zmiany w przepisach o ruchu drogowym tagged posts

Rząd wycofał się z niektórych zmian w przepisach

Kwestia odbierania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości wzbudza wśród kierowców wiele kontrowersji.

Okazuje się, że nie będzie zaostrzenia przepisów w tej kwestii. Rząd wycofał się ze zmian.

24 listopada 2020 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy, że początkowo planowano, że zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2020 roku.

Wcześniej wskazano trzy główne przepisy:

Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem.

Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy.

Zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym.

Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem oraz ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy zostały w projekcie. Planowano także zabieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. Ten punkt jednak nie został uwzględniony. Wprowadzono natomiast dwa zakazy: zakaz jazdy na zderzaku na drogach szybkiego ruchu oraz używania przez pieszych telefonów komórkowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dokładna data nie jest znana.

Łatwiej stracić prawo jazdy? Niekoniecznie, starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza nim. Obecnie regulacja ta dotyczy tylko obszaru zabudowanego.

Tak miało być, ale nie będzie, bo przepis nie znalazł się w projekcie nowego prawa. Wcześniej rząd szacował, że dzięki niemu prawo jazdy straci nawet 40 tysięcy kierowców rocznie.

Odebranie prawa jazdy na trzy miesiące.

Przypomnijmy: od 2015 r. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym kierującemu grozi zatrzymanie dokumentu prawa jazdy na trzy miesiące. Decyzję o odebraniu może podjąć policjant na miejscu zdarzenia. W praktyce policjant w czasie kontroli drogowej po stwierdzeniu przekroczenia prędkości, zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzymuje dokument. Starosta może wydać taką decyzję nie tylko, kiedy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego mogą bowiem poinformować starostę o ujawnionym – np. przez fotoradar – przekroczeniu prędkości.

Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

– na autostradzie – 140 km/h,

– na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

– na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

– na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

– na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości w Polsce:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat w wysokości 50 zł

Od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

Od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

Od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

Od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych (Prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w ternie zabudowanym) (motofakty.pl)

Więcej...

Piesi z pierwszeństwem na pasach.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście przez jezdnię, jednocześnie przy przechodzeniu będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych – zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Projekt zakłada też obniżenie dopuszczalnej prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h. Tym samym ograniczenie to będzie obowiązywało przez całą dobę. Obecnie dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach.

Projekt nowych regulacji przewiduje ponadto wprowadzenie zakazu jazdy na tzw. „zderzaku”, czyli bardzo blisko poprzedzającego samochodu, na autostradach i drogach ekspresowych.

Projekt nowelizacji ustawy został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przepisy nie będą obowiązywały tramwajów

„Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć – jest to priorytet polskiego rządu” – powiedział cytowany w komunikacie resortu infrastruktury minister Andrzej Adamczyk.

Obecne przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Po zmianach, kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał – poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych dodatkowo zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego i ustąpić pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście.

Przepis dotyczący pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście przez pieszych nie będzie dotyczył tramwajów. „Droga hamowania przeciętnego tramwaju z kompletem pasażerów jest bowiem kilkukrotnie dłuższa niż jadącego z tą samą prędkością samochodu osobowego” – wyjaśniono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych na pasach

Jak informuje ministerstwo infrastruktury, w projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano też regulacje zakazujące pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych „oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska”.

Jak wskazano w komunikacie, niezachowanie odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach jest jedną z głównych przyczyn wypadków, obok niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowego wyprzedzania, zmęczenia i nieprawidłowej zmiany pasa ruchu. Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo na trasach szybkiego ruchu, w projekcie nowelizacji zakłada się, że na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h – 60 m.

„Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania” – czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (polsatnews.pl)

Więcej...

Pakiet deregulacyjny – co jeszcze się zmieni?

fot.utknysiak.pl

Zmiany na jakie czekają polscy kierowcy wchodzą w życie na początku grudnia 2020 roku – zwane są ogólnie pakietem deregulacyjnym .
Nowelizacja przepisów została podpisana przez prezydenta pod koniec sierpnia a już na początku września podano do wiadomości jakich zmian możemy się spodziewać.

Ustawa o zmianach w Prawie o ruchu drogowym obejmuje następujące zagadnienia:

– prawo jazdy on-line – co oznacza że nie będzie trzeba mieć przy sobie blankietu prawa jazdy, podobnie jak od dłuższego czasu nie wozimy już ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu

– koniec konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątki z przeglądu – to logiczne posunięcie – skoro nie musimy wozić ze sobą dokumentu to po co go wymieniać na nowy i generować koszty

– po zakupie pojazdu zarejestrowanego już w Polsce nie będzie potrzeby wymiany numerów rejestracyjnych na zgodne z miejscem zamieszkania jak dotąd – dodatkowo rejestracji pojazdy dokonamy również w miejscu tymczasowego miejsca zamieszkania

– wycofane zostają karty pojazdu i naklejki kontrolne na szybę – nie będą już wydawane dla nowo rejestrowanych pojazdów

– dealer sprzedający nam nowy samochód będzie mógł go dla nas zarejestrować

– będzie można czasowo wyrejestrować z ruchu samochód osobowy

(utknysiak.pl)

Więcej...