GITD otwarty na osoby niepełnosprawne

Beata zajmuje się monitoringiem mediów, Michał i Jarek pracują w biurze prawnym GITD. Wszyscy są osobami nie w pełni sprawnymi. Główny Inspektorat Transportu Drogowego to urząd równych szans. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do aplikowania do pracy w GITD.

Michał i Jarek

– Miałem spore obawy, kiedy tu przychodziłem. Nie mam wykształcenia prawniczego, a trafiłem do środowiska prawników. Spodziewałem się też komentarzy związanych z moją dysfunkcją, a jest nią bardzo dużo wada wzroku – mówi Michał, pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie. Półtora roku temu rozpoczął nową przygodę zawodową, wygrywając nabór na stanowisko pracy w Biurze Prawnym GITD. Jak swoje początkowe obawy skonfrontował z rzeczywistością? – Oczywiście były one na wyrost – uśmiecha się dziś dwudziestosześciolatek. – Jest mi tu dobrze, koledzy prawnicy przyjęli mnie bardzo ciepło, dużo się nauczyłem dzięki tej pracy. Ważne dla mnie jest też to, że nie czuję się tu gorszy. Nikt nie komentuje mojej dysfunkcji. Jestem traktowany na równi z osobami pełnosprawnymi. I tak się czuję – dodaje Michał.

Trzydziestotrzyletni Jarek to kolega z pracy Michała. Pracują w tym samym biurze, w tym samym pokoju. Jarek ma mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego sporządza odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, prowadzi postępowania administracyjne i reprezentuje urząd w sprawach, które toczą się przed WSA. Znalazł tę pracę dwa lata temu, po ponad półrocznym okresie poszukiwań. – To nie był łatwy czas, czas poszukiwań – wspomina dzisiaj. – Parokrotnie moja niepełnosprawność stawała na przeszkodzie do zdobycia pracy. Cieszę się, że udało się w GITD – mówi. – Atmosfera jest tu taka, że chce się pracować. Nawet jak mamy sytuacje stresujące, to można znaleźć wsparcie – ocenia Jarek.

Urząd elastyczny i  bez barier

Główny Inspektorat Transportu Drogowego to urząd równych szans. Proponowane  przez GITD oferty pracy, skierowane są zarówno do osób w pełni zdrowych, jak i kandydatów z różnego rodzaju dysfunkcjami. Każdy, kto spełnia wymagania związane z danym stanowiskiem, ma szanse na otrzymanie zatrudnienia. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą, a urząd to placówka otwarta na różne formy współpracy. GITD zatrudnia pracowników nie w pełni sprawnych, którzy wykonują różnorodne czynności w siedzibie urzędu. Możliwa jest też praca zdalna. Na taką formę zatrudnienia zdecydowała się m.in. Beata. Ma dużą wadę wzroku i problemy z przemieszczaniem się. Pracuje w GITD od półtora roku, obecnie w Biurze Informacji i Promocji. Zajmuje się monitoringiem mediów. Korzysta z możliwości rozwoju, jakie daje pracownikom Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wzięła udział w szkoleniu z zakresu komunikacji z mediami. Mimo że charakter pracy zdalnej jest – jak mówi Beata – specyficzny, bo ogranicza nieco kontakty, to korzyści płynących z zatrudnienia w GITD jest bardzo dużo. – Spotkałam się z ogromną sympatią, życzliwością i przychylnością ze strony osób kierujących biurami, jak i współpracowników. Chętnie służą wsparciem, są otwarci na kontakt i wychodzą z inicjatywą pomocy – opowiada.

Korzyści nie tylko materialne

Regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie do wypoczynku, korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do specjalistycznych szkoleń, studiów i innych form nauki – to tylko niektóre profity zarezerwowane dla wszystkich pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Beata, Michał i Jarek zwracają też uwagę na korzyści niematerialne: – Praca w administracji rządowej daje poczucie stabilności. Jeśli udaje się w takie miejsce trafić i człowiek się tu sprawdza, to można mieć poczucie, że to miejsce się odwdzięczy – mówi Michał. Dla Jarka ważne jest to, że może wyjść z domu: – Niepełnosprawni często zamykają się w czterech ścianach. Dla mnie ważny jest kontakt z ludźmi. Dzięki tej pracy czuję, że mogę dać coś od siebie – mówi. – Odnoszę wrażenie, że czynnik ludzki, który jest bardzo istotnym elementem w pracy, w GITD jest na wysokim poziomie. Zachęcam osoby niepełnosprawne do składania swoich dokumentów aplikacyjnych w tej instytucji – dodaje Beata.   (gitd.gov.pl)