PIP i ITD podpisały porozumienie

Inspekcja Transportu Drogowego i Państwowa Inspekcja Pracy podpisały porozumienie przedłużające trwającą już od wielu lat współpracę. Wspólne działania PIP i ITD mają ograniczyć występowanie przypadków nieuczciwej konkurencji, a także zagrożenia drogowe, które często wynikają z próby „omijania” przepisów. Chronią także prawa kierowców.

Współpraca Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy trwa od blisko 17 lat. Podpisane w czwartek 7 marca porozumienie gwarantuje podejmowanie dalszych działań, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz przestrzeganie praw socjalnych pracowników transportu drogowego.


– Pamiętam podpisanie pierwszego porozumienia z Głównym Inspektorem Pracy w 2002 roku. Współpracujemy już tyle lat, bardzo cenię sobie tę współpracę. Dzisiejsze porozumienie kładzie nacisk na kontrolę czasu pracy kierowców. Chcemy wymieniać się doświadczeniami, by uniknąć sprzecznych interpretacji obowiązujących przepisów prawa – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.


Od 2002 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali prawie 2 miliony 902 tysiące pojazdów, wydali ponad 395 tys. decyzji administracyjnych nakładających kary na przewoźników na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Inspektorzy nałożyli również blisko 406 tys. mandatów na kierowców z ustawy o transporcie drogowym. Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła także ok. 25,2 tys. kontroli w siedzibach firm przewozowych, podczas których skontrolowano ok. 14,3 mln dni pracy kierowców. Najczęściej ujawniane naruszenia, zarówno podczas kontroli drogowych, jak i w siedzibach przedsiębiorstw, dotyczą nieprzestrzegania przez kierowców przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków, a także związane są z nieprawidłowym używaniem urządzeń rejestrujących.


Porozumienie zawarte przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy zakłada także wymianę doświadczeń i wiedzy.
– To od inspektorów transportu drogowego uczyliśmy się jak kontrolować kierowców. Współpraca pomiędzy nami wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Każdy chce podróżować bezpiecznie i dotrzeć do miejsca docelowego – zaznaczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.
ITD i PIP wielokrotnie realizowały już wspólne szkolenia. Warsztaty prowadzone były na terenie całej Polski, zarówno w siedzibach Okręgowych Inspektoratów Pracy, jak i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. 


Podpisane 7 marca porozumienie ma na celu także wspólne wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o czasie pracy kierowców. Pozwala to usprawnić proces prowadzonych kontroli, ale też wpływa bezpośrednio na przestrzeganie prawa. Kierowcy i zarządzający transportem mają jasność co do tego, jakie normy prawa ich obowiązują. Dzięki porozumieniu ITD i PIP będą mogły podjąć wspólne działania, przybliżające zawiłości przepisów prawa osobom czy firmom posiadającym wątpliwości w zakresie ich stosowania. (gitd.gov.pl)