ITD i przewoźnicy – wspólne działania dla polskiego transportu

Pomoc polskim przewoźnikom drogowym oraz ochrona rynku krajowego to priorytety dla Inspekcji Transportu Drogowego – podkreślił p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podczas trzeciego posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego, które odbyło się 27 września w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowiska ogólnopolskich i regionalnych zrzeszeń przewoźników, kadra kierownicza GITD oraz przedstawiciel ministerstwa infrastruktury i budownictwa – dyrektor departamentu dróg publicznych Jarosław Waszkiewicz, który w imieniu wiceministra Jerzego Szmita zapewnił stronę społeczną o chęci aktywnej współpracy zarówno podczas obrad Społecznej Rady jak również Zespołu ds. prawnych/zezwoleń. Dyrektor poinformował o zadaniach realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w tym przede wszystkim o nowo powstałym Zespole ds. opłaty drogowej w MIiB, gdzie poproszono stronę społeczną o uwagi i spostrzeżenia dotyczące działania obecnego systemu opłaty elektronicznej za przejazd na drogach krajowych.

Podczas spotkania przedyskutowano bieżące zagadnienia związane z transportem drogowym, aktualizacją przepisów w prawie o ruchu drogowym oraz w ustawie o transporcie drogowym, a także problemami, z którymi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy. P.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego oświadczył, iż została nawiązana współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych mająca na celu wsparcie i pomoc przewoźnikom wykonującym transport poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, kierownictwo GITD zapewniło o podjęciu działań mających na celu intensyfikację kontroli przewoźników zagranicznych na wschodnich granicach kraju, w ramach zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przewoźnicy jednogłośnie opowiadali się za koniecznością pozostawienia Inspekcji Transportu Drogowego w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. (gitd.gov.pl)