granice tagged posts

Konferencja dotycząca branży transportowej

Co czeka branżę transportową w  2018 roku?

O wydarzeniu:

Naszym celem zwiększenie wiedzy na temat aktualnych przepisów z zakresu prawa transportowego oraz zasad bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy, prócz udziału w prelekcjach, będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad na stoiskach eksperckich. WSTĘP BEZPŁATNY!

Założenia:

Konferencja kierowana jest do właścicieli oraz kadry zarządzającej firm transportowych. Wśród prelegentów znajdą się specjaliści ds. rozliczania czasu pracy kierowców, radcy prawni specjalizujący się w prawie transportowym, przedstawiciele służb kontrolnych.

Dobierając tematykę konferencji, kierowaliśmy się tym, aby jej zakres dotykał kluczowych aspektów funkcjonowania branży transportowej na terenie Unii Europejskiej. Skupiając się na newralgicznych kwestiach, stworzyliśmy program, stanowiący odpowiedź na kluczowe potrzeby przedstawicieli branży, odpowiadający najczęściej pojawiającym się pytaniom i wątpliwościom.

Główne tematy konferencji:

Płace minimalne w Europie – aktualny stan prawny, najnowsze informacje

Prawa obywateli RP w Europie – obowiązki ambasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom RP

Zatrudnianie cudzoziemców

Najnowsze orzecznictwo dot. Branży transportowej

Pakiet przewozowy

Problematyczne przepisy w prawie europejskim

Anglia – kary za uchodźców

Wypadek za granicą – jak się zachować? Prawa i obowiązki kierowcy

Kary za ingerencję w tachograf
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niektórych tematów w przypadku pojawienia się istotnych zmian w prawie mających bezpośredni wpływ na branżę transportową.

Korzyści z udziału w Konferencji:

Zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi regualcjami prawnymi w Polsce i Europie

Możliwość uzyskania bezpłatnej konsultacji ze specjalistami z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w prawie transportowym

Spotkanie się z przedstawicielami służb kontrolnych

Wymiany doświadczeń z właścicielami lub osobami zarządzającymi firmami transportowymi

Skorzystania z porad specjalistów firm na codzień wspierających i pomagających w rozwoju firm transportowych
* Zapewniamy materiały po konferencyjne i catering.

(etrasport.pl)

Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje na stronie organizatora etransport.pl

Więcej...

Frontex wzmocni swoje działania na bułgarskich granicach

   Jak poinformowała unijna agencja Frontex, Bułgaria otrzyma dodatkową pomoc w ochronie zewnętrznych granic lądowych. Dodatkowa pomoc skierowana będzie na granice z Turcją i Serbią.
Unijna agencja wzmocni swoją obecność również na przejściach granicznych, by pomóc bułgarskim władzom w wykrywaniu osób ukrytych w samochodach osobowych, autobusach i pociągach. Frontex skieruje do Bułgarii także więcej ekspertów wspierających władze krajowe w określaniu przynależności napływających imigrantów, by ich zidentyfikować i zarejestrować, a także ekspertów zbierających informacje na temat działalności siatek przemytniczych.
Frontex udzieli Bułgarii wzmocnionego wsparcia na jej prośbę. Po nieudanej próbie zamachu stanu w Turcji, do której doszło w połowie lipca kraj boryka się z wzmożoną falą imigracyjną. Jak poinformował premier Bułgarii Bojko Borysow, w jego kraju zatrzymuje się codziennie 150-200 migrantów, mimo 200-kilometrowego ogrodzenia z drutu kolczastego wzdłuż granicy z Turcją. Podobna sytuacja ma miejsce na granicy z Serbią, gdzie każdego dnia do Bułgarii próbuje nielegalnie przedostać się ok. kilkadziesiąt osób. (etransport.pl)
Więcej...

Tymczasowa kontrola graniczna

Kontrola graniczna na wewnętrznych granicach UE i w portach lotniczych.

Rozporządzeniem MSWiA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, przywrócona została tymczasowo kontrola graniczna w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Tymczasowa kontrola graniczna wprowadzona została w związku z organizacją w Polsce szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży i wizytą papieża Franciszka w Polsce. W załączniku do rozporządzenia wskazane są przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny.

Kontrola zostanie przywrócona na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych, stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. W zasięgu terytorialnym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wskazanych zostało 95 przejść drogowych, kolejowych i rzeczne, w których można będzie przekraczać granicę państwową, a także 3 lotniska (Wrocław – Strachowice, Poznań – Ławica i Zielona Góra – Babimost). W województwie dolnośląskim granicę można przekroczyć łącznie w 75 przejściach granicznych, a w lubuskim – w 22 przejściach.

Tymczasowa kontrola graniczna na granicach wewnętrznych opierać się będzie na mobilnych patrolach SG. Funkcjonariusze korzystać będą ze specjalistycznych pojazdów, tzw. schengenbusów, które są wyposażone w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej. Kontrole na granicy wewnętrznej prowadzone będą selektywnie, wobec wytypowanych osób i w wybranych miejscach. Zakres prowadzenia kontroli będzie dostosowany do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa.

Podczas przekraczania granicy obywatele Polski powinni posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, a więc dowód osobisty lub paszport. Wjeżdżający do Polski obywatele krajów należących do strefy Schengen będą musieli mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, a obywatele państw trzecich dokumenty uprawniające do przekraczania granicy (paszport) oraz potwierdzające prawo pobytu w Polsce, np. wizy. Osoby, które podczas kontroli zostaną zidentyfikowane jako stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, nie zostaną wpuszczone do Polski i otrzymają decyzje o odmowie wjazdu.

(strazgraniczna.pl)

Więcej...