Aktualności

Nowy taryfikator punktów karnych 2021

Od 1 grudnia planowane jest wejście w życie nowego taryfikatora punktów karnych dla kierowców. Wartości za poszczególne wykroczenia zawarte są w tzw. Załączniku nr 1

 • 15 punktów karnych – wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • 15 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • 15 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • 15 punktów karnych – omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • 15 punktów karnych – niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • 15 punktów karnych – niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • 15 punktów karnych – niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • 15 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • 15 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • 15 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • 15 punktów karnych – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • 15 punktów karnych – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
 • 13 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h10 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
 • 10 punktów karnych – nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku10 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
 • 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej
 • Od 1 do 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1-10 (lub więcej) osób
 • 8 punktów karnych – zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
 • 8 punktów karnych – używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
 • 8 punktów karnych – niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • 8 punktów karnych – niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
 • 7 punktów karnych – nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania
 • 6 punktów karnych – zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
 • 6 punktów karnych – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu
 • 6 punktów karnych – przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
 • 6 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h6 punktów karnych – niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”
 • 6 punktów karnych – naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała
 • 6 punktów karnych – naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
 • 6 punktów karnych – jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 „nakaz jazdy…”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków P8a do P8c „strzałka kierunkowa”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
 • 5 punktów karnych – nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w w ręku
 • 5 punktów karnych – kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień
 • 5 punktów karnych – ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu
 • 4 punkty karne – przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych
 • 4 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu
 • 3 punkty karne – zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
 • 3 punkty karne – wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
 • 3 punkty karne – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h3 punkty karne – pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
 • 3 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”
 • 3 punkty karne – nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5
 • 3 punkty karne – korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
 • 2 punkty karne – wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej
 • 2 punkty karne – utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru
 • 2 punkty karne – omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
 • 2 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B13 do B19 „zakaz wjazdu…”
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu
 • 2 punkty karne – niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-19 „strefa ograniczonego postoju”
 • 2 punkty karne – naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”
 • 2 punkty karne – jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
 • 1 punkt karny – ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
 • 1 punkt karny – niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem
 • 1 punkt karny – kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia (?) pojazdu do ruchu

Maksymalna skumulowana wartość punktów nie może jednorazowo przekroczyć 15 (utknysiak.pl)

Więcej...

Wyprzedzali na zakazie

17 kierowców ciężarówek otrzymało mandaty za wyprzedzanie na A4, pomimo że były tam znaki zakazu. Nie były to jedyne wykroczenia kierowców skontrolowanych tego dnia przez dolnośląskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Wczoraj (7 września), inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kontrole na dolnośląskim odcinka autostrady A4, od zjazdu Jarosław do zjazdu na Legnicę. Celem działań była weryfikacja przestrzegania przez kierowców samochodów ciężarowych obowiązującego tam zakazu wyprzedzania. Inspektorzy patrolowali autostradę w nieoznakowanych radiowozach. Za złamanie zakazu konsekwencje poniosło 17 kierujących. Mandatów było jednak więcej. W trakcie kontroli ujawniono również wykroczenia związane z niezabezpieczeniem ładunku, naruszeniem przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynku oraz naruszenia związane z brakiem wymaganej dokumentacji przewozowej. Zatrzymano dwa dowody rejestracyjne, wszczęto też 3 postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców (gitd.gov.pl)

Więcej...

„Bezpieczna droga do szkoły” z ITD

Ruszyła akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Co roku, wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, ruszają wzmożone kontrole autobusów szkolnych. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” ma zapewnić dzieciom i młodzieży dojazd do szkół bezpiecznymi środkami transportu.

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem Rządu. Inspekcja podejmuje działania, które mają ograniczyć przypadki przewozu dzieci niesprawnymi i niebezpiecznymi pojazdami, ale mają one też uświadomić przewoźnikom jak ważne jest bezpieczeństwo, na jakie aspekty należy zwracać uwagę – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Mam nadzieję, że w tym roku kontrole nie wykażą niesprawnych autobusów szkolnych. Chciałbym, aby wszystkie takie pojazdy były w nienagannym stanie technicznym – dodał Minister Infrastruktury.

Trzeźwość, stan techniczny i uprawnienia

Inspektorzy transportu drogowego, szczególnie w godzinach porannych, kontrolują stan techniczny autobusów. Sprawdzają również trzeźwość oraz uprawnienia kierowców i przewoźników. Kontrole prowadzone są w takich godzinach i miejscach, żeby nie utrudniać dzieciom dojazdu do szkół.

– We wrześniu 2020 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali 1346 autobusów szkolnych. Kontrole zakończyły się w 78 przypadkach zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, z tego w 33 przypadkach pojazdy były w tak złym stanie, że nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Liczba stwierdzonych wówczas nieprawidłowości była niższa niż rok wcześniej – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Szef ITD zaznaczył, że ma nadzieję, że w tym roku nieprawidłowości wykrytych będzie jeszcze mniej. Choć pierwsze dni tegorocznych kontroli ujawniły już przypadki, że do przewozów szkolnych dzieci podstawiono niesprawne pojazdy. – 1 września, na Podlasiu było skontrolowanych 6 autobusów, w 3 przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i wydane zakazy dalszej jazdy. To były usterki poważne w postaci m.in. wycieków płynów eksploatacyjnych, niesprawnych układów hamulcowych. W jednym przypadku wyciekający olej z silnika był zbierany do plastikowej butelki pod pojazdem – informuje Alvin Gajadhur.

Edukacja od najmłodszych lat

Akcji „Bezpieczna droga do szkoły” towarzyszą działania edukacyjne, skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Inspekcja w ramach „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka” prowadzi zajęcia brd dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

– Dziękuję Inspekcji Transportu Drogowego za działalność edukacyjną i lekcje o bezpieczeństwie w szkołach, które nadal będziemy wspólnie prowadzić. Po to, żeby świadomość bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży wzrastała, a to przełoży się na ich zachowania w życiu dorosłym – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki odniósł się również do działalności kontrolnej ITD. – W 95 proc. skontrolowanych przypadków przewoźnicy wykazali się przestrzeganiem prawa i troską o bezpieczeństwo dzieci w czasie przejazdu do szkoły. Dziękuję za to przewoźnikom i kierowcom – dodał Przemysław Czarnek.

O zadaniach i roli samorządów w zapewnieniu bezpiecznego transportu do szkół mówiła również Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. – Dziękujemy m.in. za programy, dzięki którym samorządy mogą starać się o dofinansowanie na zakup autobusów szkolnych. Skorzystaliśmy właśnie kiedyś z takiego programu, zakupując „gimbus” do szkoły – powiedziała Barbara Galicz.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że rodzice, opiekunowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą zwrócić się do Inspekcji z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli autobusu, sprawdzenie jego stanu technicznego, uprawnień kierowcy oraz tego czy jest on wypoczęty i trzeźwy. Należy skontaktować się z właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. (gitd.gov.pl)

Więcej...

Szkoła Krokodylka Tirka

Szkoła Krokodylka Tirka z wizytą online u małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jakich zasad należy przestrzegać w podróży i jak dbać o swoje zdrowie, szczególnie w okresie pandemii – m.in. tym zagadnieniom poświęcona była lekcja online dla małych pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Zajęcia poprowadzili Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski.

W wirtualnej lekcji bezpieczeństwa wzięli dziś (26 sierpnia) udział pacjenci Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W rolę nauczycieli wcielili się Szef ITD Alvin Gajadhur i Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski.

Dziś rozmawiamy o bardzo ważnych zasadach, tych które obowiązują w ruchu drogowym, ale również ważnych dla waszego zdrowia. Wciąż dochodzi do wielu wypadków, w których niestety też uczestniczą dzieci. Dlatego tak ważna jest edukacja od najmłodszych lat, która umożliwia dzieciom zdobycie wiedzy niezbędnej do tego, aby były świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, odpowiedzialnymi pieszymi i rowerzystami, a za kilka, kilkanaście lat również kierującymi pojazdami – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

W trakcie zajęć, z wykorzystaniem m.in. prezentacji multimedialnych oraz filmów animowanych, dzieci zapoznały się z najważniejszymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach jako piesi i rowerzyści, ale również pasażerowie. Zwracano uwagę na zasady dotyczące bezpiecznej zabawy, noszenia elementów odblaskowych, ostrzegano przed ryzykownymi zachowaniami. Oprócz zasad brd dzieciom przypomniano o najważniejszych zasadach dotyczących zdrowego stylu życia.

Niestosowanie się do zasad brd, czy niewłaściwe odżywianie się, niestosowanie podstawowych zasad higieny, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, może doprowadzić do tego, że znajdziemy się w szpitalu. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo na każdym kroku – zaznaczył Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski.Jak ważna jest edukacja zdrowotna i kształtowanie właściwego zachowania na drodze podkreślił też Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” dr n. med. Marek Migdał. – Bardzo cieszę się, że dzieci które dziś przebywają w naszym szpitalu, mogą wziąć udział w zajęciach, zdobyć dodatkową wiedzę. Dziękuję za tę inicjatywę.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania oraz zagadki.

– Pytania o zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowego trybu życia nie sprawiły wam żadnych problemów. Wystawiamy ocenę celującą – ocenili Szef ITD Alvin Gajadhur i Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski.

Dzieci, które biorą udział w zajęciach online, otrzymują od ITD oraz resortu zdrowia upominki, w tym elementy odblaskowe. Placówki medyczne zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą przesyłać zgłoszenia na adres e-mail: lekcja gitd.gov.pl (gitd.gov.pl)

Więcej...

„ISA” nowy system elektroniczny, obowiązkowy od 2022 roku

Samochody z silnikami benzynowymi i typu Diesel od 2022 roku będą wyposażone w obowiązkowy system „ISA”. Dotyczy to każdego jednego samochodu sprzedanego w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii od przyszłego roku. Co zatem wprowadza nowy system i dlaczego kierowcy go znienawidzą?

ISA – Intelligent Speed Assistance, czyli inteligentny ogranicznik prędkości, będzie montowany w każdym nowym samochodzie od 2022 roku. Benzyna czy Diesel otrzyma więc dodatkowy system, który nie spodoba się kierowcom. 

Mówiąc najprościej, dzięki wykorzystaniu kamer, GPS i komputerów, systemy pokładowe będą w stanie nakładać ograniczenia na moc pojazdów związane z ograniczeniami prędkości w danym miejscu. Spowolni to twój pojazd w miarę osiągania wyznaczonego limitu drogi, po której jedziesz. 

Nowy system pojawi się w samochodach benzynowych i typu Diesel obowiązkowo od maja 2022 roku. Wszystkie nowe samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy będą wyposażone w automatyczne ograniczniki prędkości wraz z innymi nowymi urządzeniami bezpieczeństwa. Modernizacja starszych pojazdów nie będzie wymagana, ale nowe samochody nie dość, że będą bardziej „upierdliwe”, nie pozwolą przekroczyć prędkości, to jeszcze będą dużo, dużo droższe. 

System działa poprzez automatyczne i elektroniczne ograniczanie mocy silnika po osiągnięciu przez pojazd wyznaczonego ograniczenia prędkości na drodze. Systemy będą monitorować, czy kierowca nie zwolni z własnej woli. Przyspieszenie powyżej tego limitu będzie nadal możliwe po mocnym naciśnięciu pedału przyspieszenia. To pozwoli ominąć ogranicznik i przywrócić pełną moc, ale… Po krótkim czasie pojawią się ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne, podobne do tych, gdy nie zapniemy pasów bezpieczeństwa. 

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) zauważa również, że „pełny włącznik/wyłącznik” systemu powinien być uwzględniony… Ale tylko w celu łatwiejszego zaakceptowania przez kierowców nowego systemu. To oznacza, że najprawdopodobniej nie będziemy mieli w ogóle takiej możliwości w przyszłości. 

Wszystko wskazuje na to, że systemem nie będą objęte nowe motocykle. Czy zatem stanowią one mniejsze zagrożenie niż zwykła osobówka z silnikiem typu Diesel? The Bije Insurer zauważa, że technologia ISA dla motocykli nie została jeszcze w pełni opracowana. Technologia stale się rozwija i bez wątpienia w przyszłości trafi również do jednośladów. 

Rada Bezpieczeństwa Transportu chce wprowadzić też obowiązkowe rejestratory danych (czarne skrzynki), asystenta pasa ruchu, autonomiczne hamowanie awaryjne i systemy wykrywania zmęczenia kierowcy. Jeśli więc coś się stanie, twój samochód będzie w stanie zapewnić każdy dowód na twoją niewinność/winę (wrc.net.pl)

Więcej...

Rewolucyjne zmiany w prawie o ruchu drogowym

(fot. PAP/Łukasz Gągulski)

Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami.

Założenia zmian dotyczące m.in. Prawa o ruchu drogowym Rada Ministrów przyjęła dwa tygodnie temu. Jak poinformowano w środowym komunikacie resortu infrastruktury, rząd przyjął projekt w trybie obiegowym.

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń zakładającą, że w przypadku wykroczeń drogowych maksymalna wysokości grzywny wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł. Ponadto do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł zwiększona zostanie wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Nowym projektowanym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż siedem dni.

1,5 tys. zł mandatu za przekroczenie dozwolonej prędkości

Zgodnie z projektem przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

Wprowadzony ma też być mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny. Według resortu infrastruktury powinno to zapewnić „szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary”. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych – obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Ostrzej za brak uprawnień

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat popełni je ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.„Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB” – podkreślił cytowany w komunikacie resortu szef MI Andrzej Adamczyk (tvp.info, gov.pl, PAP)

Więcej...

Wakacyjne kontrole autobusów

834 autobusy turystyczne skontrolowali od początku wakacji inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Z powodu stwierdzonych usterek zatrzymali 37 dowodów rejestracyjnych oraz wydali 12 zakazów dalszej jazdy z miejsca kontroli. Najpoważniejsze zaniedbania techniczne dotyczyły m.in. hamulców, konstrukcji i oświetlenia autobusów. Ujawniono także przypadki oszukiwania zapisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Wzmożone kontrole autokarów rozpoczęły się z pierwszym dniem wakacji. Są prowadzone na głównych trasach i w miejscach wyjazdu autobusów. Inspekcja sprawdza przede wszystkim stan techniczny, trzeźwość i czas pracy kierowcy oraz wymagane dokumenty.

O tym, że przeprowadzenie takiej kontroli jest niezbędne przed wyjazdem, przekonali się organizatorzy letniego wypoczynku zuchów i harcerzy z Dolnego Śląska. W środę (14 lipca), w jednej z podwrocławskich miejscowości, inspektorzy dolnośląskiej ITD skontrolowali autokar, którym miała podróżować grupa zuchów i harcerzy do Białego Brzegu. Inspektorzy stwierdzili, że autobus ma poważną usterkę hamulców. Z nieszczelnego układu uchodziło powietrze. Kontrolerzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i wydali kierowcy zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli. Dzieci wyryszyły na letni wypoczynek innym, sprawnym autokarem, który podstawiono na miejsce zbiórki.

Tego samego dnia, na krajowej 92-ce koło Kutna, patrol łódzkiej ITD zatrzymał do kontroli autobus przewożący dzieci z Nadarzyna do Torunia. Pojazd nie miał ważnego badania technicznego. Przegląd był ważny do 23 marca 2021 roku. W niespełna godzinę od zatrzymania do kontroli, przewoźnik podstawił zastępczy, sprawny autokar z ważnym badaniem technicznym. Na czas kontroli inspektorzy zapewnili małym pasażerom i ich opiekunom możliwość skorzystania z zaplecza bazy należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zły stan techniczny i brak ważnych badań technicznych to niestety nie jedyne naruszenia, jakie wykrywają inspektorzy w trakcie kontroli autobusów turystycznych. W czwartek (22 lipca), w jednej z miejscowości koło Starogardu Gdańskiego, patrol pomorskiej ITD zatrzymał do kontroli autokar przewożący dzieci z kolonii z Jarosławca do Częstochowy i Katowic. Zaraz po zatrzymaniu autobusu do kontroli i wykonaniu wydruków z tachografu stwierdzono, że w tachografie znajdują się dwie karty kierowców, choć przewóz wykonywał tylko jeden szofer. W pierwszym slocie tachografu była umieszczona karta brata przedsiębiorcy, a w drugim kontrolowanego kierowcy. W kontrolowanym dniu używał on dwóch kart, symulując jazdę w załodze dwuosobowej.

Od początku tegorocznych wakacji inspektorzy ITD skontrolowali 834 autobusów turystycznych. Z powodu stwierdzonych usterek zatrzymali 37 dowodów rejestracyjnych oraz wydali 12 zakazów dalszej jazdy z miejsca kontroli. Za stwierdzone naruszenia ukarali kierowców 154 mandatami. Wobec przewoźników wszczęto 58 postępowań administracyjnych. Grożą im kary pieniężne (gitd.gov.pl)

Więcej...

Nowy system zarządzania ruchem

Podpisaliśmy umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy, który obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na drogach A1, A4, S1 i DK1 w woj. śląskim oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Zabrzu Kończycach.

Prace zrealizuje firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A., która jest również wykonawcą Centralnego Projektu Wdrożeniowego. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 272,8 mln zł. Wykonawca ma 28 miesięcy (840 dni) na jego realizację.

Co zyskają kierowcy

Głównym celem projektu jest wsparcie użytkowników dróg. Gotowy system poinformuje o warunkach ruchu i utrudnieniach, wyznaczy dynamicznie objazd i ostrzeże przed pojazdem poruszającym się „pod prąd”. System wyznaczy też optymalną prędkość oraz poinformuje o zajętości miejsc parkingowych na MOP-ach. Będzie również wsparciem w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania drogi oraz wyposaży GDDKiA w odpowiednie narzędzia do lepszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.

To wszystko przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży. Na inwestycję składać się będzie budowa Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowanego w zabrzańskiej dzielnicy Kończyce oraz rozmieszczone w pasie drogowym urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania na bieżąco aktualnych informacji kierowcom.

Infrastruktura systemu zarządzania ruchem

Do pobierania danych o sytuacji na drogach wykorzystane będą:

• stacje pomiarowe ruchu drogowego,

• kamery,

• urządzenia do pomiaru czasu przejazdu,

• stacje meteorologiczne.

Informowaniu kierujących o sytuacji na drogach służyć będą:

• znaki zmiennej treści,

• znaki wskazujące trasy objazdu,

• urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniające łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

System zarządzania ruchem w województwie śląskim w liczbach

• około 240 znaków zmiennej treści,

• 13 nadajników radiowych do informowania kierowców poprzez radia CB,

• około 130 kamer do podglądu sytuacji na drogach,

• 19 stacji pogodowych do zbierania danych pogodowych,

• 13 stacji ciągłego liczenia pojazdów, aby pozyskiwać informacje o ruchu (natężenie ruchu, płynność ruchu),

• 330 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń drogowych takich jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd,

• 27 zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu A do punktu B.

Krajowy Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD)

Zamówienie na Regionalne Projekty Wdrożeniowe stanowi komplementarny element (obok zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy) realizacji projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Efektem projektu będzie wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych. Realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla utworzenia spójnego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych w Polsce. Zakres terytorialny projektu związany jest głównie z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie – Morze Bałtyckie i obejmuje w przybliżeniu 1100 km dróg, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

Realizacja KSZRD będzie polegać w szczególności na:

• budowie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem teleinformatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce,

• zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu infrastruktury przydrożnej (Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniu testów i podłączeniu ich do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem,

• zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynków czterech regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem w m. Dworek (woj. pomorskie), m. Stryków (woj. łódzkie), m. Zabrze-Kończyce (woj. śląskie), m. Wrocław-Widawa (woj. dolnośląskie),

• podłączeniu infrastruktury przydrożnej do systemu centralnego (modułów centralnych KSZR poprzez szynę integracyjną) i przeprowadzeniu testów,

• świadczeniu usług wsparcia i utrzymania systemu w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T – Etap I,

• świadczeniu usług rozwoju systemu,

• świadczeniu usług rozwoju, wsparcia i utrzymania dla elementów KSZR, w tym na odcinkach sieci drogowej nieobjętych KSZRD na sieci TEN-T – Etap I (w ramach prawa opcji).

Projekt pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap I uzyskał dofinansowanie, w kwocie ponad 123 mln euro, ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą CINEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (gddkia.gov.pl)

Więcej...

Znak A-7 jest najważniejszy na rondzie

Brak znaku A-7 to jedna z największych pułapek na rondach w Polsce. Na znakomitej większości rond w Polsce to samochód znajdujący się już na rondzie ma pierwszeństwo, a osoba wjeżdżająca na skrzyżowanie musi go przepuścić. „Na większości” nie znaczy jednak „na wszystkich”.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie? Dwa znaki – ruch okrężny i ustąp pierwszeństwa

W zdecydowanej większości przypadków przed rondem stoją dwa znaki: C-12, czyli informacja o ruchu okrężnym, i znak „ustąp pierwszeństwa”. Wówczas, wjeżdżając na rondo, musimy ustąpić pierwszeństwa tym, którzy po rondzie się przemieszczają. Tramwaje nie są tu wyjątkiem – wjeżdżając na takie rondo, muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Sytuacja zmienia się, gdy tramwaj chce rondo opuścić – wtedy zawsze ma pierwszeństwo. Jeżeli tramwaj, opuszczając rondo, skręca, również ma pierwszeństwo przed samochodami.Tak oznakowana jest większość rond w Polsce. Obok znaku informującego o ruchu okrężnym widzimy wyraźny znak, nakazujący ustąpienie pierwszeństwa

Kto ma pierwszeństwo na rondzie, kiedy nie ma znaku ustąp pierwszeństwa?

BARDZO WAŻNE: Jeśli przed rondem nie ustawiono znaku „ustąp pierwszeństwa”, obowiązuje na nim zasada prawej ręki – pierwszeństwo mają kierowcy znajdujący się po naszej prawej stronie, czyli de facto ci wjeżdżający na rondo. Na takich rondach tramwaj ma pierwszeństwo w każdej sytuacji – i wjeżdżając, i zjeżdżając z ronda.Wielu kierowców o tym zapomina, bo przy przeważającej większości rond znajdziemy „znak ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Musimy się jednak mieć na baczności i nie brać tego za pewnik. Są w naszym kraju miejsca, w których obowiązują powyższe zasady. Jeżeli wjedziemy na takie skrzyżowanie „na pamięć”, tak jak na wszystkie inne, możemy spowodować wypadek.

Jak jeździć po rondzie? Który pas zająć

Jeżeli na rondzie są dwa pasy ruchu, a na drodze nie ma znaków poziomych:

 • Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas.
 • Chcąc jechać prosto, zajmujemy prawy lub lewy pas.
 • Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Jeżeli na rondzie są trzy pasy ruchu, a na drodze nie ma znaków poziomych:

 • Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas.
 • Chcąc jechać prosto, możemy zająć dowolny pas.
 • Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Tyle przepisów. W praktyce wielu kierowców objeżdża rondo prawym pasem. To niedozwolone, choć po części zrozumiałe, bo prawy pas na rondzie jest najbezpieczniejszy. Pamiętajmy, że opuszczając rondo z lewego pasa musimy ustąpić pierwszeństwa tym, którzy jadą prawym pasem. Na rondach obowiązuje taka sama zasada jak na zwykłej drodze – zmieniając pas ruchu, trzeba ustąpić pierwszeństwa tym, którzy na tym pasie się już znajdują.

Jak jeździć po rondzie? Używanie kierunkowskazów

Ile szkół jazdy, tyle teorii dotyczących używania kierunkowskazów przed wjazdem na rondo. Skoro przepisy uznają je za zwykłe skrzyżowania, to dlaczego zasada używania kierunkowskazów na rondach miałaby być inna? Wyjaśnił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, którego wyrok z 2016 roku wyjaśnił tę sporną kwestię: Przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie musimy włączać kierunkowskazu. Obowiązkowe jest jego włączanie podczas opuszczania ronda oraz zmiany pasa ruchu na rondach i więcej niż jednym pasie ruchu. Sąd uzasadnił wyrok tym, że włączając kierunkowskaz przed wjazdem na rondo wprowadzamy innych kierowców w błąd. Poświęciliśmy temu zagadnieniu oddzielny materiał cyklu, w którym przywołaliśmy znacznie więcej wyroków sądów administracyjnych (moto.pl)

Więcej...

Mandat za brak przeglądu

Za brak przeglądu technicznego pojazdu przewidziano mandat, który może siegnąć nawet 500 zł. Jednak lista kar dla kierowcy może być dłuższa.

Mandat za brak przeglądu technicznego

Ostre kary za brak ważnego przeglądu technicznego nie powinny dziwić, kiedy zastanowimy się w ogóle po co wprowadzono obowiązkowe przeglądy pojazdów. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Diagnosta podczas cyklicznego badania ma szanse wyłapać ewentualne usterki albo wyeliminować z dróg niebezpieczny samochód, który mógłby stworzyć zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dlatego ewentualny mandat musi być dotkliwy. Jeśli zapomnicie o wizycie na stacji, a przyłapie was policjant to może nałożyć mandat do 500 zł. Na wasze konto nie zostaną dopisane punkty karne.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Policjant może też zatrzymać dowód rejestracyjny. Zatrzymanie odbywa się wirtualnie (nie ma już obowiązku wożenia przy sobie dowodu rejestracyjnego), a właściciel ma siedem dni na udanie się na stację diagnostyczną. Możemy więc z miejsca kontroli odjechać swoim samochodem i udać się na przegląd. Możliwe jest także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego bez możliwości dalszego prowadzenia pojazdu. Dzieje się tak w skrajnych sytuacjach, kiedy np. samochód nie ma przeglądu od dłuższego czasu albo policjant stwierdzi podczas kontroli, że pojazd nie nadaje się do jazdy i stanowi zagrożenie. Wtedy musicie się liczyć jeszcze z kosztami wezwania lawety, ponieważ samochód nie może odjechać z miejsca kontroli o własnych siłach. To jednak sytuacje rzadkie. Wasze auto musi się znajdować w naprawdę złym stanie.

Kłopoty z wypłatą odszkodowania z powodu braku badania technicznego

Warto pamiętać, że jazda bez ważnego badania technicznego może pociągnąć kierowcę do jeszcze innych konsekwencji finansowych. Możemy dostać znacznie mniejsze odszkodowanie (lub w ogóle), jeśli dojdzie do wypadku lub stłuczki. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty lub chcieć ją pomniejszyć, wskazując, że do szkody doszło z powodu niesprawnego samochodu. Dotyczy to oczywiście ubezpieczenia AC i komunikacyjnego NNW. Jeśli kierowca nie posiada ważnych badań technicznych i z jego winy dojdzie do wypadku, to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z OC. Jednak jeśli to poszkodowany prowadził pojazd bez ważnego badania technicznego, towarzystwo ubezpieczeniowe może ocenić, że stan pojazdu miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiary i zmniejszyć wysokość odszkodowania, ale oczywiście musi uzasadnić taką decyzję (moto.pl)

Więcej...