odpowiedzialność za szkody tagged posts

Odpowiedzialność za pojazdy autonomiczne

Prężnie rozwijający się świat sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI) stał się powodem rewolucji także w przemyśle samochodowym. Od 2014 r. producenci samochodów, np. Toyota, Mercedes-Benz czy Tesla, testują w różnych krajach świata autonomiczne, tzn. prowadzone bez udziału kierowcy samochody (z angielskiego autonomous/driverless/self-driving cars). Ambicje, aby wprowadzić na rynek „samo-jeżdżące” samochody mają nie tylko wielkie koncerny samochodowe, lecz również niedoświadczeni w produkcji samochodów pionierzy technologiczni z Doliny Krzemowej. Google, Apple czy Uber testują autonomiczne samochody osobowe na drogach Kalifornii. I choć ich liczba (kilkaset) w stosunku do liczby wszystkich samochodów jeżdżących po Ziemi (ponad miliard) nie robi większego wrażenia, to jest dokładnie przeciwnie w przypadku liczby problemów – także prawnych – związanych z używaniem takich samochodów, zwłaszcza że producenci zapowiadają, że będą one w powszechnej sprzedaży już nawet w 2020 r.

W obliczu przejęcia kontroli nad samochodem przez „komputer”, należy zdawać sobie sprawę z konieczności rozwiązania wielu zupełnie nowych problemów prawnych. Przede wszystkim należy określić, kto będzie ponosił odpowiedzialność za szkody spowodowane przez autonomiczny samochód. Na pewno nie kierowca, ponieważ go nie będzie – samochód będzie „samodzielnie” przewoził pasażerów lub jechał pusty (np. do garażu, na parking czy po pasażera).

Być może taką odpowiedzialność będzie ponosił posiadacz pojazdu tak, jak jest to obecnie, przy czym konieczna byłaby modyfikacja art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 473), zgodnie z którym zakresem podmiotowym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest „(…) odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kieruje pojazdem mechanicznym (…)”. Niewątpliwie ani samochodu autonomicznego jako całości, ani komputera sterującego tym samochodem nie można kwalifikować jako osoby kierującej pojazdem. Rozszerzenie definicji osoby o samochód autonomiczny lub komputer kierujący tym samochodem wydaje się zbyt daleko idące, choć w przyszłości niewykluczone, zwłaszcza mając na uwadze konieczność zdefiniowania tzw. żyjących robotów. (serwsisy.gazetaprawna.pl)

Więcej...