Aktualności

Transport odpadów z naruszeniami

Inne odpady niż zadeklarowane w dokumentacji przewożono niesprawną naczepą bez aktualnego przeglądu technicznego. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Na miejsce kontroli wezwano również pracowników z Inspekcji Ochrony Środowiska.

W poniedziałek (7 czerwca), na autostradzie A1 koło Torunia, inspektorzy z Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zestaw należący do polskiej firmy transportowej. Ciężarówka przewoziła odpady. Stan techniczny naczepy pozostawiał sporo do życzenia, więc na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Inspektorzy stwierdzili, że naczepa nie ma ważnego badania technicznego od ponad trzech miesięcy, więc nie powinna poruszać się po drogach. Część najważniejszych elementów układu hamulcowego była w bardzo złym stanie. Przy niektórych z kół znajdowały się pęknięte tarcze hamulcowe i całkowicie zużyte klocki hamulcowe. Jeden z klocków wypadł z zacisku hamulcowego. Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko stanu technicznego naczepy. W trakcie kontroli dokumentów przewozowych i ładowni naczepy stwierdzono, że przewożone są zupełnie inne odpady od tych, jakie wskazano w okazanej dokumentacji. Zgodnie z kartą przekazania odpadu, przewożonym ładunkiem miała być mieszanina betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych (kod odpadu 17 01 06). Tymczasem faktycznie przewożono odpady z mechanicznej obróbki odpadów (odpady z grupy 19 12). Potwierdzili to wezwani na miejsce kontroli pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska. Dopiero po zakończeniu czynności kontrolnych przewoźnik dostarczył już właściwy dokument przewozowy.Za stwierdzone nieprawidłowości przedsiębiorcy i osobie zarządzającej operacjami transportowymi w firmie grożą kary pieniężne. Wobec nich zostały wszczęte postępowania administracyjne. Inspektorzy zatrzymali również dowód rejestracyjny niesprawnej technicznie naczepy i wydali kierowcy zakaz jej dalszej jazdy do momentu naprawy usterek (gov.pl…gitd)

Więcej...

Europejska licencja transportowa

Posiadamy licencję transportową

Licencja transportowa jest pozwoleniem na wykonywanie transportu drogowego towarów lub osób,
które reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 15.08.2013 roku na zasadach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009 i 1073/2009.
Od 21 maja 2022 roku licencja transportowa jest wymagana już przy wykonywaniu transportu
powyżej 2,5 tony dmc (tzw. busiarze). W przypadku jej braku należy liczyć się z karami finansowymi.
Aby uzyskać licencję firma musi spełnić poniższe warunki:

  • siedziba w jednym z państw członkowskich,
  • musi cieszyć się dobrą reputacją,
  • musi mieć odpowiednią zdolność finansową,
  • musi mieć wymagane kompetencje zawodowe, tj. Certyfikat Kompetencji Zawodowych
    Przewoźnika.
    Nasza firma spełnia wszystkie powyższe warunki, dlatego też uzyskanie przez nas licencji
    transportowej było jedynie kwestią czasu.
Więcej...

O jedną naczepę i kilkanaście ton za dużo

Ciągnik siodłowy z dwoma naczepami nie powinien poruszać się po polskich drogach nawet bez ładunku. Tymczasem zestaw zatrzymany przez funkcjonariuszy z lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego przewoził towar i był przeładowany o 18 ton.

W sobotę (23 kwietnia), na krajowej „dwójce”, patrol ITD z Lublina zatrzymał do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i dwóch naczep. Zgodnie z polskimi przepisami taka konfiguracja jest niedozwolona. Samochód ciężarowy może ciągnąć jedną naczepę lub przyczepę. W tym przypadku zestaw przewoził dwa kontenery z ładunkiem i ważył 62 t zamiast dopuszczalnych 44 t. Ciężarówka jechała z Polski do Niemiec. Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport do czasu doprowadzenia zespołu pojazdów do stanu zgodnego z przepisami. Ciągnik siodłowy mógł odjechać z miejsca kontroli drogowej tylko z jedną naczepą. Za stwierdzone nieprawidłowości przewoźnikowi grozi kara w łącznej kwocie 28 tys. zł. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne (gov.pl…gitd)

Więcej...

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji i za ciężki, a kierowca z serią naruszeń czasu pracy. Nieprawidłowy transport do Gdańska, czasowo wstrzymali inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W piątek (8 kwietnia) na ekspresowej „trójce” inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali ciągnik siodłowy z dwoma naczepami. W Polsce nie jest to dozwolone. Zestawem wykonywano przewóz do gdańskiego portu. Jeden z kontenerów był wypełniony mączką kostną. Inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu podejrzewali, że zestaw jest przeładowany. Po dokonaniu ważenia w punkcie kontrolnym, okazało się, że mieli rację. Rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów przekroczona była o 4,45 t ponad dopuszczalne 40 t. Oprócz tego, analiza czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu wykazała 13 naruszeń. Dotyczyły one przekroczenia dopuszczalnego czasu jazdy bez wymaganej przerwy, a także jazdy dziennej oraz skrócenia wymaganego odpoczynku dziennego. Poza tym kierowca nie dokonywał wpisów manualnych i nieprawidłowo obsługiwał przełącznik rodzaju aktywności pracy.Inspektorzy ITD ukarali mężczyznę mandatami karnymi. Konsekwencje finansowe grożą również przedsiębiorstwu transportowemu, wobec którego zostały wszczęte postępowania administracyjne oraz załadowcy, którego działania spowodowały przekroczenie rzeczywistej masy całkowitej kontrolowanego zespołu pojazdów (gov.pl…gitd)

Więcej...

Wojna w Ukrainie głównym tematem…

Wojna w Ukrainie głównym tematem Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD

O wpływie wojny w Ukrainie na branżę transportową i wprowadzonych rozwiązaniach ułatwiających jej funkcjonowanie, rozmawiano dziś w trakcie 27. posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD. Uczestniczący w spotkaniu Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na zaangażowanie przewoźników w działania pomocowe dla mieszkańców Ukrainy.

Chciałbym podziękować Państwu – przedstawicielom przewoźników, za wasze zaangażowanie i wsparcie Ukrainy. Trzeba mieć absolutną odwagę żeby wjechać na teren objęty wojną, trzeba mieć wielkie serce żeby zadysponować swoje samochody i często środki finansowe, które przekładają się na pomoc rzeczową Ukrainie. Wiem, że jesteście szczodrzy. To jest wielka sprawa, że pomagacie Ukrainie, w której wojna ma straszliwe oblicze – podkreślił w trakcie spotkania z przewoźnikami Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.”

Działania wojenne na terenie Ukrainy i ich wpływ na funkcjonowanie branży transportowej zdominowały spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z przewoźników. Aby łagodzić negatywny wpływ skutków konfliktu zbrojnego na gałąź transportu drogowego i utrzymać łańcuch dostaw, wprowadzono szereg rozwiązań.

Polski rząd z jednej strony podejmuje działania wspierające i pomagające Ukraińcom, a z drugiej, wprowadza rozwiązania ułatwiające życie tym, którzy w Polsce prowadzą działalność gospodarczą, poprzez między innymi dostosowanie obecnych przepisów do dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie przewoźnikom, podjęliśmy decyzję, aby do 2 kwietnia wprowadzić odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców. Działamy elastycznie i nie wykluczamy dalszych zmian. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi np. wydłużenia terminów ważności świadectw kierowców z Ukrainy. Wiemy, że odpływ kadry kierowców jest odczuwalny dla polskich przewoźników – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.”

W działania wspierające przewoźników, od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, włączył się Główny Inspektorat Transportu Drogowego upraszczając procedury, czy dostosowując do potrzeb pracę urzędu, poprzez m.in. wydłużenie czasu pracy newralgicznych dla branży transportowej biur.

Prowadzimy działania w wielu obszarach. Inspektorzy w całej Polsce wspierają działania wojewodów, pomagają przy organizacji przewozu uchodźców z Ukrainy, zbiórkach darów i organizacji ich transportów. W GITD m.in. powołano zespół, który w systemie całodobowym zapewnia wsparcie dla transportów z pomocą humanitarną. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami przewoźników i staramy się reagować na przekazywane nam informacje. Przykładowo, wiedząc jakie są potrzeby m.in. skróciliśmy czas oczekiwania na wydanie świadectw kierowców. – wyliczał Główny Inspektor Transportu Drogowego.”

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podziękował inspektorom i pracownikom Inspekcji za zaangażowanie oraz sprawnie i skutecznie realizowane w obszarze transportu drogowego działania.Społeczna Rada Konsultacyjna, która działa przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego, jest platformą wymiany informacji między administracją a społecznymi partnerami – przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników (gov.pl…gitd)

Więcej...

Rosyjski kierowca z nieważnym zezwoleniem

Kierowca rosyjskiej ciężarówki przewoził 22 tony ładunku z Niemiec do Rosji bez wymaganych dokumentów. Okazał inspektorom lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy, ale było ono nieważne. Zestaw został skierowany na wyznaczony parking strzeżony.

W środę, na krajowej 68-ce w powiecie bialskim, patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej ciężarówkę należącą do rosyjskiej firmy transportowej. Zestawem przewożono 22 t ładunku z Niemiec do Rosji. Kierowca okazał funkcjonariuszom ITD zezwolenie uprawniające do tranzytu przez Polskę. Okazało się, że dokument był ważny do 15 marca 2022 r. Szofer nie miał innego, ważnego zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony. Transport będzie mógł być kontynuowany po okazaniu nowego, ważnego dokumentu i wpłaceniu 12 000 zł kaucji na poczet kary. Wobec przewoźnika rosyjskiego wszczęto postępowanie administracyjne (gov.pl…gitd)

Więcej...

Jednorazowe zezwolenie „wielokrotnego” użytku

Białoruski przewoźnik wykorzystywał jednorazowe zezwolenie w kolejnym transporcie międzynarodowym rzeczy. Dokument miał przerobione wpisy w rubrykach dotyczących pierwszego przekroczenia granicy oraz ilości przewożonego ładunku. Nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony.

W piątek (11 marca), na autostradzie A2 przy punkcie poboru opłat w Żdżarach, patrol ITD z Konina zatrzymał do kontroli zestaw należący do białoruskiej firmy transportowej. Transportowano nim nasiona buraka cukrowego z Danii do Białorusi. Kierowca okazał wymagane w tym przypadku zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. Inspektorzy od razu zauważyli, że zostały przerobione wpisy w rubrykach dotyczących pierwszego przekroczenia granicy RP oraz ilości przewożonego ładunku. Jednorazowe zezwolenie próbowano zatem wykorzystać, niezgodnie z przepisami, do następnego transportu międzynarodowego. Funkcjonariusze ITD uznali dokument za nieważny. Białoruski przewoźnik nie wpłacił 12 tys. zł kaucji na poczet przyszłej kary pieniężnej. W tej sytuacji inspektorzy skierowali ciężarówkę na wyznaczony parking strzeżony. Będzie mogła odjechać po okazaniu nowego, prawidłowo wypełnionego zezwolenia oraz wpłaceniu kaucji (gov.pl…gitd)

Więcej...

Kontrole na mazowieckich drogach

Ponad 120 pojazdów skontrolowali funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy sprawdzali ich wagę i stan techniczny. 16 okazało się przeładowanych. Kierowców ukarano mandatami, zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych i wszczęto 3 postępowania.

W poniedziałek (7 marca) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu przeprowadzali kontrole wagowe na mazowieckich odcinkach krajowej „siódemki”, „dziewiątki” i „dwunastki” oraz ekspresowej „ósemki” i „dwójki”. Sprawdzono 45 pojazdów o dmc do 3,5 t i 77 samochodów ciężarowych o dmc ponad 3,5 t. Przekroczoną wagę stwierdzono w 16 przypadkach. Kierowcy przeciążonych pojazdów zostali ukarani mandatami karnymi.Kontrola tonażu wykazała poważne przeładowanie jednego z dostawczaków. Przewożono nim odpadową tkankę zwierzęcą. Ładunek okazał się za ciężki aż o 3,85 t. Zamiast maksymalnie 3,5 t dostawczak ważył 7,35 t. Oprócz tego pojazd nie był prawidłowo oznakowany, a ładunek odpowiednio zabezpieczony, bo wydostawał się na zewnątrz. O przypadku niewłaściwego przewozu inspektorzy ITD powiadomili Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w Turku.Kontrola siedmiu pojazdów zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Jeden z pojazdów nie miał aktualnego od 2020 roku badania technicznego, inny tabliczki znamionowej zawierającej dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu. W kolejnym przypadku inspektorzy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili, że zawarte w dowodzie rejestracyjnym dane nie są zgodne ze stanem faktycznym. W trakcie oględzin stanu technicznego kontrolowanych pojazdów, zauważono w kilku przypadkach wycieki płynów eksploatacyjnych. Poza tym wszczęte zostały trzy postępowania administracyjne z powodu braku badań technicznych i braku wypisu z licencji. Oprócz tego w jednym przypadku inspektorzy odczytali z drogomierza pojazdu przebieg mniejszy niż odnotowany podczas ostatniego przeglądu technicznego. Sprawa została przekazana Policji (gov.pl…gitd)

Więcej...

Skradzione busy nie wyjechały na Litwę

Inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę, którą przewożono skradzione busy typu kamper. Samochody miały trafić na Litwę. Transport został zatrzymany na ekspresowej „ósemce”.

W czwartek (17 lutego) funkcjonariusze z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali w Jeżewie litewską ciężarówkę. W ramach przewozu drogowego z Niemiec na Litwę były nią przewożone dwa busy typu kamper. Kierujący nie miał ani dokumentów, ani kluczyków do przewożonych samochodów. W czasie kontroli skrzyni ładunkowej, inspektorzy stwierdzili, że kampery mają uszkodzone stacyjki oraz otwarte skrzynki elektryczne z bezpiecznikami. Wzbudziło to wątpliwości inspektorów ITD co do legalności pochodzenia transportowanych samochodów. Na miejsce wezwany został policyjny patrol. Weryfikacja jadących na Litwę busów potwierdziła przypuszczenia inspektorów. Kilka dni wcześniej busy zostały skradzione na terenie Niemiec. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Policja (gov.pl)

Więcej...