Tymczasowa kontrola graniczna

Kontrola graniczna na wewnętrznych granicach UE i w portach lotniczych.

Rozporządzeniem MSWiA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, przywrócona została tymczasowo kontrola graniczna w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Tymczasowa kontrola graniczna wprowadzona została w związku z organizacją w Polsce szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży i wizytą papieża Franciszka w Polsce. W załączniku do rozporządzenia wskazane są przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny.

Kontrola zostanie przywrócona na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych, stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. W zasięgu terytorialnym Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wskazanych zostało 95 przejść drogowych, kolejowych i rzeczne, w których można będzie przekraczać granicę państwową, a także 3 lotniska (Wrocław – Strachowice, Poznań – Ławica i Zielona Góra – Babimost). W województwie dolnośląskim granicę można przekroczyć łącznie w 75 przejściach granicznych, a w lubuskim – w 22 przejściach.

Tymczasowa kontrola graniczna na granicach wewnętrznych opierać się będzie na mobilnych patrolach SG. Funkcjonariusze korzystać będą ze specjalistycznych pojazdów, tzw. schengenbusów, które są wyposażone w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej. Kontrole na granicy wewnętrznej prowadzone będą selektywnie, wobec wytypowanych osób i w wybranych miejscach. Zakres prowadzenia kontroli będzie dostosowany do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa.

Podczas przekraczania granicy obywatele Polski powinni posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, a więc dowód osobisty lub paszport. Wjeżdżający do Polski obywatele krajów należących do strefy Schengen będą musieli mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, a obywatele państw trzecich dokumenty uprawniające do przekraczania granicy (paszport) oraz potwierdzające prawo pobytu w Polsce, np. wizy. Osoby, które podczas kontroli zostaną zidentyfikowane jako stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, nie zostaną wpuszczone do Polski i otrzymają decyzje o odmowie wjazdu.

(strazgraniczna.pl)

Odpowiedz