transport drogowy Bułgaria Serbia Bałkany tagged posts

Czas na Bałkany – wyzwanie dla kierowców

Europa i Unia Europejska to nie tylko Zachód. W kontekście przewozów drogowych warto pamiętać również o dużym potencjale eksportowo-importowym Europy Południowo-Wschodniej, w tym Półwyspu Bałkańskiego.

Do krajów bałkańskich zalicza się Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Grecję, Macedonię oraz Serbię. Za państwo Półwyspu Bałkańskiego niekiedy bywa uznawana także należąca do UE Słowenia, która jest kojarzona z Bałkanami ze względu na bycie częścią dawnej Jugosławii. Słowenia nie należy jednak do Bałkanów ani z geograficznego, ani z historyczno-kulturowego punktu widzenia. Ze względów historycznych i kulturowych do Półwyspu Bałkańskiego zaliczana jest za to Rumunia będącą członkiem UE, której niewielki fragment terytorium leży na Półwyspie Bałkańskim. Po przerwie spowodowanej wojnami w latach 90. oraz kryzysami finansowymi w latach 2008–2011 kraje Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) pogłębiły związki gospodarcze z Unią Europejską. UE jest największym partnerem handlowym danego regionu, odpowiadającym za około 80% eksportu i 70% importu.

Państwa bałkańskie intensywnie się rozwijają i stanowią alternatywę dla „ciasnego” rynku Zachodniej Europy. Obecnie Rumunia to jedno z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw europejskich. Konsumpcja krajowa stale rośnie. Międzynarodowy dostawca usług transportowo-logistycznych AsstrA-Associated Trafc AG odnotował znaczący wzrost sprzedaży międzynarodowych usług logistycznych wśród rumuńskich Klientów. Wyraźnie zwiększył się również zakres współpracy z firmami transportowymi obsługującymi kierunki z/do Rumunii. Mając dane kwestie na uwadze na początku 2018 roku otwarto biuro w Rumunii, w Bukareszcie, aby tym samym być bliżej Klientów. Dzięki zaufaniu ze strony Klientów rumuński oddział bardzo intensywnie się rozwinął w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Partnerzy powierzają AsstrA Romania swój obrót towarów i wspólnie z grupą kapitałową rozwijają skrzydła Dokładne rozpoznanie nowego rynku to podstawa przy ekspansji zagranicznej. W przypadku Bałkanów badania rynku są szczególnie istotne. Należy pamiętać, że każdy kraj bałkański ma swoją specyfikę. Nie tylko kulturową i lingwistyczną, ale również ekonomiczną. Bałkany to osobliwy rynek. Działalność gospodarcza w tym regionie stanowi ogromne wyzwanie dla dostawcy usług transportowo-logistycznych. Pierwsze primo – znajomość języka. Współpracując z partnerami z Europy Południowo-Wschodniej należy komunikować się w ich języku ojczystym. W europejskiej Rumunii bez problemu porozumiemy się w języku angielskim, Rumuni są w tej kwestii bardzo elastyczni. Niemniej prowadząc interesy w Serbii, Bośni i Hercegowinie, czy też w Czarnogórze przydadzą się zdolności lingwistycznie. AsstrA oferuje swoim bałkańskim Klientom profesjonalną obsługę w języku rumuńskim, albańskim, bośniackim, bułgarskim, a także chorwackim, czarnogórskim, macedońskim oraz serbskim – podkreśla Country Manager dla regionu Rumunii, Paweł Iwanow-Kołakowski.

Wyjątkowość Półwyspu Bałkańskiego to także uwarunkowania geograficzne i ukształtowanie terenu. Przeważa krajobraz górzysty, co dla kierowców ciężarówek stanowi niemałe wyzwanie. Zwłaszcza zimą pokonanie niektórych malowniczych i jednocześnie mrożących krew w żyłach oblodzonych górskich tras sprawia, że na czole kierowców pojawiają się krople potu. Często występują również śnieżyce i powstające w ich wyniku korki. Pewną trudność stanowi także stan dróg, niemniej w tej kwestii sytuacja intensywnie się poprawia. Pojawia się coraz więcej strzeżonych parkingów i sanitariatów dla kierowców. Ogromnym plusem jest duża otwartość mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego. Pomoc drogowa działa tam niezawodnie. Cechą szczególną bałkańskich Klientów jest także ich silne wspieranie krajowej gospodarki, co wiąże się z tym, że w przetargach na transport ładunków wybierają zazwyczaj swoich rodaków. Z usług zagranicznych przewoźników korzystają głównie na kierunkach z Europy. Niemniej dana tendencja wynikająca z kwestii kulturowych powoli się zmienia. Wiele krajów, na przykład Grecja, staje się coraz bardziej otwartych na zagranicznych partnerów. (etransport.pl AsstrA)

Więcej...