„Bezpiecznie – chce się żyć” na Torwarze z udziałem ITD

Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń będących skutkiem niestosowania się do przepisów ruchu drogowego – to główne cele programu, który Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z partnerami realizuje w całej Polsce. Na warszawskim Torwarze w piątek (22 marca) odbyła się kolejna odsłona akcji. O bezpieczeństwie i jak je poprawić, mówił m. in. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Program „Bezpiecznie – chce się żyć” jest realizowany od ponad 15 lat. Od lat jego partnerem jest Inspekcja Transportu Drogowego, która na co dzień podejmuje działania mające poprawić bezpieczeństwo w szeroko rozumianym transporcie drogowym. Działania kontrolne są prowadzone równolegle z działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi – m.in. o realizowanych przedsięwzięciach mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

– Edukacja jest istotnym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kształtowania świadomości użytkowników dróg i dobrych praktyk. Promujemy właściwe zachowania realizując i rozszerzając projekty edukacyjne skierowane m.in. do dzieci. W ramach programu „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” zwiększyliśmy liczbę spotkań edukacyjnych w szkołach, a od ubiegłego roku edukatorzy ITD prowadzą również specjalne zajęcia w szpitalnych oddziałach dziecięcych. Edukacja najmłodszych zaprocentuje w przyszłości. Chcemy, aby dzieci biorące udział w lekcjach, wyrosły na świadomych kierowców – podkreślił w trakcie wystąpienia Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Szef ITD, w trakcie seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówił również o efektach działań kontrolnych inspektorów oraz wzmacnianiu potencjału instytucji m.in. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego trafiły w ostatnim czasie 64 zestawy kontrolne do kontroli pojazdów i tachografów. Planowany jest również zakup 16 mobilnych stacji kontrolnych, podobnych do tej która od niedawna wspiera śląskich inspektorów. Umożliwia ona przeprowadzenie skuteczniejszych od tradycyjnych, kontroli stanu technicznego pojazdów.
W trakcie piątkowego spotkania nie zabrakło również konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O bezpieczeństwie można było również porozmawiać w specjalnym stoisku edukacyjnym GITD.
KCBRD organizuje na terenie całego kraju koncerty połączone z wystąpieniami ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorzy chcą promować właściwe zachowania na drodze m.in. poprzez rozrywkę. W piątek na Torwarze, po części edukacyjnej wystąpili Bogdan Borowski, zespół Mejk i Sławomir. (gitd.gov.pl)