Bezpieczne wakacje z Inspekcją Transportu Drogowego

Wakacje to dla wielu okres wyczekiwanego odpoczynku, ale też czas wzmożonego ruchu na drogach. O bezpieczeństwo podróżnych zadba Inspekcja Transportu Drogowego – ruszają zintensyfikowane działania. O rozważną i przepisową jazdę apelowali podczas briefingu Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Inspekcja intensyfikuje działania

Kontrole ciężarówek i autokarów z wykorzystaniem m.in. mobilnych stacji diagnostycznych, specjalistycznych zestawów kontrolnych, urządzenia rejestrujące prędkość – aby wakacyjne podróże były bezpieczniejsze, wraz z rozpoczęciem wakacji ITD intensyfikuje działania.

Inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, czas ich pracy. Inspekcja ostrzega – zmęczony kierowca jest równie niebezpieczny jak kierujący pod wpływem alkoholu. Weryfikowane będą również uprawnienia kierujących oraz firm transportowych. Inspektorzy będą także sprawdzać, czy przestrzegane są ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Istotnym elementem działań będzie również sprawdzenie wagi pojazdów. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również przyczynia się do nadmiernej degradacji nawierzchni jezdni.

Wzmożony ruch autokarowy

Okres wakacyjny to nie tylko czas indywidualnych wyjazdów, ale również zorganizowanych wycieczek. Aby wyjazdy i powroty były bezpieczne, Inspekcja będzie prowadzić kontrole autokarów, zarówno w specjalnie wyznaczonych punktach, jak i na głównych szlakach komunikacyjnych. Kontrole będą prowadzone m.in. z wykorzystaniem mobilnych stacji diagnostycznych, które umożliwiają przeprowadzenie szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Inspektorzy będą prowadzić zarówno kontrole wyrywkowe, jak i na wniosek rodziców lub opiekunów wycieczek.Każdy zainteresowany może zgłosić autokar do kontroli. Takie zgłoszenie należy kierować do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

– Będziemy koncentrowali się podczas wakacji na zapewnieniu bezpieczeństwa na polskich drogach – informował Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. – Skupimy się na kontrolach autokarów i ciężarówek. Intensyfikujemy działania w ramach akcji „Bezpieczny Autokar”, którą realizujemy od 2003 roku. Dbamy o to, żeby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do miejsca wypoczynku.  – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego.

– To bardzo ważna akcja – ocenił Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Czas wakacyjny to czas, w którym dochodzi do wielu wypadków, w których są ofiary śmiertelne. Cieszę się, że GITD już po raz kolejny intensyfikuje swoje działania w tym czasie, dbając o bezpieczeństwo użytkowników dróg – dodał Rafał Weber. – Wspólnie z inspektorem apelujemy do wszystkich o rozsądek podczas jazdy, o wzajemny szacunek. Zdejmijmy nogę z gazu, nie spieszmy się. Najważniejszym celem powinno być dotarcie de celu. Może to być 15 minut później, ważne żeby dotrzeć.

W trakcie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy ITD skontrolowali 1670 autokarów – zatrzymano 71 dowodów rejestracyjnych (4,3%), w tym w 17 przypadkach (1%) ze względu na fatalny i zagrażający bezpieczeństwu pasażerów stan techniczny pojazdów konieczne było również wydanie zakazów dalszej jazdy. W 465 (28%) przypadkach czynności zakończono nałożeniem mandatów karnych. Inspektorzy udaremnili dalszą jazdę dwóm kierowcom autokarów będących pod wpływem alkoholu.

Prędkość wciąż jest niebezpieczna

Inspektorzy będą również prowadzić systematyczny nadzór na niebezpiecznych odcinkach dróg krajowych, reagując na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego
oraz dokonywać pomiarów prędkości w wyznaczonych punktach kontrolnych. Inspektorów wspiera dziś ponad 430 fotoradarów, 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz 20 urządzeń rejestrujących wjazd na czerwonym świetle. Kontrole prędkości są niezbędne.
W trakcie ubiegłorocznych wakacji zarejestrowano aż 215,5 tys. naruszeń przekroczenia prędkości. Kierujący przekraczali dozwoloną prędkość średnio o 22 km/godz. W ponad 2,5 tys. przypadków kierujący przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Niechlubny rekordzista przekroczył prędkość w Nowym Targu o 100 km/h przy ograniczeniu prędkości do 60 km/h.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina!

Czasy pracy kierowców

Kierowcy autokarów, jak i pojazdów ciężarowych po każdych 4,5 godzinach jazdy powinni zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godzin, może być wydłużony do 10, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Ograniczenia w ruchu

Ograniczenia i zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 12 ton będą obowiązywały już:

– 19 czerwca w godz. 18.00 – 22.00

– 20 czerwca (Boże Ciało) w godz.8.00 – 22.00

Kierowcy pojazdów o masie powyżej 12 ton muszą też pamiętać o wakacyjnych ograniczeniach
i zakazach w ruchu, które reguluje rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach:

– piątek w godz. 18.00 – 22.00

– sobotę w godz. 8.00 – 14.00

– niedzielę w godz. 8.00 – 22.00.

(gitd.gov.pl)