Ograniczenia w ruchu drogowym ciężarówek.

Przypominamy że 20 czerwca to święto – Boże Ciało – a więc dzień w którym obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton w godzinach od 8.00 do 22.00.

Kto nie podlega zakazom?

Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyżej wspomnianym ograniczeniom nie podlegają m.in.:

 1. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
 2. pojazdy uczestniczące w akcjach humanitarnych;
 3. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
 4.  pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
 5. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 6. pojazdy pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 7. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 8. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
 9. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 10. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 11. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 12. pojazdy pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 13. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 14. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 15. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 16. pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 17. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 18. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
 19. pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 20. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski;
 21. pojazdy, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski;

Należy tu podkeślić, że wyjątki wymienione w punktach od 3 do 21 dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.