Rząd wycofał się z niektórych zmian w przepisach

Kwestia odbierania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości wzbudza wśród kierowców wiele kontrowersji.

Okazuje się, że nie będzie zaostrzenia przepisów w tej kwestii. Rząd wycofał się ze zmian.

24 listopada 2020 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy, że początkowo planowano, że zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2020 roku.

Wcześniej wskazano trzy główne przepisy:

Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem.

Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy.

Zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym.

Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem oraz ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy zostały w projekcie. Planowano także zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. Ten punkt jednak nie został uwzględniony. Wprowadzono natomiast dwa zakazy: zakaz jazdy na zderzaku na drogach szybkiego ruchu oraz używania przez pieszych telefonów komórkowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dokładna data nie jest znana.

Łatwiej stracić prawo jazdy? Niekoniecznie, starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza nim. Obecnie regulacja ta dotyczy tylko obszaru zabudowanego.

Tak miało być, ale nie będzie, bo przepis nie znalazł się w projekcie nowego prawa. Wcześniej rząd szacował, że dzięki niemu prawo jazdy straci nawet 40 tysięcy kierowców rocznie.

Odebranie prawa jazdy na trzy miesiące.

Przypomnijmy: od 2015 r. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym kierującemu grozi zatrzymanie dokumentu prawa jazdy na trzy miesiące. Decyzję o odebraniu może podjąć policjant na miejscu zdarzenia. W praktyce policjant w czasie kontroli drogowej po stwierdzeniu przekroczenia prędkości, zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzymuje dokument. Starosta może wydać taką decyzję nie tylko, kiedy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego mogą bowiem poinformować starostę o ujawnionym – np. przez fotoradar – przekroczeniu prędkości.

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

– na autostradzie – 140 km/h,

– na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

– na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

– na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

– na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości w Polsce:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat w wysokości 50 zł

Od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

Od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

Od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

Od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych (Prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w ternie zabudowanym) (motofakty.pl)