Relacja z konferencji „Prawo w transporcie”

W dniu 20.02.2017r. wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez Wydawnictwo Eurologistics oraz Kancelarię Transportową Koben na temat Prawa w transporcie 2016/2017. Spotkanie rozpoczęło się od bardzo istotnego tematu, a mianowicie dobrej reputacji, jak łatwo można ją utracić. Radca prawny opowiadał jak możemy się ustrzec przed ewentualnym podważeniem reputacji, przypominał, że trzeba zwracać uwagę na przepisy wspólnotowe, prawo handlowe i prawo o ruchu drogowym, warunki płac i zatrudnienia.
Następnie Pan Włodzimierz Mogiła z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Katowice wspomniał o bezpieczeństwie w komunikacji drogowej i o działaniach zmierzających do zapobiegania zagrożeniom. Natomiast Pani Agnieszka Pawlus z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mówiła o badaniach psychologicznych dla kierowców i możliwych ograniczeniach zdrowotnych, które mogą uniemożliwić uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem.
Głównym tematem konferencji były jednak zmiany dotyczące płac minimalnych na terenie Europy, w szczególności Belgii, Francji, Niemiec, Austrii, Holandii.
Pani Karolina Goniowska, radca prawny z Kancelarii Koben mówiła o korzyściach i obowiązkach związanych z zatrudnianiem cudzoziemca.
Spotkanie zakończył Pan Marek Kliś, radca prawny z Kancelarii Koben oraz Pan Krzysztof Nowakowski, ekspert w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy. Poruszyli oni temat minimalnej stawki godzinowej przy umowach cywilno-prawnych i zleceniach oraz m.in. jak długo należy przechowywać dokumentację potwierdzającą sposób wykonania w/w umów (3 lata). Poinformowali również, że za niewypłacenie pracownikowi minimalnej stawki godzinowej grożą sankcje w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.
Kamila Knysiak.
Więcej informacji o zakończonej konferencji znajdziecie Państwo na stronie eurologistics.pl