przekroczenie masy dopuszczalnej tagged posts

Bez przeglądu i z nadmiarem ładunku

Blisko 10 ton zamiast dopuszczalnych 3,5 ważył pojazd dostawczy, którym przewożono elementy ogrodzenia. Pojazd nie miał również ważnego badania technicznego. Nieprawidłowości stwierdził patrol z łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W czwartek (30 czerwca), na ekspresowej „ósemce”, inspektorzy ITD z Sieradza zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostawczy, którym przewożono betonowe i stalowe elementy ogrodzenia. Ilość ładunku wskazywała, że pojazd może być znacznie przeciążony. Auto skierowano na przenośne wagi. Rzeczywista masa całkowita pojazdu wraz z ładunkiem wynosiła ok. 10 t zamiast dopuszczalnych 3,5 t. Okazało się również, że samochód nie miał ważnego badania technicznego. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, ukarali kierowcę mandatem karnym w wysokości 2 000 zł i zakazali mu dalszej jazdy. Właściciel auta przysłał na miejsce kontroli drogowej ciężarówkę z niskopodwoziową naczepą, na której odholowano przeciążony pojazd bez ważnego przeglądu technicznego (gov.pl…gitd)

Więcej...

O jedną naczepę i kilkanaście ton za dużo

Ciągnik siodłowy z dwoma naczepami nie powinien poruszać się po polskich drogach nawet bez ładunku. Tymczasem zestaw zatrzymany przez funkcjonariuszy z lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego przewoził towar i był przeładowany o 18 ton.

W sobotę (23 kwietnia), na krajowej „dwójce”, patrol ITD z Lublina zatrzymał do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i dwóch naczep. Zgodnie z polskimi przepisami taka konfiguracja jest niedozwolona. Samochód ciężarowy może ciągnąć jedną naczepę lub przyczepę. W tym przypadku zestaw przewoził dwa kontenery z ładunkiem i ważył 62 t zamiast dopuszczalnych 44 t. Ciężarówka jechała z Polski do Niemiec. Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport do czasu doprowadzenia zespołu pojazdów do stanu zgodnego z przepisami. Ciągnik siodłowy mógł odjechać z miejsca kontroli drogowej tylko z jedną naczepą. Za stwierdzone nieprawidłowości przewoźnikowi grozi kara w łącznej kwocie 28 tys. zł. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne (gov.pl…gitd)

Więcej...

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji i za ciężki, a kierowca z serią naruszeń czasu pracy. Nieprawidłowy transport do Gdańska, czasowo wstrzymali inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W piątek (8 kwietnia) na ekspresowej „trójce” inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali ciągnik siodłowy z dwoma naczepami. W Polsce nie jest to dozwolone. Zestawem wykonywano przewóz do gdańskiego portu. Jeden z kontenerów był wypełniony mączką kostną. Inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu podejrzewali, że zestaw jest przeładowany. Po dokonaniu ważenia w punkcie kontrolnym, okazało się, że mieli rację. Rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów przekroczona była o 4,45 t ponad dopuszczalne 40 t. Oprócz tego, analiza czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu wykazała 13 naruszeń. Dotyczyły one przekroczenia dopuszczalnego czasu jazdy bez wymaganej przerwy, a także jazdy dziennej oraz skrócenia wymaganego odpoczynku dziennego. Poza tym kierowca nie dokonywał wpisów manualnych i nieprawidłowo obsługiwał przełącznik rodzaju aktywności pracy.Inspektorzy ITD ukarali mężczyznę mandatami karnymi. Konsekwencje finansowe grożą również przedsiębiorstwu transportowemu, wobec którego zostały wszczęte postępowania administracyjne oraz załadowcy, którego działania spowodowały przekroczenie rzeczywistej masy całkowitej kontrolowanego zespołu pojazdów (gov.pl…gitd)

Więcej...

Kontrole na mazowieckich drogach

Ponad 120 pojazdów skontrolowali funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy sprawdzali ich wagę i stan techniczny. 16 okazało się przeładowanych. Kierowców ukarano mandatami, zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych i wszczęto 3 postępowania.

W poniedziałek (7 marca) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu przeprowadzali kontrole wagowe na mazowieckich odcinkach krajowej „siódemki”, „dziewiątki” i „dwunastki” oraz ekspresowej „ósemki” i „dwójki”. Sprawdzono 45 pojazdów o dmc do 3,5 t i 77 samochodów ciężarowych o dmc ponad 3,5 t. Przekroczoną wagę stwierdzono w 16 przypadkach. Kierowcy przeciążonych pojazdów zostali ukarani mandatami karnymi.Kontrola tonażu wykazała poważne przeładowanie jednego z dostawczaków. Przewożono nim odpadową tkankę zwierzęcą. Ładunek okazał się za ciężki aż o 3,85 t. Zamiast maksymalnie 3,5 t dostawczak ważył 7,35 t. Oprócz tego pojazd nie był prawidłowo oznakowany, a ładunek odpowiednio zabezpieczony, bo wydostawał się na zewnątrz. O przypadku niewłaściwego przewozu inspektorzy ITD powiadomili Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w Turku.Kontrola siedmiu pojazdów zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Jeden z pojazdów nie miał aktualnego od 2020 roku badania technicznego, inny tabliczki znamionowej zawierającej dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu. W kolejnym przypadku inspektorzy mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili, że zawarte w dowodzie rejestracyjnym dane nie są zgodne ze stanem faktycznym. W trakcie oględzin stanu technicznego kontrolowanych pojazdów, zauważono w kilku przypadkach wycieki płynów eksploatacyjnych. Poza tym wszczęte zostały trzy postępowania administracyjne z powodu braku badań technicznych i braku wypisu z licencji. Oprócz tego w jednym przypadku inspektorzy odczytali z drogomierza pojazdu przebieg mniejszy niż odnotowany podczas ostatniego przeglądu technicznego. Sprawa została przekazana Policji (gov.pl…gitd)

Więcej...

130 ton nocą

Transport palownicy namierzony przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego z Bydgoszczy. Ładunek ważył 130 ton. Polski przewoźnik nie miał odpowiedniego zezwolenia.

Do zatrzymania transportu doszło w nocy 13 października na obwodnicy Bydgoszczy na trasie S5. Ogromna palownica była przewożona przez polskiego kierowcę. Już na pierwszy rzut oka transport wzbudził niepokój inspektorów. Po zważeniu okazało się, że pojazd wraz z ładunkiem waży ponad 130 ton. Przedsiębiorca nie miał zezwolenia kategorii V na transport tak ciężkiego ładunku. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przewozową, transport nie powinien przekraczać 60 ton. Przewoźnika czeka postępowanie administracyjne. Wysokość kary pieniężnej zapewne znacznie przewyższy kwotę uzyskania właściwego zezwolenia. Inspektorzy z Bydgoszczy od początku października, częściej niż zwykle zatrzymują przeładowane pojazdy. W ostatnich dwóch tygodniach wszczęto postępowania administracyjne, w których kary mogą przekroczyć pół miliona złotych. Postępowania dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale też załadowców towarów. W sumie dotyczą one 55-ciu przeładowanych ciężarówek. Kontrole prowadzone są na głównych szlakach komunikacyjnych zarówno w nocy jak i w ciągu dnia (gitd.gov.pl)

Więcej...

Przeładowany pojazd z pękniętą ramą

Samochodem dostawczym z pękniętą ramą przewożono za dużo cementu w workach. Auto ważyło 4,7 tony zamiast dopuszczalnych 3,5 ton. Niesprawny i przeładowany o 1,2 tony pojazd wycofali z ruchu inspektorzy wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W czwartek patrol ITD z Konina zatrzymał samochód dostawczy. Jak się okazało przewożono nim dwie palety z cementem w workach. Powodem tej interwencji było podejrzenie przekroczenia dopuszczalnej ładowności pojazdu i uszkodzenie jego ramy konstrukcyjnej. Kontrola drogowa tylko to potwierdziła.

Auto z ładunkiem ważyło 4,7 tony zamiast dopuszczalnych 3,5 ton. Było zatem przeciążone o 1,2 tony. Samochód ten prawdopodobnie wielokrotnie woził za dużo towaru. Pojazd miał mocno popękaną ramę. Inspektorzy zatrzymali jego dowód rejestracyjny. Kierowcę ukarali mandatami na kwotę 600 zł i zakazali mu dalszej jazdy (gitd.gov.pl)

Więcej...

Dostawczaki ze sporym nadmiarem ładunku

12 samochodów dostawczych skierowali na wagi funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Koszalina. 9 pojazdów przewoziło za dużo ładunku. Niechlubny rekordzista tego dnia ważył blisko 6 ton zamiast dopuszczalnych 3,5 ton. W 2 autach inspektorzy stwierdzili również usterki techniczne.

W poniedziałek (19 kwietnia) na odcinku krajowej „jedenastki” w Mostowie koło Koszalina funkcjonariusze ITD kontrolowali przede wszystkim rzeczywistą masę całkowitą oraz stan techniczny dostawczaków o DMC do 3,5 tony. W trakcie działań zatrzymali i zważyli 12 takich pojazdów. Aż 9 przewoziło za dużo ładunku. Niechlubny rekordzista ważył 5,9 tony, czyli był przeciążony o 2,4 tony. W 2 samochodach inspektorzy ujawnili usterki stanu technicznego, co było powodem zatrzymania dowodów rejestracyjnych.

Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej kierowców busów ukarano mandatami na łączną kwotę 3150 zł. Mogli odjechać z miejsca kontroli ITD dopiero po przeładowaniu nadwyżki przewożonych towarów na inne pojazdy. (gitd.gov.pl)

Więcej...

Za ciężki o prawie 40 ton

Blisko 80-tonowy zestaw przewoził prasę przemysłową bez wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego o masie powyżej 60 ton. Ciężarówka nie była też pilotowana, a jej długość przekraczała dopuszczalną normę. Inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego wstrzymali nieprawidłowy transport maszyny. Przewoźnikowi grozi wysoka kara pieniężna.

W czwartek (18 czerwca) na bydgoskim odcinku krajowej „dziesiątki” patrol ITD zatrzymał do kontroli 9-osiowy zestaw, którym przewożono prasę przemysłową w okolice Bydgoszczy.

Zespół pojazdów z ładunkiem ważył  79,15 tony. To prawie dwa razy więcej niż powinien – dopuszczalna masa całkowita wynosi bowiem 40 ton. Zestaw ten był również za długi. Przewoźnik nie posiadał wymaganego w tym przypadku  zezwolenia kategorii VII, uprawniającego do przejazdu po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej przekraczającej 60 ton. Oprócz tego nie zapewnił pilotażu na trasie przejazdu ponadgabarytowej ciężarówki.

Nienormatywny zestaw skierowano na wyznaczony parking strzeżony do czasu uzyskania przez firmę transportową zezwolenia. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia wysokiej kary pieniężnej za stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo będzie musiał pokryć koszt pilotażu ciężarówki na parking i zapłacić za postój. (gitd.gov.pl)

Więcej...