konferencja tagged posts

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU – COP24

Zgodnie z postanowieniami jakie zapadły podczas COP 22 w Marakeszu, Polska zorganizuje dwudziestą czwartą sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP 24, w ramach której odbędzie się również czternasta sesja Konferencji Stron będąca spotkaniem Stron Protokołu z Kioto (COP14) oraz wznowiona pierwsza sesja Konferencji Stron służąca jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA 1.3).

Zgodnie z postanowieniami jakie zapadły podczas COP 22 w Marakeszu, Polska zorganizuje dwudziestą czwartą sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP 24, w ramach której odbędzie się również czternasta sesja Konferencji Stron będąca spotkaniem Stron Protokołu z Kioto (COP14) oraz wznowiona pierwsza sesja Konferencji Stron służąca jako spotkanie Stron Porozumienia paryskiego (CMA 1.3).

Na miejsce organizacji konferencji wskazano obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego Hali widowiskowej – Spodek w Katowicach (MCK).

Biorąc pod uwagę charakter powyższego przedsięwzięcia na terenie miasta Katowice, w dniach od 25 listopada do 17 grudnia 2018r. planowane są następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

 1. Z ruchu kołowego wyłączone będą lub też obowiązywać będą ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym w ciągu ul. Dobrowolskiego, Góreckiego, Olimpijska, Nadgórników oraz w dniu 03.12.2018r., od godz. 16:00 Al. Korfantego na odc. od ronda do ul. Katowickiej (za wyjątkiem osób i podmiotów uprawnionych).
 2. Ograniczony zostaje ruch pieszy poprzez wprowadzenie zakazów ruchu dla pieszych na odcinku od skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Olimpijską do skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Roździeńskiego (nie dotyczy lewej strony chodnika – dojście do budynku ul. Olimpijska 11 od Al. Korfantego).
 3. Brak będzie możliwości dojazdu do restauracji znajdującej się na parterze budynku KTW od placu Antala i Sławika.
 4. Ciąg ulic Dobrowolskiego, Góreckiego, Al. Korfantego, Olimpijska, Roździeńskiego, Rondo im. gen. J. Ziętka, Kopalniana, Ścigały, Nadgórników, Jerzego Dudy-Gracza objęta zostanie zakazem zatrzymywania z możliwością odholowania pojazdu.
 5. Na odcinku al. Korfanego od Ronda, w kierunku Pętli Słonecznej do ul. Olimpijskiej z ruchu kołowego wyłączony będzie prawy pas ruchu.
 6. W dniach 2,3,4 grudnia br. w rejonie hoteli znajdujących się przy ul. Dworcowej, Uniwersyteckiej i Wojewódzkiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju z możliwością odholowania.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 4/18 z dnia 08-10-2018 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 6224), w okresie od 25 listopada do 17 grudnia 2018 r., w godz. od 7:00 do 23:00 wprowadzony zostanie zakaz poruszania się po drogach na obszarze woj. śląskiego pojazdów przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 9 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz pojazdów i zespołów pojazdów o dmc. powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Ciągi komunikacyjne objęte powyższym zakazem dotyczą:– DK 79 na odcinku od węzła z DK86 (Al. Roździeńskiego, DTŚ 902) do skrzyżowania ulic Chorzowska/Stęślickiego/Grundmana w Katowicach, w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. J. Ziętka;- Al. Korfantego w Katowicach od ul. Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka, w obu kierunkach.

Niemniej jednak mając na uwadze liczbę planowanych spotkań oraz ich uczestników, w przypadkach tego koniecznych organy kontroli ruchu drogowego mogą wprowadzać częściowe wyłączenia z ruchu pieszego i kołowego poszczególne odcinki ulic miasta Katowice. Dlatego też apelujemy do Państwa, aby w miarę możliwości, w wymienionym czasie ograniczyć korzystanie z własnych pojazdów w rejonie miejsca odbywania się Szczytu Klimatycznego, na rzecz komunikacji publicznej (autobusowo – tramwajowej. Nadmienić również należy, iż przyległy do Strefy Kultury parking, już od 28 września br. został wyłączony z użytkowania, a jego ponowne otwarcie planowane jest na styczeń przyszłego roku. (slaska.policja.gov.pl)

Więcej...

Transport przyszłości zaczyna się już dziś

W Warszawie odbyła się konferencja pod angielskim tytułem „Transport of the Future” (Transport przyszłości), zorganizowana przez Związek Pracodawców TLP, podczas której eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądać świat transportu za kilka, kilkanaście lat.

Brak rąk do pracy, liczne, stale przybywające bariery administracyjne, wzrost znaczenia ochrony środowiska – to wszystko w znacznym stopniu moderuje otaczającą nas rzeczywistość. Nie ma odwrotu od zmian, ale zawsze jest możliwość dobrze się do nich przygotować.
Spotkanie otworzył prezes TLP Maciej Wroński witając zebranych gości ze świata nauki, biznesu i polityki, a także dziękując patronom i partnerom wydarzenia, m.in. ministrowi infrastruktury, ministrowi przedsiębiorczości i technologii, ministrowi inwestycji i rozwoju oraz Konfederacji Lewiatan i firmie badawczej Deloitte.
Jest taka chińska klątwa, która mówi: obyś żył w „ciekawych” czasach. I my w takich czasach żyjemy, ale to, co nadchodzi, stawia przed nami jeszcze większe wyzwania niż teraźniejszość. Jesteśmy tutaj, by spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, co nas już niebawem czeka i jak się w tej nowej polityczno-gospodarczej rzeczywistości odnaleźć – powiedział Wroński.
Reprezentacja rządu. Gości powitał także poseł Stanisław Żmijan, który podkreślił konieczność działań w kierunku tworzenia regulacji prawnych wspierających rozwój krajowego biznesu. Docenił także rolę branży transportowej jako “krwiobiegu gospodarki”.
Z kolei przedstawiciel ministerstwa, Adrian Mazur odczytał list ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który wyraził troskę o proces legislacyjny dotyczący Pakietu Mobilności: “Mimo dotychczasowych trudności wierzę, że nowe prawo powstające w UE nie ograniczy polskich firm transportowych w dalszym rozwoju”.
Perspektywy. Pierwszym prelegentem był Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander bank Polska, który w swojej prezentacji przedstawił perspektywy dla europejskiej gospodarki w najbliższych latach. Przedstawił dane, z których wynika, że szczyt koniunkturalny Europa ma za sobą, zaznaczając jednak, że gospodarka Polski wraz z jej najważniejszymi partnerami handlowymi powinny się bezpiecznie rozwijać przez najbliższe 2-3 lata. Raczej nie ma mowy o kryzysie, to raczej zwykła zadyszka – powiedział.
Następny mówca, Piotr Hunker, prezes Zarządu Trans.eu Group S.A., pokreślił, że rozwiązaniem dla największych problemów branży TSL jest technologia. Docenił wysiłki zmierzające do wprowadzenia aut autonomicznych oraz elektrycznych, które pomogą uporać się z brakiem kierowców oraz wpłyną pozytywnie na stan środowiska. Przypomniał jednak, że są to często wizje przyszłości, a skutecznych rozwiązań potrzebujemy już teraz. Niektóre z nich są już dostępne, jak np. TMSy klasy 4.0, które umożliwiają tzw. platformizację, czyli optymalne wykorzystanie i połączenie wysp danych przez co producenci dóbr mogą osiągnąć większą elastyczność i optymalizację np. w doborze podwykonawców transportowych.
Gdzie potrzebne są pieniądze? Z kolei ekonomista transportu, dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej pokusił się o prognozy dotyczące tego, co polscy przewoźnicy będą w stanie wozić, a czego raczej nie dadzą rady. Próbował też przekonać uczestników konferencji do swojej tezy, że długoterminowe zmiany w popycie i podaży usług transportowych w Polsce są zmianami wynikającymi głównie z makroekonomii.
Tym samym w krytycznym tonie skomentował propozycję rządu, który chce środkami własnymi (5 mld zł) sfinansować program budowy dróg lokalnych. To dobry pomysł w trakcie kryzysu, a nie teraz. Takie działania sprawią, że zabierze się z rynku kolejne ręce do pracy, które mogłyby w tym czasie wytwarzać np. towary na eksport – powiedział.
Egzotyczne kierunki. O ogromnym potencjale rynku logistycznego Arabii Saudyjskiej opowiedział Wojciech Młodziejewski, doradca Królewskiej Komisji ds. Jubail i Yanbu. Większość ludzi Arabię Saudyjską kojarzy z wielbłądem, ropą i pustynią. Mało kto wie, że przez przylegające do Arabii Morze Czerwone przechodzi 25% światowego handlu – powiedział Młodziejewski.
Strategiczne położenie tego kraju oraz wielkie środki płynące ze sprzedaży ropy naftowej sprawiają, że obecna skala inwestycji w infrastrukturę Królestwa robi wrażenie. Kraj posiada już kilka wielkich portów dla logistyki kontenerowej na wschodzie oraz buduje kolejne za zachodzie. Największe miasta kraju są połączone trzypasmową autostradą, a pociągi jeżdżą z prędkością 300 km/h. Arabia to raj dla inwestorów, zwłaszcza z sektora logistyki – dodał.
Problemów przybywa. Dr Sandra Hofman, kierownik ds. badań rynku pracy w Wifor Germany, przedstawiła jak digitalizacja wpłynie na rynek pracy w Polsce i Niemczech do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem sektora logistyki i transportu. Według niej na cyfryzacji zyskają przede wszystkim osoby lepiej wykształcone, zmniejszy się natomiast zapotrzebowanie na pracę prostą. W logistyce może to być nawet liczba 300 tys., zwłaszcza niestety wśród kierowców.
6 kluczowych korytarzy transportowych biegnie przez Niemcy i tylko 2 przez Polskę – powiedział z kolei Paweł Wojciechowski, koordynator europejskiej sieci TEN-T przy Komisji Europejskiej, który w swojej prezentacji przybliżył nieco kwestię korytarzy transportowych w Europie. Wskazał, gdzie leżą główne wyzwania w jego pracy i z czego wynikają czasami problemy związane z finansowaniem nowych korytarzy. Co ciekawe, Wojciechowski uczestniczy w pracach komisji specjalnej powołanej po niedawnej katastrofie mostu w Genui. Jak zaznaczył – dzienne koszty jakie ponosi miasto po katastrofie, sięgają 600 tys. euro.
Trudności także za oceanem. Prof. Peter Klaus z Friedrich-Alexander Erlangen-Nurnberg University zgodził się z przedmówcami co do identyfikacji największych bolączek branży TSL w Europie i dodał, że podobne problemy występują również na rynku amerykańskim. Profesor przedstawił krótko, jak zmienił się amerykański rynek transportowy na skutek industrializacji. Efektem jej była m.in. konsolidacja rynku i powstanie gigantów takich jak JB Hunt, Knight-Swift generujących dziesiątki miliardów dolarów zysku rocznie. Klaus zasugerował, że podobny scenariusz może spełnić się także na rynku europejskim.
Przedstawił też kilka rad dla małych i średnich firm transportowych, jak mogą odnaleźć się na rynku zdominowanym przez dużych graczy. Wg niego kluczem do sukcesu będzie m.in. głęboka specjalizacja i przejęcie rynku przewozów lokalnych do 50 km od siedziby firmy.
Paliwa alternatywne. Jacek Nowakowski z IVECO, starał się przekonać uczestników konferencji, że pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi, to nie pieśń przyszłości, ale opłacalna inwestycja już teraz. Nowakowski wymienił szereg korzyści z posiadania floty opartej na paliwach metanowych.
Mniejsze o 15% spalanie, o 30% tańsze paliwo od diesla czy mniejsza emisja hałasu (ok. 71 dB), znacznie mniejsza emisja CO2 i tlenków azotu, czy w końcu nowe regulacje prawne, które niejako zmuszają do rezygnacji z diesli mają być czynnikami decydującymi dla firm do tego, by “przesiadły się” na pojazdy napędzane gazem.
Mobilność przede wszystkim. Mercedes nie jest już producentem samochodów, a dostawcą usługi mobilności – stwierdził Aleksander Rzepecki z Mercedes-Benz Polska. Rzepecki przedstawił strategię rozwoju motoryzacji wg Mercedesa, który zamierza postawić na elektryfikację, autonomiczność i ekonomię dzielenia.
Celem Mercedesa ma być dostarczanie rozwiązań do przemieszczania się i to niekoniecznie samochodem. Firma już dzisiaj jest właścicielem FlixBusa – firmy oferującej przewozy autokarowe, a także aplikacji MyTaxi pomagającej znaleźć taksówkę.
Debaty. Druga część konferencji została przeznaczona na debaty. Pierwszą z nich była rozmowa zatytułowana „Zmiany w łańcuchu dostaw”, a wzięli w niej udział prof. Marc Juwet (Uniwersytet w Leuven, Belgia), Wojciech Jarzyński (kierownik Obsługi Klienta, MSTS Europe), Tomasz Tyc (główny specjalista, Departament Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz dr hab. inż. Adam Redmer (Politechnika Poznańska).
W drugiej debacie „Zmiany w strukturze rynku transportowego” dyskutowali: David Bobal, (Waberer’s International), Michał Bałakier (dyrektor Generalny DKV Euro Service Polska), Mateusz Litewski (dyrektor ds. Publicznych, Uber) oraz Piotr Werner (manager ds. Produktu i Wynajmu, Volvo Trucks).
Całość wydarzenia podsumował prowadzący konferencję Piotr Arak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym oraz Maciej Wroński, prezes TLP, jednocześnie zamykając część oficjalną spotkania i zapraszając na rozmowy kuluarowe w nieco mniej oficjalnej formie podczas uroczystej kolacji.
Konferencja pokazała, że rewolucja przemysłowa rozgrywa się na naszych oczach, a Transport i Logistyka są kluczowymi jej elementami – skomentowała na koniec Agata Kuźnia, prezes Zarządu Kuźnia Trans, członek Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. (pgt.pl)

Więcej...

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe ITD w Bydgoszczy

Ważenie dynamiczne pojazdów ciężarowych oraz wykrywanie niedozwolonych manipulacji w systemach SCR – to główne tematy szkolenia inspektorów transportu drogowego z kilku państw, które rozpoczęło się dziś w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego i potrwa do piątku.

W pierwszym dniu warsztatów wzięli udział Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz i Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego Urszula Nowinowska.

„Wspólne działania kontrolne, szczególnie te praktyczne, realizowane na szczeblu międzynarodowym, są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Cieszę się, że Polska jest aktywnym członkiem Euro Controle Route, organizacji przed którą stoi wiele wyzwań w przyszłości” – powiedział, rozpoczynając warsztaty Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury podkreślił natomiast, że Ministerstwo Infrastruktury przywiązuje dużą wagę do współpracy międzynarodowej w dziedzinie transportu drogowego. „Dzisiejsze warsztaty z pewnością będą doskonałą okazją do wymiany najlepszych praktyk i wzajemnych doświadczeń” – mówił Łukasz Smółka.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz witając inspektorów z różnych części Polski i zagranicznych gości zaznaczył, jak ważna jest ochrona dróg przed degradacją przez przeładowane pojazdy w dobie tak dużego ruchu pojazdów. Jednocześnie podziękował inspektorom za ich codzienną pracę i wkład w poprawę bezpieczeństw na drogach.

„Nie ukrywam, że jest mi niezmiernie miło, że to właśnie województwo kujawsko-pomorskie jest gospodarzem tego międzynarodowego przedsięwzięcia” – powiedział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego przypomniała, że to już drugie w tym roku spotkanie polskich inspektorów z kolegami z innych krajów, które umożliwia im wymianę doświadczeń.

„Ochrona środowiska to temat, który zawsze pozostanie aktualny, dlatego warsztaty zostaną poświęcone nie tylko kwestii eliminowania z ruchu przeciążonych pojazdów i degradacji dróg, ale także kwestiom związanym z manipulacjami w systemach SCR. Tylko w ciągu jednego tygodnia polska inspekcja wykryła ponad 150 naruszeń. Skala problemu jest więc poważna – mówiła Urszula Nowinowska, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Inspektorzy transportu drogowego ze wszystkich województw i ich koledzy po fachu z Dani, Belgii, Niemiec, Francji, Bułgarii, Luksemburga, Czech oraz Wielkiej Brytanii pozostaną w Bydgoszczy do piątku. W kolejnych dniach poznają pracę kujawsko-pomorskich inspektorów w praktyce, uczestnicząc z nimi w kontrolach drogowych. (gitd.gov.pl)

Więcej...

Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD

Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego.

Omówieniu działań związanych z przejmowaniem przez GITD systemu poboru opłat, podsumowaniu działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego w 2017 roku, funkcjonowaniu Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz pracom legislacyjnym w zakresie przewozów drogowych, poświęcone było dziewiąte posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego.

– „To pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej w 2018 r. Liczę, że i ten rok będzie owocny jeżeli chodzi o prace SRK. Jestem przekonany, że nowe zadania, stawiane przed ITD, będą sprawnie realizowane i od samego początku deklarujemy pełną współpracę z ze stroną społeczną” – powiedział otwierając spotkanie Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Olga Tworek, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego ds. KSPO, poinformowała o zaawansowaniu prac nad przejęciem systemu poboru opłat. Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą zostaną przeniesione od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Pełne przejęcie systemu nastąpi 3 listopada 2018 roku.

Prace w zakresie współpracy międzynarodowej podsumowała Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska. Ponadto, poinformowała o etapie prac nad poradnikiem dla podmiotów świadczących usługi w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego Małgorzata Wojtal-Białaszewska, przedstawiła dane statystyczne dotyczące działalności biura. Następnie, zapowiedziała zmiany dotyczące wydawania świadectw kierowcy oraz poinformowała o powrocie do funkcjonującej poprzednio formuły elektronicznego informowania o zmianie danych pojazdu.

Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert Jednorowski, przedstawił podstawowe dane z kontroli Inspekcji w 2017 roku w porównaniu do lat poprzednich, dotychczasowe efekty kontroli zezwoleń zagranicznych, wskazując na procentowy wzrost liczby kontrolowanych przewoźników zagranicznych.  Dodatkowo, wskazał na działania inspekcji zmierzające do eliminacji niekorzystnych zjawisk w transporcie drogowym.

O pracach legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących przewozów drogowych oraz warunków technicznych pojazdów, w tym dotyczących kabin sypialnych w pojazdach wykonujących transport drogowy, poinformowała Dyrektor Biura Prawnego Agnieszka Brejnak.

Na koniec spotkania Główny Inspektor Transportu Drogowego podziękował wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu, a także za wszelkie uwagi dotyczące dalszej współpracy. (gitd.gov.pl)

Więcej...

Konferencja dotycząca branży transportowej

Co czeka branżę transportową w  2018 roku?

O wydarzeniu:

Naszym celem zwiększenie wiedzy na temat aktualnych przepisów z zakresu prawa transportowego oraz zasad bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy, prócz udziału w prelekcjach, będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad na stoiskach eksperckich. WSTĘP BEZPŁATNY!

Założenia:

Konferencja kierowana jest do właścicieli oraz kadry zarządzającej firm transportowych. Wśród prelegentów znajdą się specjaliści ds. rozliczania czasu pracy kierowców, radcy prawni specjalizujący się w prawie transportowym, przedstawiciele służb kontrolnych.

Dobierając tematykę konferencji, kierowaliśmy się tym, aby jej zakres dotykał kluczowych aspektów funkcjonowania branży transportowej na terenie Unii Europejskiej. Skupiając się na newralgicznych kwestiach, stworzyliśmy program, stanowiący odpowiedź na kluczowe potrzeby przedstawicieli branży, odpowiadający najczęściej pojawiającym się pytaniom i wątpliwościom.

Główne tematy konferencji:

Płace minimalne w Europie – aktualny stan prawny, najnowsze informacje

Prawa obywateli RP w Europie – obowiązki ambasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom RP

Zatrudnianie cudzoziemców

Najnowsze orzecznictwo dot. Branży transportowej

Pakiet przewozowy

Problematyczne przepisy w prawie europejskim

Anglia – kary za uchodźców

Wypadek za granicą – jak się zachować? Prawa i obowiązki kierowcy

Kary za ingerencję w tachograf
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niektórych tematów w przypadku pojawienia się istotnych zmian w prawie mających bezpośredni wpływ na branżę transportową.

Korzyści z udziału w Konferencji:

Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi regualcjami prawnymi w Polsce i Europie

Możliwość uzyskania bezpłatnej konsultacji ze specjalistami z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie transportowym

Spotkanie się z przedstawicielami służb kontrolnych

Wymiany doświadczeń z właścicielami lub osobami zarządzającymi firmami transportowymi

Skorzystania z porad specjalistów firm na codzień wspierających i pomagających w rozwoju firm transportowych
* Zapewniamy materiały po konferencyjne i catering.

(etrasport.pl)

Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje na stronie organizatora etransport.pl

Więcej...

Relacja z konferencji „Prawo w transporcie”

W dniu 20.02.2017r. wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez Wydawnictwo Eurologistics oraz Kancelarię Transportową Koben na temat Prawa w transporcie 2016/2017. Spotkanie rozpoczęło się od bardzo istotnego tematu, a mianowicie dobrej reputacji, jak łatwo można ją utracić. Radca prawny opowiadał jak możemy się ustrzec przed ewentualnym podważeniem reputacji, przypominał, że trzeba zwracać uwagę na przepisy wspólnotowe, prawo handlowe i prawo o ruchu drogowym, warunki płac i zatrudnienia.
Następnie Pan Włodzimierz Mogiła z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Katowice wspomniał o bezpieczeństwie w komunikacji drogowej i o działaniach zmierzających do zapobiegania zagrożeniom. Natomiast Pani Agnieszka Pawlus z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mówiła o badaniach psychologicznych dla kierowców i możliwych ograniczeniach zdrowotnych, które mogą uniemożliwić uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem.
Głównym tematem konferencji były jednak zmiany dotyczące płac minimalnych na terenie Europy, w szczególności Belgii, Francji, Niemiec, Austrii, Holandii.
Pani Karolina Goniowska, radca prawny z Kancelarii Koben mówiła o korzyściach i obowiązkach związanych z zatrudnianiem cudzoziemca.
Spotkanie zakończył Pan Marek Kliś, radca prawny z Kancelarii Koben oraz Pan Krzysztof Nowakowski, ekspert w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy. Poruszyli oni temat minimalnej stawki godzinowej przy umowach cywilno-prawnych i zleceniach oraz m.in. jak długo należy przechowywać dokumentację potwierdzającą sposób wykonania w/w umów (3 lata). Poinformowali również, że za niewypłacenie pracownikowi minimalnej stawki godzinowej grożą sankcje w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.
Kamila Knysiak.
Więcej informacji o zakończonej konferencji znajdziecie Państwo na stronie eurologistics.pl
Więcej...

Konferencja – prawo w transporcie 2016-2017

Redakcja czasopisma Truck&Business Polska oraz Kancelaria Transportowa Koben zapraszają na wyjątkową konferencję:
PRAWO W TRANSPORCIE 2016/2017
– bezpłatne spotkanie dla przewoźników drogowych 20 luty 2017 r., Katowice

Konferencja dedykowana jest dla przewoźników transportowych z całej Polski.

Program konferencji:

 • Aktualne informację dotyczące płac minimalnych w Europie. Aktualne informacje odnośnie Austrii. Jakie zmiany wprowadzili Francuzi po 01.01.2017r.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego skutki dla przewoźników, wpływ na oskładkowanie i opodatkowanie ryczałtów za nocleg
 • Zatrudnianie cudzoziemców – korzyści, obowiązki pracodawcy, wymagane zezwolenia
 • Utrata dobrej reputacji
 • Ochrona polskiego przewoźnika
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców w świetle Unijnego Kodeksu Celnego
 • Minimalna stawka godzinowa, Obowiązek ewidencyjny przy umowach zleceniach i umowach cywilno-prawnych
 • Badania psychologiczne oraz ograniczenia zdrowotne wykluczające uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem, szkolenia i egzaminowania

Podczas konferencji gwarantujemy Państwu:

 • Dawkę solidnej, merytorycznej wiedzy
 • Konsultacje ze wszystkimi prelegentami
 • Przegląd ofert produktów i usług dla branży TSL
 • Miłą atmosferę wydarzenia

  Kancelaria Transportowa KOBEN:

Jesteśmy po to, aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami o czasie pracy kierowców, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych były tylko formalnością. W swojej działalności łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi z zakresu czasu pracy kierowców, przez co jesteśmy w stanie zaoferować Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Nasi doradcy, specjaliści w rozliczeniach oraz wykwalifikowani eksperci prawa transportowego, pozostają do Państwa dyspozycji podczas spotkania. Zapraszamy do konsultacji.

(eurologistics.pl)

Więcej...