Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

29 skontrolowanych pojazdów ciężarowych, 8 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 7 wszczętych postępowań administracyjnych – to bilans kontroli przeprowadzonych wspólnie przez inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz funkcjonariuszy Policji. 14 kierowców ukarano za niestosowanie się do zakazu wyprzedzania.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami BKOE, CANARD i Policji przeprowadzili w środę (12 czerwca), na dolnośląskim odcinku autostrady A4, działania ukierunkowane na niestosowanie się przez kierowców pojazdów ciężarowych do zakazu wyprzedzania. W trakcie kilkunastogodzinnej akcji skontrolowano łącznie 29 ciężarówek. Za niestosowanie się kierowców do zakazu wyprzedzania inspektorzy w 13 przypadkach nałożyli mandaty, a w 1 przypadku sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Pozostałe naruszenia, które wykazały kontrole, były związane z czasem pracy i wykonywaniem przewozu pojazdem ze zbyt dużą pojemnością zbiorników paliwa. W sumie inspektorzy nałożyli na kierowców ciężarówek 32 mandaty karne, w 8 przypadkach za stwierdzone usterki techniczne zatrzymano dowód rejestracyjny i wszczęto 7 postępowań administracyjnych, zagrożonych nałożeniem kar finansowych wobec przedsiębiorców (gov.pl…gitd)