Współpraca pomiędzy ITD a Republiką Mołdawii

Trwają rozmowy o współpracy pomiędzy ITD a Republika Mołdawii

Uważam, że Polska powinna być postrzegana jako istotny partner do współpracy, szczególnie w kontekście europejskich aspiracji Republiki Mołdawii, co jest główną przesłanką dla aktywnego dialogu politycznego oraz częstej organizacji wymian i wizyt – powiedziała na początku wideokonferencji zorganizowanej z udziałem przedstawicieli Narodowej Agencji Transportu Drogowego Republiki Mołdawii, Joanna Smolińska, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Było to pierwsze spotkanie poświęcone ewentualnej współpracy pomiędzy polską Inspekcją Transportu Drogowego a mołdawską Narodową Agencją Transportu Drogowego. Główną uwagę skupiono na możliwościach tej współpracy. Mołdawscy eksperci ds. transportu drogowego zostali poinformowani m.in. o instrumentach unijnych realizowanych w ramach strategii przedakcesyjnej (projekty twinningowe), ale także o doświadczeniu, potencjale kadrowym i szkoleniowym ITD. Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora, Urszula Nowinowska mówiła m.in. o wielu formach wymiany doświadczeń i informacji, jakie umożliwia członkostwo w Euro Contrôle Route – międzynarodowej organizacji zrzeszającej służby kontrolne transportu drogowego państw europejskich.

Działania ECR skupiają się wokół pięciu filarów. To skoordynowane tygodnie kontrolne, wymiana informacji i danych w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących transportu drogowego, edukacja i szkolenia, harmonizacja przepisów, wspólne punkty widzenia, potrzeby oraz wywieranie wpływu na procesy decyzyjne– informowała Urszula Nowinowska.

Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora podsumowała także zakończoną w lipcu br. polską prezydencję w ECR. Omówiła również trwający właśnie proces przekształcenia tej organizacji w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

Przekształcenie to więcej możliwości dla krajów członkowskich na kształtowanie prawa drogowego, wzmocnienie uczciwej konkurencji oraz możliwość zwiększenia liczby państw w strukturach EUWT – wyjaśniła Urszula Nowinowska.

W trakcie spotkania o najważniejszych aspektach historii rozwoju ITD oraz manipulacjach w urządzenia rejestrujące na przykładzie doświadczeń kontrolnych polskich inspektorów mówił natomiast dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Michał Rzemieniewski.

Chciałabym podkreślić, że spotkanie to jest dla mnie istotne z punktu widzenia nawiązania i kontynuowania wspólnych działań w dziedzinie transportu drogowego. Będę popierać
i wspierać inicjatywy, które pozwolą nam działać w sposób skoordynowany na szczeblu międzynarodowym, aby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym
 – dodała Joanna Smolińska.

Inspekcja Transportu Drogowego planuje przeprowadzić w najbliższym czasie rozmowy ze służbami kolejnych państw odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa w transporcie drogowym. (gitd.gov.pl)