„Bezpieczna droga do szkoły” z ITD

Ruszyła akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Co roku, wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, ruszają wzmożone kontrole autobusów szkolnych. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” ma zapewnić dzieciom i młodzieży dojazd do szkół bezpiecznymi środkami transportu.

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem Rządu. Inspekcja podejmuje działania, które mają ograniczyć przypadki przewozu dzieci niesprawnymi i niebezpiecznymi pojazdami, ale mają one też uświadomić przewoźnikom jak ważne jest bezpieczeństwo, na jakie aspekty należy zwracać uwagę – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Mam nadzieję, że w tym roku kontrole nie wykażą niesprawnych autobusów szkolnych. Chciałbym, aby wszystkie takie pojazdy były w nienagannym stanie technicznym – dodał Minister Infrastruktury.

Trzeźwość, stan techniczny i uprawnienia

Inspektorzy transportu drogowego, szczególnie w godzinach porannych, kontrolują stan techniczny autobusów. Sprawdzają również trzeźwość oraz uprawnienia kierowców i przewoźników. Kontrole prowadzone są w takich godzinach i miejscach, żeby nie utrudniać dzieciom dojazdu do szkół.

– We wrześniu 2020 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali 1346 autobusów szkolnych. Kontrole zakończyły się w 78 przypadkach zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, z tego w 33 przypadkach pojazdy były w tak złym stanie, że nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Liczba stwierdzonych wówczas nieprawidłowości była niższa niż rok wcześniej – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Szef ITD zaznaczył, że ma nadzieję, że w tym roku nieprawidłowości wykrytych będzie jeszcze mniej. Choć pierwsze dni tegorocznych kontroli ujawniły już przypadki, że do przewozów szkolnych dzieci podstawiono niesprawne pojazdy. – 1 września, na Podlasiu było skontrolowanych 6 autobusów, w 3 przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne i wydane zakazy dalszej jazdy. To były usterki poważne w postaci m.in. wycieków płynów eksploatacyjnych, niesprawnych układów hamulcowych. W jednym przypadku wyciekający olej z silnika był zbierany do plastikowej butelki pod pojazdem – informuje Alvin Gajadhur.

Edukacja od najmłodszych lat

Akcji „Bezpieczna droga do szkoły” towarzyszą działania edukacyjne, skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Inspekcja w ramach „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka” prowadzi zajęcia brd dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

– Dziękuję Inspekcji Transportu Drogowego za działalność edukacyjną i lekcje o bezpieczeństwie w szkołach, które nadal będziemy wspólnie prowadzić. Po to, żeby świadomość bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży wzrastała, a to przełoży się na ich zachowania w życiu dorosłym – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki odniósł się również do działalności kontrolnej ITD. – W 95 proc. skontrolowanych przypadków przewoźnicy wykazali się przestrzeganiem prawa i troską o bezpieczeństwo dzieci w czasie przejazdu do szkoły. Dziękuję za to przewoźnikom i kierowcom – dodał Przemysław Czarnek.

O zadaniach i roli samorządów w zapewnieniu bezpiecznego transportu do szkół mówiła również Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. – Dziękujemy m.in. za programy, dzięki którym samorządy mogą starać się o dofinansowanie na zakup autobusów szkolnych. Skorzystaliśmy właśnie kiedyś z takiego programu, zakupując „gimbus” do szkoły – powiedziała Barbara Galicz.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że rodzice, opiekunowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą zwrócić się do Inspekcji z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli autobusu, sprawdzenie jego stanu technicznego, uprawnień kierowcy oraz tego czy jest on wypoczęty i trzeźwy. Należy skontaktować się z właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. (gitd.gov.pl)