kontrola gitd tagged posts

Transport odpadów z naruszeniami

Inne odpady niż zadeklarowane w dokumentacji przewożono niesprawną naczepą bez aktualnego przeglądu technicznego. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Na miejsce kontroli wezwano również pracowników z Inspekcji Ochrony Środowiska.

W poniedziałek (7 czerwca), na autostradzie A1 koło Torunia, inspektorzy z Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zestaw należący do polskiej firmy transportowej. Ciężarówka przewoziła odpady. Stan techniczny naczepy pozostawiał sporo do życzenia, więc na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Inspektorzy stwierdzili, że naczepa nie ma ważnego badania technicznego od ponad trzech miesięcy, więc nie powinna poruszać się po drogach. Część najważniejszych elementów układu hamulcowego była w bardzo złym stanie. Przy niektórych z kół znajdowały się pęknięte tarcze hamulcowe i całkowicie zużyte klocki hamulcowe. Jeden z klocków wypadł z zacisku hamulcowego. Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko stanu technicznego naczepy. W trakcie kontroli dokumentów przewozowych i ładowni naczepy stwierdzono, że przewożone są zupełnie inne odpady od tych, jakie wskazano w okazanej dokumentacji. Zgodnie z kartą przekazania odpadu, przewożonym ładunkiem miała być mieszanina betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych (kod odpadu 17 01 06). Tymczasem faktycznie przewożono odpady z mechanicznej obróbki odpadów (odpady z grupy 19 12). Potwierdzili to wezwani na miejsce kontroli pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska. Dopiero po zakończeniu czynności kontrolnych przewoźnik dostarczył już właściwy dokument przewozowy.Za stwierdzone nieprawidłowości przedsiębiorcy i osobie zarządzającej operacjami transportowymi w firmie grożą kary pieniężne. Wobec nich zostały wszczęte postępowania administracyjne. Inspektorzy zatrzymali również dowód rejestracyjny niesprawnej technicznie naczepy i wydali kierowcy zakaz jej dalszej jazdy do momentu naprawy usterek (gov.pl…gitd)

Więcej...

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji i za ciężki, a kierowca z serią naruszeń czasu pracy. Nieprawidłowy transport do Gdańska, czasowo wstrzymali inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W piątek (8 kwietnia) na ekspresowej „trójce” inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali ciągnik siodłowy z dwoma naczepami. W Polsce nie jest to dozwolone. Zestawem wykonywano przewóz do gdańskiego portu. Jeden z kontenerów był wypełniony mączką kostną. Inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu podejrzewali, że zestaw jest przeładowany. Po dokonaniu ważenia w punkcie kontrolnym, okazało się, że mieli rację. Rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów przekroczona była o 4,45 t ponad dopuszczalne 40 t. Oprócz tego, analiza czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu wykazała 13 naruszeń. Dotyczyły one przekroczenia dopuszczalnego czasu jazdy bez wymaganej przerwy, a także jazdy dziennej oraz skrócenia wymaganego odpoczynku dziennego. Poza tym kierowca nie dokonywał wpisów manualnych i nieprawidłowo obsługiwał przełącznik rodzaju aktywności pracy.Inspektorzy ITD ukarali mężczyznę mandatami karnymi. Konsekwencje finansowe grożą również przedsiębiorstwu transportowemu, wobec którego zostały wszczęte postępowania administracyjne oraz załadowcy, którego działania spowodowały przekroczenie rzeczywistej masy całkowitej kontrolowanego zespołu pojazdów (gov.pl…gitd)

Więcej...

Rosyjski kierowca z nieważnym zezwoleniem

Kierowca rosyjskiej ciężarówki przewoził 22 tony ładunku z Niemiec do Rosji bez wymaganych dokumentów. Okazał inspektorom lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy, ale było ono nieważne. Zestaw został skierowany na wyznaczony parking strzeżony.

W środę, na krajowej 68-ce w powiecie bialskim, patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej ciężarówkę należącą do rosyjskiej firmy transportowej. Zestawem przewożono 22 t ładunku z Niemiec do Rosji. Kierowca okazał funkcjonariuszom ITD zezwolenie uprawniające do tranzytu przez Polskę. Okazało się, że dokument był ważny do 15 marca 2022 r. Szofer nie miał innego, ważnego zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony. Transport będzie mógł być kontynuowany po okazaniu nowego, ważnego dokumentu i wpłaceniu 12 000 zł kaucji na poczet kary. Wobec przewoźnika rosyjskiego wszczęto postępowanie administracyjne (gov.pl…gitd)

Więcej...

Jednorazowe zezwolenie „wielokrotnego” użytku

Białoruski przewoźnik wykorzystywał jednorazowe zezwolenie w kolejnym transporcie międzynarodowym rzeczy. Dokument miał przerobione wpisy w rubrykach dotyczących pierwszego przekroczenia granicy oraz ilości przewożonego ładunku. Nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony.

W piątek (11 marca), na autostradzie A2 przy punkcie poboru opłat w Żdżarach, patrol ITD z Konina zatrzymał do kontroli zestaw należący do białoruskiej firmy transportowej. Transportowano nim nasiona buraka cukrowego z Danii do Białorusi. Kierowca okazał wymagane w tym przypadku zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. Inspektorzy od razu zauważyli, że zostały przerobione wpisy w rubrykach dotyczących pierwszego przekroczenia granicy RP oraz ilości przewożonego ładunku. Jednorazowe zezwolenie próbowano zatem wykorzystać, niezgodnie z przepisami, do następnego transportu międzynarodowego. Funkcjonariusze ITD uznali dokument za nieważny. Białoruski przewoźnik nie wpłacił 12 tys. zł kaucji na poczet przyszłej kary pieniężnej. W tej sytuacji inspektorzy skierowali ciężarówkę na wyznaczony parking strzeżony. Będzie mogła odjechać po okazaniu nowego, prawidłowo wypełnionego zezwolenia oraz wpłaceniu kaucji (gov.pl…gitd)

Więcej...

Kontrole na mazowieckich drogach

Ponad 120 pojazdów skontrolowali funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy sprawdzali ich wagę i stan techniczny. 16 okazało się przeładowanych. Kierowców ukarano mandatami, zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych i wszczęto 3 postępowania.

W poniedziałek (7 marca) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu przeprowadzali kontrole wagowe na mazowieckich odcinkach krajowej „siódemki”, „dziewiątki” i „dwunastki” oraz ekspresowej „ósemki” i „dwójki”. Sprawdzono 45 pojazdów o dmc do 3,5 t i 77 samochodów ciężarowych o dmc ponad 3,5 t. Przekroczoną wagę stwierdzono w 16 przypadkach. Kierowcy przeciążonych pojazdów zostali ukarani mandatami karnymi.Kontrola tonażu wykazała poważne przeładowanie jednego z dostawczaków. Przewożono nim odpadową tkankę zwierzęcą. Ładunek okazał się za ciężki aż o 3,85 t. Zamiast maksymalnie 3,5 t dostawczak ważył 7,35 t. Oprócz tego pojazd nie był prawidłowo oznakowany, a ładunek odpowiednio zabezpieczony, bo wydostawał się na zewnątrz. O przypadku niewłaściwego przewozu inspektorzy ITD powiadomili Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w Turku.Kontrola siedmiu pojazdów zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Jeden z pojazdów nie miał aktualnego od 2020 roku badania technicznego, inny tabliczki znamionowej zawierającej dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu. W kolejnym przypadku inspektorzy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili, że zawarte w dowodzie rejestracyjnym dane nie są zgodne ze stanem faktycznym. W trakcie oględzin stanu technicznego kontrolowanych pojazdów, zauważono w kilku przypadkach wycieki płynów eksploatacyjnych. Poza tym wszczęte zostały trzy postępowania administracyjne z powodu braku badań technicznych i braku wypisu z licencji. Oprócz tego w jednym przypadku inspektorzy odczytali z drogomierza pojazdu przebieg mniejszy niż odnotowany podczas ostatniego przeglądu technicznego. Sprawa została przekazana Policji (gov.pl…gitd)

Więcej...

Ruszyła akcja „Bezpieczny autokar – ferie 2022”

Pierwsze wyjazdy na zimowy wypoczynek i pierwsze kontrole autokarów – trwają działania Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar – ferie 2022”. O tym jak przebiegają kontrole i w jaki sposób zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo w drodze na zimowe ferie, w Głogoczowie w Małopolsce, mówili dziś Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Województwo małopolskie jest jednym z pięciu, w którym w pierwszej turze zaczynają się zimowe ferie. Tu też zainaugurowana została akcja Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar”.

Inspekcja Transportu Drogowego od lat prowadzi działania, które z jednej strony mają ograniczyć ruch niebezpiecznych pojazdów, a z drugiej przypominać przewoźnikom, że realizując zorganizowane wyjazdy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dlatego stan techniczny autokarów oraz uprawnienia kierowców i ich przygotowanie do drogi nie mogą budzić żadnych wątpliwości – podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

W Głogoczowie, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzali autokary w specjalnie wyznaczonym punkcie kontrolnym. Takich miejsc na mapie kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego jest więcej. Kontrole są prowadzone właśnie przy trasach wiodących do popularnych kurortów zimowych, czy w miarę możliwości również w miejscach wyjazdu autokarów.

Jeżeli rodzice lub organizatorzy chcą mieć pewność, że najmłodsi podróżują sprawnymi autokarami, a za kierownicą siedzą wypoczęci i trzeźwi kierowcy, mogą zgłosić autokar do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Zarówno pojazdy, jak i stan psychofizyczny kierowcy zostanie zweryfikowany przez inspektorów, którzy dysponują specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym – mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Działania podejmowane przez inspektorów są pozytywnie oceniane przez rodziców i organizatorów wycieczek, którzy są coraz bardziej zainteresowani przeprowadzeniem kontroli autokarów.

W trakcie działań przeprowadzonych w czasie ferii w 2020 r. inspektorzy ITD skontrolowali 1200 autokarów. Z uwagi na zły stan techniczny zatrzymano 60 dowodów rejestracyjnych, spośród nich 14 w ogóle nie powinno było wyjechać na drogę. W tych przypadkach inspektorzy wydali zakazy jazdy.Najczęściej stwierdzano wady w układach hamulcowym i kierowniczym, a więc istotnych dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Pozytywna informacja – wszyscy kierujący byli trzeźwi – podkreślił Szef ITD Alvin Gajadhur.

W Głogoczowie inspektorzy prowadzili kontrole wykorzystując nowoczesne radiowozy na których pokładzie znajdują się m.in. testery diagnostyczne EOBD, dymomierze, czy laserowe pirometry.

Dzięki tym narzędziom kontrolnym, jesteśmy w stanie przeprowadzić szybką ocenę stanu różnego rodzaju układów pojazdu np. hamulcowego, czy układu oczyszczania spalin oraz szereg innych parametrów. Szybka diagnostyka, w niemal każdym miejscu, umożliwia nam wycofanie z ruchu tych pojazdów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Pierwsze kontrole przeprowadzone dziś w Głogoczowie pokazały, że autokary są sprawne technicznie, a kierowcy trzeźwi i przestrzegają norm czasu pracy. Inspektorzy stwierdzili tylko dwie drobne nieprawidłowości, które nie miały wpływu na bezpieczeństwo przewozu podróżnych – ocenił Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Kucharczyk. 

Uczestnicy briefingu zwracali również uwagę, że o bezpieczeństwo powinni dbać nie tyko przewoźnicy i kierowcy autokarów, ale również pozostali kierujący. Tym bardziej, że wraz z rozpoczęciem ferii na drogach ruch jest zdecydowanie większy.

Bezpieczeństwo podróżowania własnym samochodem zależy też od odpowiedniego przygotowania i wyposażenia samochodu, dlatego zanim wyruszymy w trasę, koniecznie wykonajmy przegląd samochodu. Bądźmy wypoczęci i nie spieszmy się. Pośpiech, szczególnie w trudnych i zmiennych warunkach pogodowych może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a szczególnie najmłodszych, którzy właśnie zaczynają ferie – czas zabawy i beztroski. Zróbmy wszystko aby zimowy wypoczynek był bezpieczny – mówił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. 

Kierujmy się ostrożnością i rozsądkiem. Realnie oceńmy swoje umiejętności, a technikę jazdy oraz prędkość dostosujmy do panujących warunków na drodze. Zdejmijmy nogę z gazu. Prędkość niestety wciąż jest najczęstszą przyczyną drogowych tragedii, dlatego inspektorzy ITD w czasie ferii będą również prowadzić mobilne kontrole prędkości, a nad bezpieczeństwem podróżujących będzie czuwało ponad pół tysiąca urządzeń rejestrujących oraz rejestratorów wjazdu na czerwonym świetle  – dodał Szef ITD Alvin Gajadhur.

Bezpieczeństwo na małopolskich drogach to jeden z priorytetów zarządu województwa. Rok 2021 to spadek liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych, co pokazuje ich skuteczność. W nasze działania angażujemy wszystkie dostępne programy i środki finansowe. Liczę, że tendencja ta utrzyma się i również działania, które są prowadzone w czasie ferii, pozwolą bezpiecznie podróżnym dotrzeć na zimowy wypoczynek – mówił Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Po przeprowadzonych kontrolach kierowcy, którzy zadbali o bezpieczeństwo pasażerów, otrzymali od Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego, pamiątkową maskotę – Krokodylka Tirka. Podróżującym dzieciom wręczono odblaskowe upominki.

Zintensyfikowane działania kontrolne ITD będą prowadzone do końca ferii.

Pamiętaj o podstawowych zasadach podróży autokarem!

Podróż powinna być zaplanowana z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, czasu pracy kierowcy, postojów.

Po każdych 4,5 godz. jazdy kierowca powinien zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godz., może zostać wydłużony do 10 godz., nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Autokar, którym podróżują dzieci i młodzież w wieku do lat 18, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu pojazdu tablicami barwy żółtej z czarnym symbolem dzieci.

Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą mieć je zapięte

Przejścia w autokarze muszą być wolne. Korzystanie z nich nie może być utrudnione np. poprzez pozostawione bagaże.

Pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad podczas jazdy. Niebezpieczne jest np.: chodzenie po autokarze w trakcie jazdy, opieranie się o drzwi, głośne zachowanie, które może dekoncentrować kierowcę.

Należy zachować ostrożność w trakcie postojów, które powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Nie należy wsiadać lub wysiadać z autokaru od strony jezdni, ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu (gov.pl)

Więcej...

Z towarem ponad miarę

Załadunek powyżej normy, niesprawny tachograf i brak wymaganych okresów odpoczynku kierowcy. To tylko część naruszeń stwierdzonych przez legnickich inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, w ramach działań kontrolnych prowadzonych na ekspresowej „trójce”.

We wtorek (18 stycznia) na terenie powiatu legnickiego dolnośląscy inspektorzy ITD zatrzymywali do kontroli pojazdy o dmc do 3,5 t. W sześciu busach stwierdzili przeładowanie pojazdów od 450 do 1700 kg. W dowodzie rejestracyjnym jednego z samochodów nieprawidłowo określona została rzeczywista masa całkowita. Z wpisu wynikało, że wynosi ona 2820 kg, ale przeprowadzone w miejscu kontroli ważenie pojazdu bez ładunku wykazało wartość większą o 280 kg.  Przy granicznej  wadze – 3,5 t, ładowność w tym przypadku wynieść mogła co najwyżej 400 kg, czyli aż o 42% mniej niż określona w dowodzie rejestracyjnym.

Kontroli poddany został też między innymi zespół składający się z pojazdu o dmc 3,5 t z przyczepą o takiej samej dopuszczalnej masie. Ważenie przeprowadzone przez inspektorów wykazało 7,95 t. To jednak nie wszystko. Kontrola tachografu zainstalowanego w pojeździe wykazała trwające od sierpnia ubiegłego roku nieprawidłowości w działaniu urządzenia. Chodziło o usterkę przepływu informacji z czujnika ruchu wysyłającego impulsy do tachografu i zerwanie zabezpieczeń czujnika. Poza tym z zarejestrowanych aktywności wynikało, że kierowca rejestrował czas pracy tylko wtedy, gdy jeździł pojazdem z przyczepą. Jazda samochodem bez przyczepy deklarowana była jako odpoczynek, mimo że powinna być traktowana jako wykonywanie innej pracy. W co najmniej dwóch przypadkach najdłuższy odpoczynek, jaki odebrał kierowca w ciągu doby od rozpoczęcia swoich aktywności, wynosił niespełna 3 i 6 godzin zamiast wymaganych 11.

Kierowcy busów, co do których inspektorzy mieli zastrzeżenia, zostali ukarani mandatami karnymi. Dalszy ich przejazd możliwy był tylko po częściowym rozładunku przeładowanych busów. W jednym przypadku wobec przewoźnika i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostało wszczęte postępowanie administracyjne (gov.pl)

Więcej...

„Złomem” na złom

W czwartek (2 grudnia), na obwodnicy Olsztyna (krajowa szesnastka) inspektorzy z Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej zatrzymali do kontroli dostawcze IVECO. Kontrola stanu technicznego pojazdu wzbudziła wątpliwości funkcjonariuszy. Z opon wystawały druty, z silnika wyciekały płyny. Nie działał sygnał dźwiękowy i oświetlenie pojazdu. Samochód w takim stanie technicznym nie powinien być dopuszczony do ruchu. Podejrzenia inspektorów okazały się trafne. Dostawczak nie posiadał ważnych badań technicznych, a jego dowód rejestracyjny był zatrzymany. Na miejsce kontroli przyjechał właściciel pojazdu, który wyjaśnił, że kierowca prowadził auto do stacji demontażu pojazdów. Chciał w ten sposób „zaoszczędzić” na lawecie. Teraz pomimo kosztów wynajęcia lawety, właściciel musiał zapłacić mandat karny. (gov.pl)

Więcej...

Chciał uniknąć kontroli – miał powody

Prawie pół promila alkoholu miał kierowca busa, zatrzymany po pościgu przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego z Krakowa. Samochód był też przeładowany.

Małopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, w czwartek (18 listopada), pełniąc służbę na punkcie kontrolnym w Woli Dębińskiej (DK94), zwrócili uwagę na samochód dostawczy, którego kierujący po przejechaniu wag preselekcyjnych, nagle skręcił w boczną drogę. Wzbudziło to podejrzenia inspektorów, że kierowca zrobił to celowo chcąc uniknąć kontroli. Ruszyli za nim. Po krótkim pościgu, samochód zatrzymano i doprowadzono na punkt kontrolny. Po sprawdzeniu dokumentów, samochód zważono. Był przeładowany o blisko 2 tony (waga wskazała 5,3t). Kierowca cały czas był nad wyraz pobudzony i poddenerwowany. Funkcjonariusze sprawdzili stan jego trzeźwości. I tu stało się jasne, dlaczego szofer chciał ominąć punkt kontrolny i był zdenerwowany. Wynik badania alkomatem – 0,48 promila alkoholu. Na miejsce wezwano policję, celem przeprowadzenia dalszych czynności z kierowcą (gov.pl)

Więcej...

130 ton nocą

Transport palownicy namierzony przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego z Bydgoszczy. Ładunek ważył 130 ton. Polski przewoźnik nie miał odpowiedniego zezwolenia.

Do zatrzymania transportu doszło w nocy 13 października na obwodnicy Bydgoszczy na trasie S5. Ogromna palownica była przewożona przez polskiego kierowcę. Już na pierwszy rzut oka transport wzbudził niepokój inspektorów. Po zważeniu okazało się, że pojazd wraz z ładunkiem waży ponad 130 ton. Przedsiębiorca nie miał zezwolenia kategorii V na transport tak ciężkiego ładunku. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przewozową, transport nie powinien przekraczać 60 ton. Przewoźnika czeka postępowanie administracyjne. Wysokość kary pieniężnej zapewne znacznie przewyższy kwotę uzyskania właściwego zezwolenia. Inspektorzy z Bydgoszczy od początku października, częściej niż zwykle zatrzymują przeładowane pojazdy. W ostatnich dwóch tygodniach wszczęto postępowania administracyjne, w których kary mogą przekroczyć pół miliona złotych. Postępowania dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale też załadowców towarów. W sumie dotyczą one 55-ciu przeładowanych ciężarówek. Kontrole prowadzone są na głównych szlakach komunikacyjnych zarówno w nocy jak i w ciągu dnia (gitd.gov.pl)

Więcej...