Kontrole autobusów szkolnych tagged posts

Autobusy szkolne z usterkami

Nieszczelny układ hamulcowy, wycieki oleju z silnika, niesprawne oświetlenie oraz opony o różnej rzeźbie bieżnika na tej samej osi – to usterki stwierdzone przez inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego w 3 z 27 skontrolowanych autobusów szkolnych. Pojazdy z nieprawidłowościami w stanie technicznym zostały wycofane z dalszej jazdy.

W piątek (2 września), koło szkół w powiatach: wrocławskim, oleśnickim, trzebnickim, górowskim, wołowskim, lwóweckim oraz kłodzkim, inspektorzy ITD kontrolowali autobusy przewożące uczniów. Sprawdzali przede wszystkim trzeźwość i uprawnienia kierowców oraz stan techniczny pojazdów. W trakcie tych działań skontrolowali 27 autobusów szkolnych. Część kontroli przeprowadzono z użyciem mobilnej jednostki diagnostycznej. W 3 pojazdach, funkcjonariusze ITD stwierdzili usterki skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych oraz wydaniem zakazów dalszej jazdy. Tak było w przypadku 2 skontrolowanych pojazdów na terenie gminy Wąsosz. W trakcie kontroli stanu technicznego, inspektorzy stwierdzili w autobusach nieszczelny układ hamulcowy, niesprawne oświetlenie i opony o różnej rzeźbie bieżnika na tej samej osi. Z kolei w powiecie kłodzkim, inspektorzy zatrzymali do kontroli autobus szkolny, z którego wyciekał olej silnikowy oraz miał nieprawidłowe przewody hamulcowe. Za zły stan techniczny pojazdów, konsekwencje finansowe grożą przewoźnikom i zarządzającym transportem w przedsiębiorstwach. Wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne (gov.pl… gitd)

Więcej...