Zwolnij! (policja.pl)

Więcej...

„Przeładowany” pusty dostawczak

Blisko cztery tony ważył dostawczak, po tym jak został rozładowany po stwierdzeniu przekroczenia jego dopuszczalnej masy całkowitej. Rzeczywista masa całkowita innego pustego busa różniła się o 400 kilogramów od wpisu dotyczącego jego masy własnej. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Łodzi.

W czwartek (4 kwietnia), na S8 w okolicy Wolborza, inspektorzy z piotrkowskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi sprawdzili rzeczywistą masę całkowitą siedmiu busów o dmc do 3,5 tony. Każdy z pojazdów był za ciężki. W jednym przypadku stwierdzono przeładowanie o ponad trzy tony. Niezgodny ze stanem faktycznym był również wpis w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu, dotyczący jego masy własnej. Zamiast 3042 kg, po rozładowaniu ważył 3450 kg. Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym i zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Inny skontrolowany dostawczak nie dość, że wraz z ładunkiem ważył 6,3 tony, to po opróżnieniu ładowni jego waga wynosiła 3,9 tony. Także w tym przypadku zatrzymano dowód rejestracyjny (gov.pl…gitd)

Więcej...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Naszym Klientom i Przyjaciołom serdeczne życzenia sukcesów, radości i uśmiechów.

Pracownicy UT Knysiak

Więcej...

Wspólne działania służb na A4

Ponad 200 ujawnionych wykroczeń, 30 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 2 zatrzymane prawa jazdy i 4 wszczęte postępowania to bilans wspólnych kontroli inspektorów z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszy Policji na autostradzie A4.

W poniedziałek (18 marca) inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego wraz z funkcjonariuszami Policji ruchu drogowego prowadzili wzmożone kontrolne na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Sprawdzano m.in. stosowanie się przez kierujących do ograniczeń prędkości, zakazu wyprzedzania, zatrzymywania się czy też przestrzegania zakazu korzystania podczas jazdy z telefonów komórkowych. Weryfikowano również czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Skontrolowano łącznie 316 pojazdów z czego ujawniono 215 wykroczeń. Zatrzymano 30 dowodów rejestracyjnych, a dwóch kierujących straciło prawo jazdy. Inspektorzy nałożyli na kierowców pojazdów ciężarowych 7 mandatów karnych za naruszenia przepisów socjalnych oraz wszczęli 4 postępowania administracyjne. Naruszenia dotyczyły m.in. braku ważnych badań technicznych jak również niekompletnej dokumentacji przewozowej. Ujawniono też przejazd pojazdu nienormatywnego bez stosownego zezwolenia (gov.pl…gitd)

Więcej...

Komunikat dotyczący próby wyłudzeń

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed fałszywymi wiadomości e-mail informującymi o ukaraniu mandatem za przekroczenie prędkości i obowiązku uiszczenia opłaty za pośrednictwem załączonego do przesłanej wiadomości linku.

W związku z uzyskaniem informacji dot. otrzymywania przez interesantów wiadomości e-mail, rozsyłanych z adresów nienależących do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informujemy, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie wysyła wezwań do opłacenia mandatów karnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Korespondencja w sprawach zarejestrowanych naruszeń za pomocą urządzeń rejestrujących prowadzona jest w formie tradycyjnej (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub za pośrednictwem elektronicznego biura obsługi klienta eBOK CANARD.

Każdy mandat karny kredytowany ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Płatności należy dokonywać w banku, na poczcie lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. GITD nie przesyła linków do uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego.

W sytuacji otrzymania podobnych wiadomości e-mail od oszustów zalecamy zgłoszenie ich do CERT.PL (CSIRT NASK): https://incydent.cert.pl.

Prosimy o zachowanie czujności, takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, zalecamy podjąć następujące kroki:

– jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem,

– zmienić hasło do bankowości internetowej,

– jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie Policji.

Apelujemy o ostrożność w przypadku otrzymywania podobnych wiadomości, nie otwieranie linków i załączników pochodzących z nieznanych źródeł i zweryfikowanie czy otrzymana wiadomość rzeczywiście pochodzi od prawdziwego nadawcy. Zachęcamy do zapoznania się z bazą wiedzy CSIRT NASK dostępnej na stronie internetowej https://cert.pl na której znajdują się podstawowe zasady cyberhigieny, przydatne porady ekspertów, potencjalne zagrożenia i dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa w sieci (gov.pl…gitd)

Więcej...

Znaczenie przekroczone dmc

O 34, 10 i 7,5 tony za dużo ważyły samochody ciężarowe, które skontrolowali inspektorzy podkarpackiej i lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Dużo przekroczoną dmc miał też niezarejestrowany i nieubezpieczony dostawczak, skontrolowany przez łódzkich inspektorów. Wstrzymano dalszą jazdę pojazdów.

We wtorek funkcjonariusze z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie zatrzymali w Pilznie, na DK73, samochód ciężarowy, którym był wykonywany transport pospółki. Dopuszczalna masa całkowita 34 ton była przekroczona o 7,5 tony, a o ponad 6 ton za duży był nacisk podwójnej osi napędowej. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zagrożone karą finansową.74 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton ważył zestaw, zatrzymany tego samego dnia na ekspresowej „siedemnastce”, w okolicy Jastkowa, przez lubelskich inspektorów. Przeciążone były również dwie z ośmiu osi zestawu. Z Gdańska do Lublina były nim transportowane dwa 20-stopowe kontenery. Zestaw nie miał prawa wyjechać na drogę nie tylko ze względu na zbyt dużą wagę, ale także dlatego, że był w niedozwolonej konfiguracji. Składał się z 3 pojazdów. Kontrola wykazała też 16 naruszeń z zakresu czasu pracy kierowcy. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie, którego skutkiem może być cofnięcie licencji.Tydzień wcześniej (14 lutego), inspektorzy z Łodzi na jednej z miejskich ulic zatrzymali samochód dostawczy z tymczasowymi holenderskimi tablicami rejestracyjnymi. Dostawczak o dmc do 3,5 tony ważył o 2,1 tony za dużo. W trakcie kontroli okazało się też, że pojazd został zakupiony w Niderlandach we wrześniu ubiegłego roku i do tej pory jego właściciel nie dokonał rejestracji oraz nie ubezpieczył pojazdu. Dostawczak wyjechał z punktu kontrolnego na lawecie. Kierowca został ukarany mandatem karnym. 10 ton za dużo ważył samochód ciężarowy z ziemią, zatrzymany 12 lutego w Stalowej Woli przez inspektorów podkarpackiej Inspekcji Transportu Drogowego. Pojazd ważył 44 tony, mimo jego dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej 34 tony. O 7,5 tony przekroczony był dopuszczalny nacisk podwójnej osi napędowej pojazdu. Ponadto kierowca nie okazał inspektorom dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dokumentu przewozowego. Opony na drugiej osi napędowej pojazdu były tak zniszczone, że odsłonięta była ich druciana osnowa. Poza tym przewożony ładunek nie był należycie zabezpieczony. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a kierowcę ukarali mandatem karnym i zakazali dalszej jazdy. Konsekwencje dla przewoźnika i osoby zarządzającej transportem zostaną ustalone podczas postępowania administracyjnego.

Więcej...

Bez uprawnień do kierowania

Kierowców bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem zatrzymali inspektorzy z zachodniopomorskiej, świętokrzyskiej i wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W jednym przypadku stwierdzono też przekroczenie maksymalnego czasu jazdy dziennej – o blisko 3 godziny.

W piątek (16 lutego) w Kołbaskowie, inspektorzy zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którego kierowca nie posiadał zaświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Inspektorzy zakazali mu dalszej jazdy, a czynności wyjaśniające w sprawie przekazali patrolowi Policji. Ponadto analiza czasu pracy mężczyzny ujawniła przekroczenie czasu jazdy dziennej o blisko 3 godziny. Wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowanie administracyjne, a kierowcę ukarano mandatami karnymi. Dzień wcześniej funkcjonariusze z wielkopolskiej delegatury Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali na ekspresowej „piątce” (MOP Folwark) samochód dostawczy. Podejrzenia inspektorów wzbudziło okazane do kontroli prawo jazdy kierowcy. Po weryfikacji w CEPiK okazało się, że mężczyzna nie figuruje w bazie. Na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy Policji, którzy prowadzili dalsze czynności. Inspektorzy świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali we wtorek (13 lutego) na DK74 w Złotej Wodzie dwa zespoły pojazdów, którymi wykonywany był krajowy transport drogowy rzeczy. Pierwsza kontrola wykazała, że kierujący ciężarówką nie miał orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a jego prawo jazdy było nieważne. Także w drugim przypadku prawo jazdy kierującego pojazdem było już nieważne. Inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne wobec osób zarządzających transportem, a kierowcom zakazali dalszej jazdy (gov.pl…gitd)

Więcej...

Blisko 60-tonowe zestawy wycofane z ruchu

57 i 59 ton ważyły ciężarówki składające się z trzech pojazdów zatrzymane przez inspektorów lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrole w obu przypadkach wykazały też przekroczenia czasu pracy kierowców.

W nocy z soboty na niedzielę (10-11 lutego), na S17 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali do kontroli dwa zestawy ciężarowe o niedozwolonej konfiguracji. Zespoły trzech, zamiast dozwolonych przepisami maksymalnie dwóch pojazdów, jechały z Gdańska do Lublina. Każdym z nich były transportowane dwa kontenery. Oba zestawy znacznie przekroczyły maksymalny limit tonażowy 40 t. Jeden z nich ważył o 17 t więcej niż pozwalają przepisy, a drugi dopuszczalną wagę przekroczył o 19 t. Zdecydowanie za duże były także naciski osi pojazdów na drogę. Kontrole wykazały również liczne naruszenia z zakresu czasu pracy kierowców. W sumie stwierdzono 25 naruszeń w przypadku pierwszego kierowcy i 6 w przypadku drugiego. Jedna z naczep nie miała ważnego badania technicznego.Wobec przewoźników wszczęto postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych (gov.pl…gitd)

Więcej...