Europejska licencja transportowa

Posiadamy licencję transportową

Licencja transportowa jest pozwoleniem na wykonywanie transportu drogowego towarów lub osób,
które reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 15.08.2013 roku na zasadach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009 i 1073/2009.
Od 21 maja 2022 roku licencja transportowa jest wymagana już przy wykonywaniu transportu
powyżej 2,5 tony dmc (tzw. busiarze). W przypadku jej braku należy liczyć się z karami finansowymi.


Aby uzyskać licencję firma musi spełnić poniższe warunki:

  • siedziba w jednym z państw członkowskich,
  • musi cieszyć się dobrą reputacją,
  • musi mieć odpowiednią zdolność finansową,
  • musi mieć wymagane kompetencje zawodowe, tj. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

Nasza firma spełnia wszystkie powyższe warunki, dlatego też uzyskanie przez nas licencji transportowej było jedynie kwestią czasu.