GITD tagged posts

Kontrole trzeźwości na Mazowszu

Trzeźwość blisko 600 kierowców ciężarówek, busów oraz autobusów skontrolowali w poniedziałek i we wtorek inspektorzy z mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca jednego z 40-tonowych zestawów „wydmuchał” prawie pół promila alkoholu. Mężczyzna został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji z Radomia.

W poniedziałek i wtorek (11 i 12 lipca) rano, na głównych drogach w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie oraz Ostrołęce, inspektorzy ITD przeprowadzili akcję wzmożonych kontroli trzeźwości. W trakcie działań przebadali alkomatami 597 kierowców ciężarówek, busów i autobusów. Udaremnili dalszą jazdę jednemu kierowcy 40-tonowego zestawu. Mężczyzna, zatrzymany do kontroli na krajowej „dziewiątce” w Radomiu, był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Kierowca, obywatel Polski, „wydmuchał” 0,48 promila alkoholu. Został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Ciężarówkę odebrał z miejsca kontroli polski przedsiębiorca (gov.pl…gitd)

Więcej...

Bezpieczne wakacje z Inspekcją Transportu Drogowego

Wakacje to dla wielu okres wyczekiwanego odpoczynku, ale też czas wzmożonego ruchu na drogach. O bezpieczeństwo podróżnych zadba Inspekcja Transportu Drogowego – ruszają zintensyfikowane działania. O rozważną i przepisową jazdę apelowali podczas briefingu Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Inspekcja intensyfikuje działania

Kontrole ciężarówek i autokarów z wykorzystaniem m.in. mobilnych stacji diagnostycznych, specjalistycznych zestawów kontrolnych, urządzenia rejestrujące prędkość – aby wakacyjne podróże były bezpieczniejsze, wraz z rozpoczęciem wakacji ITD intensyfikuje działania.

Inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, czas ich pracy. Inspekcja ostrzega – zmęczony kierowca jest równie niebezpieczny jak kierujący pod wpływem alkoholu. Weryfikowane będą również uprawnienia kierujących oraz firm transportowych. Inspektorzy będą także sprawdzać, czy przestrzegane są ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Istotnym elementem działań będzie również sprawdzenie wagi pojazdów. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również przyczynia się do nadmiernej degradacji nawierzchni jezdni.

Wzmożony ruch autokarowy

Okres wakacyjny to nie tylko czas indywidualnych wyjazdów, ale również zorganizowanych wycieczek. Aby wyjazdy i powroty były bezpieczne, Inspekcja będzie prowadzić kontrole autokarów, zarówno w specjalnie wyznaczonych punktach, jak i na głównych szlakach komunikacyjnych. Kontrole będą prowadzone m.in. z wykorzystaniem mobilnych stacji diagnostycznych, które umożliwiają przeprowadzenie szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Inspektorzy będą prowadzić zarówno kontrole wyrywkowe, jak i na wniosek rodziców lub opiekunów wycieczek.Każdy zainteresowany może zgłosić autokar do kontroli. Takie zgłoszenie należy kierować do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

– Będziemy koncentrowali się podczas wakacji na zapewnieniu bezpieczeństwa na polskich drogach – informował Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. – Skupimy się na kontrolach autokarów i ciężarówek. Intensyfikujemy działania w ramach akcji „Bezpieczny Autokar”, którą realizujemy od 2003 roku. Dbamy o to, żeby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do miejsca wypoczynku.  – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego.

– To bardzo ważna akcja – ocenił Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Czas wakacyjny to czas, w którym dochodzi do wielu wypadków, w których są ofiary śmiertelne. Cieszę się, że GITD już po raz kolejny intensyfikuje swoje działania w tym czasie, dbając o bezpieczeństwo użytkowników dróg – dodał Rafał Weber. – Wspólnie z inspektorem apelujemy do wszystkich o rozsądek podczas jazdy, o wzajemny szacunek. Zdejmijmy nogę z gazu, nie spieszmy się. Najważniejszym celem powinno być dotarcie de celu. Może to być 15 minut później, ważne żeby dotrzeć.

W trakcie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy ITD skontrolowali 1670 autokarów – zatrzymano 71 dowodów rejestracyjnych (4,3%), w tym w 17 przypadkach (1%) ze względu na fatalny i zagrażający bezpieczeństwu pasażerów stan techniczny pojazdów konieczne było również wydanie zakazów dalszej jazdy. W 465 (28%) przypadkach czynności zakończono nałożeniem mandatów karnych. Inspektorzy udaremnili dalszą jazdę dwóm kierowcom autokarów będących pod wpływem alkoholu.

Prędkość wciąż jest niebezpieczna

Inspektorzy będą również prowadzić systematyczny nadzór na niebezpiecznych odcinkach dróg krajowych, reagując na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego
oraz dokonywać pomiarów prędkości w wyznaczonych punktach kontrolnych. Inspektorów wspiera dziś ponad 430 fotoradarów, 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz 20 urządzeń rejestrujących wjazd na czerwonym świetle. Kontrole prędkości są niezbędne.
W trakcie ubiegłorocznych wakacji zarejestrowano aż 215,5 tys. naruszeń przekroczenia prędkości. Kierujący przekraczali dozwoloną prędkość średnio o 22 km/godz. W ponad 2,5 tys. przypadków kierujący przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Niechlubny rekordzista przekroczył prędkość w Nowym Targu o 100 km/h przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina!

Czasy pracy kierowców

Kierowcy autokarów, jak i pojazdów ciężarowych po każdych 4,5 godzinach jazdy powinni zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godzin, może być wydłużony do 10, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Ograniczenia w ruchu

Ograniczenia i zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 12 ton będą obowiązywały już:

– 19 czerwca w godz. 18.00 – 22.00

– 20 czerwca (Boże Ciało) w godz.8.00 – 22.00

Kierowcy pojazdów o masie powyżej 12 ton muszą też pamiętać o wakacyjnych ograniczeniach
i zakazach w ruchu, które reguluje rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach:

– piątek w godz. 18.00 – 22.00

– sobotę w godz. 8.00 – 14.00

– niedzielę w godz. 8.00 – 22.00.

(gitd.gov.pl)

Więcej...

Międzynarodowe kontrole na polskich drogach

32 pojazdy skontrolowane, 17 stwierdzonych naruszeń. To efekt dwudniowego, praktycznego szkolenia z udziałem polskiej Inspekcji Transportu Drogowego, niemieckiej BAG i czeskiego Centrum Služeb Pro Silniční Dopravu.

Dwudniowe kontrole przeprowadzone 15 i 16 maja w miejscach obsługi podróżnych w Czerlejnie i w Siekierkach na drodze ekspresowej S5, dały możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy, jaką dysponują służby polskie, niemiecki i czeskie. W ramach prowadzonych szkoleń, inspektorzy skupiali się na wykrywaniu manipulacji w tachografach i systemach oczyszczania spalin. Wspólne kontrole przyniosły efekty. Inspektorzy ITD i ich koledzy z BAG i Centrum Služeb Pro Silniční Dopravu w ciągu dwóch dni na podpoznańskiej ekspresówce sprawdzili 32 pojazdy. W 17 wykryli naruszenia.

W jednej ciężarówce zamontowano urządzenie zakłócające pracę tachografu, zatem kierowca tego pojazdu chciał nielegalnie ominąć normy czasu pracy. Wykrytych prób manipulacji przy tachografach było więcej. Międzynarodowa ekipa kontrolna ujawniła przekroczenie norm prowadzenia pojazdów i odpoczynków, posługiwanie się cudzą kartą kierowcy, wyjęcie karty, naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych. Tachografy w niektórych pojazdach nie miały przeglądów. Skontrolowano także ciężarówkę, która zanieczyszczała środowisko – miała wadliwy układ oczyszczania spalin SCR. Niektóre pojazdy posiadały poważne usterki techniczne, inspektorzy odnotowali też naruszenie przy transporcie zwierząt, które były przewożone w nieoczyszczonym pojeździe. Skontrolowano także transport towarów szybko psujących się, który – jak się okazało – wykonywany był niezgodnie z umową ATP. Za wykryte naruszenia kierowcy otrzymali mandaty, a wobec przedsiębiorców wszczęte zostały postępowania administracyjne. 

Dwudniowe kontrole stanowiły część międzynarodowej wymiany, przeprowadzonej w ramach Euro Contrôle Route (ECR). Inspektorzy z Niemiec, Czech i Polski spotkali się tym razem w Poznaniu na szkoleniu zorganizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Międzynarodowe warsztaty trwały od poniedziałku do piątku, obejmowały zarówno teorię, jak i praktykę. Takie wymiany są istotne z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym. Dzięki wspólnym działaniom, inspektorzy mogą wypracować efektywne, ujednolicone procedury, a tym samym zwiększyć skuteczność prowadzonych kontroli. Tego typu działania prowadzone są regularnie w ramach ECR, do której Polska należy od 2004 roku. 1 lipca tego roku Polska obejmie roczną prezydencję w Euro Contrôle Route. (gitd.gov.pl)


Więcej...

„Bezpiecznie – chce się żyć” na Torwarze z udziałem ITD

Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń będących skutkiem niestosowania się do przepisów ruchu drogowego – to główne cele programu, który Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z partnerami realizuje w całej Polsce. Na warszawskim Torwarze w piątek (22 marca) odbyła się kolejna odsłona akcji. O bezpieczeństwie i jak je poprawić, mówił m. in. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Program „Bezpiecznie – chce się żyć” jest realizowany od ponad 15 lat. Od lat jego partnerem jest Inspekcja Transportu Drogowego, która na co dzień podejmuje działania mające poprawić bezpieczeństwo w szeroko rozumianym transporcie drogowym. Działania kontrolne są prowadzone równolegle z działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi – m.in. o realizowanych przedsięwzięciach mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

– Edukacja jest istotnym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kształtowania świadomości użytkowników dróg i dobrych praktyk. Promujemy właściwe zachowania realizując i rozszerzając projekty edukacyjne skierowane m.in. do dzieci. W ramach programu „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” zwiększyliśmy liczbę spotkań edukacyjnych w szkołach, a od ubiegłego roku edukatorzy ITD prowadzą również specjalne zajęcia w szpitalnych oddziałach dziecięcych. Edukacja najmłodszych zaprocentuje w przyszłości. Chcemy, aby dzieci biorące udział w lekcjach, wyrosły na świadomych kierowców – podkreślił w trakcie wystąpienia Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Szef ITD, w trakcie seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówił również o efektach działań kontrolnych inspektorów oraz wzmacnianiu potencjału instytucji m.in. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego trafiły w ostatnim czasie 64 zestawy kontrolne do kontroli pojazdów i tachografów. Planowany jest również zakup 16 mobilnych stacji kontrolnych, podobnych do tej która od niedawna wspiera śląskich inspektorów. Umożliwia ona przeprowadzenie skuteczniejszych od tradycyjnych, kontroli stanu technicznego pojazdów.
W trakcie piątkowego spotkania nie zabrakło również konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O bezpieczeństwie można było również porozmawiać w specjalnym stoisku edukacyjnym GITD.
KCBRD organizuje na terenie całego kraju koncerty połączone z wystąpieniami ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorzy chcą promować właściwe zachowania na drodze m.in. poprzez rozrywkę. W piątek na Torwarze, po części edukacyjnej wystąpili Bogdan Borowski, zespół Mejk i Sławomir. (gitd.gov.pl)

Więcej...

Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe ITD w Bydgoszczy

Ważenie dynamiczne pojazdów ciężarowych oraz wykrywanie niedozwolonych manipulacji w systemach SCR – to główne tematy szkolenia inspektorów transportu drogowego z kilku państw, które rozpoczęło się dziś w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego i potrwa do piątku.

W pierwszym dniu warsztatów wzięli udział Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz i Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego Urszula Nowinowska.

„Wspólne działania kontrolne, szczególnie te praktyczne, realizowane na szczeblu międzynarodowym, są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Cieszę się, że Polska jest aktywnym członkiem Euro Controle Route, organizacji przed którą stoi wiele wyzwań w przyszłości” – powiedział, rozpoczynając warsztaty Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury podkreślił natomiast, że Ministerstwo Infrastruktury przywiązuje dużą wagę do współpracy międzynarodowej w dziedzinie transportu drogowego. „Dzisiejsze warsztaty z pewnością będą doskonałą okazją do wymiany najlepszych praktyk i wzajemnych doświadczeń” – mówił Łukasz Smółka.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz witając inspektorów z różnych części Polski i zagranicznych gości zaznaczył, jak ważna jest ochrona dróg przed degradacją przez przeładowane pojazdy w dobie tak dużego ruchu pojazdów. Jednocześnie podziękował inspektorom za ich codzienną pracę i wkład w poprawę bezpieczeństw na drogach.

„Nie ukrywam, że jest mi niezmiernie miło, że to właśnie województwo kujawsko-pomorskie jest gospodarzem tego międzynarodowego przedsięwzięcia” – powiedział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego przypomniała, że to już drugie w tym roku spotkanie polskich inspektorów z kolegami z innych krajów, które umożliwia im wymianę doświadczeń.

„Ochrona środowiska to temat, który zawsze pozostanie aktualny, dlatego warsztaty zostaną poświęcone nie tylko kwestii eliminowania z ruchu przeciążonych pojazdów i degradacji dróg, ale także kwestiom związanym z manipulacjami w systemach SCR. Tylko w ciągu jednego tygodnia polska inspekcja wykryła ponad 150 naruszeń. Skala problemu jest więc poważna – mówiła Urszula Nowinowska, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Inspektorzy transportu drogowego ze wszystkich województw i ich koledzy po fachu z Dani, Belgii, Niemiec, Francji, Bułgarii, Luksemburga, Czech oraz Wielkiej Brytanii pozostaną w Bydgoszczy do piątku. W kolejnych dniach poznają pracę kujawsko-pomorskich inspektorów w praktyce, uczestnicząc z nimi w kontrolach drogowych. (gitd.gov.pl)

Więcej...

Pierwsza pomoc i strzelanie.

Kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego doskonalili swoje dotychczasowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz technik użycia broni palnej pod okiem doświadczonych instruktorów policyjnych.

Umiejętność profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych jest niezwykle przydatna w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych przez inspektorów ITD. Ze względu na specyfikę ich pracy są oni często pierwsi na miejscu tego typu zdarzeń losowych. W wielu takich sytuacjach każda sekunda ma ogromne znaczenie dla ratowania ludzkiego życia.

Kujawsko-pomorscy inspektorzy są wyposażeni w broń palną. Posługiwanie się tym środkiem przymusu bezpośredniego wymaga odpowiedzialności i regularnych ćwiczeń. Szkolenie z zakresu technik użycia broni palnej w różnych sytuacjach miało charakter statyczny i dynamiczny, co pozwalało na odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji zagrożenia, w których inspektor może zostać zmuszony sięgnąć po broń.

Zajęcia przeprowadzili we wtorek, 13 marca 2018 r. doświadczeni instruktorzy oddziałów prewencji oraz oddziałów antyterrorystycznych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. (gitd.gov.pl)

Więcej...

Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD

Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego.

Omówieniu działań związanych z przejmowaniem przez GITD systemu poboru opłat, podsumowaniu działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego w 2017 roku, funkcjonowaniu Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz pracom legislacyjnym w zakresie przewozów drogowych, poświęcone było dziewiąte posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego.

– „To pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej w 2018 r. Liczę, że i ten rok będzie owocny jeżeli chodzi o prace SRK. Jestem przekonany, że nowe zadania, stawiane przed ITD, będą sprawnie realizowane i od samego początku deklarujemy pełną współpracę z ze stroną społeczną” – powiedział otwierając spotkanie Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Olga Tworek, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego ds. KSPO, poinformowała o zaawansowaniu prac nad przejęciem systemu poboru opłat. Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą zostaną przeniesione od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Pełne przejęcie systemu nastąpi 3 listopada 2018 roku.

Prace w zakresie współpracy międzynarodowej podsumowała Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska. Ponadto, poinformowała o etapie prac nad poradnikiem dla podmiotów świadczących usługi w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego Małgorzata Wojtal-Białaszewska, przedstawiła dane statystyczne dotyczące działalności biura. Następnie, zapowiedziała zmiany dotyczące wydawania świadectw kierowcy oraz poinformowała o powrocie do funkcjonującej poprzednio formuły elektronicznego informowania o zmianie danych pojazdu.

Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert Jednorowski, przedstawił podstawowe dane z kontroli Inspekcji w 2017 roku w porównaniu do lat poprzednich, dotychczasowe efekty kontroli zezwoleń zagranicznych, wskazując na procentowy wzrost liczby kontrolowanych przewoźników zagranicznych.  Dodatkowo, wskazał na działania inspekcji zmierzające do eliminacji niekorzystnych zjawisk w transporcie drogowym.

O pracach legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących przewozów drogowych oraz warunków technicznych pojazdów, w tym dotyczących kabin sypialnych w pojazdach wykonujących transport drogowy, poinformowała Dyrektor Biura Prawnego Agnieszka Brejnak.

Na koniec spotkania Główny Inspektor Transportu Drogowego podziękował wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu, a także za wszelkie uwagi dotyczące dalszej współpracy. (gitd.gov.pl)

Więcej...

GITD uruchomił KREPTD

GITD uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego „KREPTD” (dalej: „ST KREPTD”), dedykowanego do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który – zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935) – ma zostać uruchomiony w dniu 30 listopada 2017 r.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w bardzo krótkim okresie (4 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą) wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) – podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Podstawowa wersja ST KREPTD umożliwi m. in.:

– zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze,

– automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych,

– automatyczne przesyłanie do właściwych państw Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne,

– szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez  wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE,

– bezpłatny dostęp dla każdej osoby do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

Zakończenie prac nad wersją podstawową ST KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawarta w dniu 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a  Wykonawcą przewiduje bowiem udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.) – dodaje Główny Inspektor.

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji:1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;2. poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

KREPTD tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe, dające możliwość przeglądania danych przez upoważnione organy oraz zapewniające możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD powinno zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesach:

·           wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

·           wydawania, zmiany i cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy,

·           wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,

·           wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

Użytkownicy korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji, co z kolei będzie miało wpływ na wzmocnienie  uczciwej konkurencji na rynku transportu drogowego. Szybki dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z tego sektora gospodarki umożliwi ograniczenie dostępu do rynku nieuczciwym przewoźnikom, co poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego. Jednocześnie GITD i minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki.

Podkreślenia wymaga, że pomimo wynikającego z prawa wspólnotowego obowiązku utworzenia Rejestru w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., dopiero obecny parlament zintensyfikował prace legislacyjne i doprowadził do uchwalenia ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r.,  Nr 125, poz. 1371), która wdrażała przepisy statuujące KREPTD. Sukces działań w zakresie budowy KREPT w Polsce jest o tyle doniosły, że może być pozytywnie postrzegany w procesie ewentualnego nałożenia na Polskę sankcji finansowych przez UE za niedostosowanie prawa polskiego do unijnego. Przypomnieć należy, że do podłączenia rejestru krajowego do ERRU każde z państw członkowskich było zobowiązane w terminie do 31 grudnia 2012 r. (gitd.gov.pl)

Więcej...