Nowy taryfikator punktów karnych dla kierowcy tagged posts

Nowy taryfikator punktów karnych 2021

Od 1 grudnia planowane jest wejście w życie nowego taryfikatora punktów karnych dla kierowców. Wartości za poszczególne wykroczenia zawarte są w tzw. Załączniku nr 1

 • 15 punktów karnych – wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • 15 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • 15 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • 15 punktów karnych – omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • 15 punktów karnych – niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • 15 punktów karnych – niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • 15 punktów karnych – niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • 15 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • 15 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • 15 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • 15 punktów karnych – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • 15 punktów karnych – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
 • 13 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h10 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
 • 10 punktów karnych – nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku10 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
 • 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej
 • Od 1 do 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1-10 (lub więcej) osób
 • 8 punktów karnych – zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
 • 8 punktów karnych – używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
 • 8 punktów karnych – niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • 8 punktów karnych – niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
 • 7 punktów karnych – nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania
 • 6 punktów karnych – zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
 • 6 punktów karnych – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu
 • 6 punktów karnych – przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
 • 6 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h6 punktów karnych – niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”
 • 6 punktów karnych – naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała
 • 6 punktów karnych – naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
 • 6 punktów karnych – jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 „nakaz jazdy…”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków P8a do P8c „strzałka kierunkowa”
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
 • 5 punktów karnych – nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w w ręku
 • 5 punktów karnych – kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień
 • 5 punktów karnych – ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu
 • 4 punkty karne – przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych
 • 4 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu
 • 3 punkty karne – zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
 • 3 punkty karne – wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
 • 3 punkty karne – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h3 punkty karne – pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
 • 3 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”
 • 3 punkty karne – nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5
 • 3 punkty karne – korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
 • 2 punkty karne – wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej
 • 2 punkty karne – utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru
 • 2 punkty karne – omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
 • 2 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B13 do B19 „zakaz wjazdu…”
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu
 • 2 punkty karne – niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-19 „strefa ograniczonego postoju”
 • 2 punkty karne – naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”
 • 2 punkty karne – jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
 • 1 punkt karny – ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
 • 1 punkt karny – niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem
 • 1 punkt karny – kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia (?) pojazdu do ruchu

Maksymalna skumulowana wartość punktów nie może jednorazowo przekroczyć 15 (utknysiak.pl)

Więcej...