kontrole drogowe tagged posts

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

29 skontrolowanych pojazdów ciężarowych, 8 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 7 wszczętych postępowań administracyjnych – to bilans kontroli przeprowadzonych wspólnie przez inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz funkcjonariuszy Policji. 14 kierowców ukarano za niestosowanie się do zakazu wyprzedzania.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami BKOE, CANARD i Policji przeprowadzili w środę (12 czerwca), na dolnośląskim odcinku autostrady A4, działania ukierunkowane na niestosowanie się przez kierowców pojazdów ciężarowych do zakazu wyprzedzania. W trakcie kilkunastogodzinnej akcji skontrolowano łącznie 29 ciężarówek. Za niestosowanie się kierowców do zakazu wyprzedzania inspektorzy w 13 przypadkach nałożyli mandaty, a w 1 przypadku sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Pozostałe naruszenia, które wykazały kontrole, były związane z czasem pracy i wykonywaniem przewozu pojazdem ze zbyt dużą pojemnością zbiorników paliwa. W sumie inspektorzy nałożyli na kierowców ciężarówek 32 mandaty karne, w 8 przypadkach za stwierdzone usterki techniczne zatrzymano dowód rejestracyjny i wszczęto 7 postępowań administracyjnych, zagrożonych nałożeniem kar finansowych wobec przedsiębiorców (gov.pl…gitd)

Więcej...

ZA PRĘDKOŚĆ STRACILI PRAWA JAZDY

W zaledwie dwa dni policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali 6 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Każdy z nich stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Policjanci każdego dnia przy pomocy videorejestratorów i ręcznych mierników prędkości sprawdzają, czy kierowcy stosują się do wyznaczonych limitów prędkości. W miniony weekend zatrzymali sześciu kierujcych, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Jednym z nich był 42-letni białostoczanin, który został zatrzymany w sobotę po 17.00 na Dywizjonu 303. Mężczyzna jechał volvo z prędkością 135 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje „70”, tym samym przekraczając prędkość o 65 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i 14 punktami. Na 3 miesiące stracił także prawo jazdy. Ten sam patrol białostockiej drogówki niespełna 2 godziny później na Kazimierza Wielkiego zatrzymał do kontroli bmw. 20-letni kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km/h, gdzie na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami. On również stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Z kolei w niedzielę po 10.00 na ul. Maczka 42-letni kierowca peugeota przekroczył obowiązujące tam ograniczenie prędkości do 70 km/h o 65 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych, a jego konto zasiliło 14 punktów. On także stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Niedostosowanie prędkości do wyznaczonych limitów i warunków panujących na drodze wciąż jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, nie tylko aut ale również jednośladów, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Nie ryzykuj! Zwolnij i zadbaj o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego! (policja.pl)

Więcej...

Akcja policji „ZWOLNIJ – NIEBEZPIECZNY PUNKT”

Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Neptis S.A. będącą operatorem komunikatora Yanosik przygotowało pilotażową akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Zwolnij – niebezpieczny punkt”, której celem jest ostrzeganie kierowców przed szczególnie niebezpiecznymi miejscami na drodze. Akcja potrwa od 6 maja do 2 czerwca 2024 r.

Informowanie kierujących o miejscach, w pobliżu których dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych i jednocześnie zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi, może znacząco wpłynąć na ograniczenie tragicznych zdarzeń.

Wychodząc z tego założenia Biuro Ruchu Drogowego KGP dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021 – 2023 typując 535 lokalizacji, tj. pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych „punktów”, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, na których w wymienionym okresie doszło do trzech wypadków drogowych lub więcej.

Poprzez aplikację Yanosik kierujący będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka/punktu na drodze komunikatem głosowym i tekstowym.

Warto pamiętać, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Ważne jest, aby kierującym przypominać, jak zgubna jest nadmierna prędkość i to w każdych warunkach atmosferycznych i na każdej drodze.

Do działań przyłączyła się również firma Screen Network S.A. emitując spot akcji na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

BRD KGP (policja.pl)

Więcej...

POLICYJNE DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ”

19 kwietnia Policja prowadzi ogólnopolskie działania „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Działania mają charakter międzynarodowy i są koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

W działania zaangażują się również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Nie ryzykuj! Zwolnij! (policja.pl)

Więcej...

Wspólne działania służb na A4

Ponad 200 ujawnionych wykroczeń, 30 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 2 zatrzymane prawa jazdy i 4 wszczęte postępowania to bilans wspólnych kontroli inspektorów z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszy Policji na autostradzie A4.

W poniedziałek (18 marca) inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego wraz z funkcjonariuszami Policji ruchu drogowego prowadzili wzmożone kontrolne na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Sprawdzano m.in. stosowanie się przez kierujących do ograniczeń prędkości, zakazu wyprzedzania, zatrzymywania się czy też przestrzegania zakazu korzystania podczas jazdy z telefonów komórkowych. Weryfikowano również czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Skontrolowano łącznie 316 pojazdów z czego ujawniono 215 wykroczeń. Zatrzymano 30 dowodów rejestracyjnych, a dwóch kierujących straciło prawo jazdy. Inspektorzy nałożyli na kierowców pojazdów ciężarowych 7 mandatów karnych za naruszenia przepisów socjalnych oraz wszczęli 4 postępowania administracyjne. Naruszenia dotyczyły m.in. braku ważnych badań technicznych jak również niekompletnej dokumentacji przewozowej. Ujawniono też przejazd pojazdu nienormatywnego bez stosownego zezwolenia (gov.pl…gitd)

Więcej...

Znaczenie przekroczone dmc

O 34, 10 i 7,5 tony za dużo ważyły samochody ciężarowe, które skontrolowali inspektorzy podkarpackiej i lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Dużo przekroczoną dmc miał też niezarejestrowany i nieubezpieczony dostawczak, skontrolowany przez łódzkich inspektorów. Wstrzymano dalszą jazdę pojazdów.

We wtorek funkcjonariusze z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie zatrzymali w Pilznie, na DK73, samochód ciężarowy, którym był wykonywany transport pospółki. Dopuszczalna masa całkowita 34 ton była przekroczona o 7,5 tony, a o ponad 6 ton za duży był nacisk podwójnej osi napędowej. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zagrożone karą finansową.74 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton ważył zestaw, zatrzymany tego samego dnia na ekspresowej „siedemnastce”, w okolicy Jastkowa, przez lubelskich inspektorów. Przeciążone były również dwie z ośmiu osi zestawu. Z Gdańska do Lublina były nim transportowane dwa 20-stopowe kontenery. Zestaw nie miał prawa wyjechać na drogę nie tylko ze względu na zbyt dużą wagę, ale także dlatego, że był w niedozwolonej konfiguracji. Składał się z 3 pojazdów. Kontrola wykazała też 16 naruszeń z zakresu czasu pracy kierowcy. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie, którego skutkiem może być cofnięcie licencji.Tydzień wcześniej (14 lutego), inspektorzy z Łodzi na jednej z miejskich ulic zatrzymali samochód dostawczy z tymczasowymi holenderskimi tablicami rejestracyjnymi. Dostawczak o dmc do 3,5 tony ważył o 2,1 tony za dużo. W trakcie kontroli okazało się też, że pojazd został zakupiony w Niderlandach we wrześniu ubiegłego roku i do tej pory jego właściciel nie dokonał rejestracji oraz nie ubezpieczył pojazdu. Dostawczak wyjechał z punktu kontrolnego na lawecie. Kierowca został ukarany mandatem karnym. 10 ton za dużo ważył samochód ciężarowy z ziemią, zatrzymany 12 lutego w Stalowej Woli przez inspektorów podkarpackiej Inspekcji Transportu Drogowego. Pojazd ważył 44 tony, mimo jego dopuszczalnej masy całkowitej wynoszącej 34 tony. O 7,5 tony przekroczony był dopuszczalny nacisk podwójnej osi napędowej pojazdu. Ponadto kierowca nie okazał inspektorom dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dokumentu przewozowego. Opony na drugiej osi napędowej pojazdu były tak zniszczone, że odsłonięta była ich druciana osnowa. Poza tym przewożony ładunek nie był należycie zabezpieczony. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a kierowcę ukarali mandatem karnym i zakazali dalszej jazdy. Konsekwencje dla przewoźnika i osoby zarządzającej transportem zostaną ustalone podczas postępowania administracyjnego.

Więcej...

Bez uprawnień do kierowania

Kierowców bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem zatrzymali inspektorzy z zachodniopomorskiej, świętokrzyskiej i wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W jednym przypadku stwierdzono też przekroczenie maksymalnego czasu jazdy dziennej – o blisko 3 godziny.

W piątek (16 lutego) w Kołbaskowie, inspektorzy zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którego kierowca nie posiadał zaświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Inspektorzy zakazali mu dalszej jazdy, a czynności wyjaśniające w sprawie przekazali patrolowi Policji. Ponadto analiza czasu pracy mężczyzny ujawniła przekroczenie czasu jazdy dziennej o blisko 3 godziny. Wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowanie administracyjne, a kierowcę ukarano mandatami karnymi. Dzień wcześniej funkcjonariusze z wielkopolskiej delegatury Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali na ekspresowej „piątce” (MOP Folwark) samochód dostawczy. Podejrzenia inspektorów wzbudziło okazane do kontroli prawo jazdy kierowcy. Po weryfikacji w CEPiK okazało się, że mężczyzna nie figuruje w bazie. Na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy Policji, którzy prowadzili dalsze czynności. Inspektorzy świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali we wtorek (13 lutego) na DK74 w Złotej Wodzie dwa zespoły pojazdów, którymi wykonywany był krajowy transport drogowy rzeczy. Pierwsza kontrola wykazała, że kierujący ciężarówką nie miał orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a jego prawo jazdy było nieważne. Także w drugim przypadku prawo jazdy kierującego pojazdem było już nieważne. Inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne wobec osób zarządzających transportem, a kierowcom zakazali dalszej jazdy (gov.pl…gitd)

Więcej...

W trakcie jazdy pił piwo

Blisko 2 promile „wydmuchał” kierowca ciężarówki, którą do kontroli zatrzymali inspektorzy opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca pił w trakcie jazdy piwo, do czego przyznał się inspektorom. Został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji.

W piątek (26 stycznia), w godzinach wieczornych, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu zatrzymali w Reńskiej Wsi zespół pojazdów. Ich uwagę zwrócił tor jazdy ciężarówki. Przypuszczenia, że kierujący może być pod wpływem alkoholu, potwierdziła kontrola. Badanie trzeźwości wykazało 1,83 promila, powtórne dało wynik 1,79 promila. Mężczyzna tłumaczył, że w trakcie jazdy pił piwo. Inspektorzy przekazali kierowcę funkcjonariuszom kędzierzyńsko-kozielskiej Policji. Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem (gov.pl…gitd)

Więcej...

Kontrola zakończona w warsztacie

Tachograf zainstalowany w pojeździe był tak zmodyfikowany, aby kierowca mógł w dowolnym czasie rejestrować okres odpoczynku, nawet gdy pojazd był w ruchu. Nielegalną praktykę wykazała kontrola, którą przeprowadzili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

W okolicach Wólki Dobryńskiej, na krajowej „dwójce”, inspektorzy lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali w czwartek (11 stycznia) ciągnik siodłowy z naczepą. Pojazd ciężarowy wracał „na pusto” z Białorusi.

W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili, że tachograf, który jest zainstalowany w ciężarówce, posiada wyłącznik. Kierowca mógł w trakcie jazdy rejestrować okres odpoczynku, nie zważając na przepisy regulujące czas jazdy i zasady uczciwej konkurencji. Aby potwierdzić ingerencję w działanie tachografu, pojazd ciężarowy został skierowany do uprawnionego warsztatu. Tam potwierdzono podejrzenia inspektorów i zdemontowano nielegalne elementy. Przed dalszą jazdą, w ciągniku siodłowym zamontowano nowy tachograf.

Na miejsce kontroli zostali wezwani funkcjonariusze Policji, ponieważ ingerencja w pracę tachografu jest przestępstwem. Bezpieczeństwo i uczciwa konkurencja w branży transportowej są istotne. Przestrzeganie przepisów dotyczących transportu drogowego, w tym użytkowania przyrządów pomiarowych, jest kluczowe dla zapewnienia rzetelności, uczciwości i jakości usług świadczonych przez przewoźników. Ujawnienie tego typu ingerencji, to działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i warunków konkurencji dla wszystkich uczestników rynku transportowego (gov.pl…gitd)

Więcej...

Nieważne zezwolenie

Międzynarodowy transport z nieważnym zezwoleniem

Kazachstańską ciężarówką wykonywano międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na podstawie nieważnego zezwolenia. Nieprawidłowość stwierdzili inspektorzy z lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Zestaw skierowano na wyznaczony parking strzeżony.

We wtorek (9 stycznia), na odcinku autostrady A2 w okolicach Rzepina, patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do kazachstańskiej firmy. Był nią realizowany międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Chin do Belgii.Na wykonanie tego transportu wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Kierowca okazał dokument, ale nie było w nim wpisanej nazwy i adresu przedsiębiorcy. W tej sytuacji zezwolenie nie było ważne. Blankiet zezwolenia należy prawidłowo wypełnić najpóźniej przed wjazdem na terytorium Polski. W tym przypadku okazany dokument zatrzymano i unieważniono.Nieprawidłowy transport międzynarodowy został wstrzymany, a zestaw skierowany na wyznaczony parking strzeżony. Odjedzie z niego dopiero po wpłaceniu 12 000 zł kaucji na poczet przewidywanej kary i okazaniu nowego, ważnego zezwolenia. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o transporcie drogowym. Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym (gov.pl…gitd)

Więcej...