Licencja transportowa, certyfikaty rzetelnego przewoźnika TCC, TCE, kompetencji zawodowych

Stałe podnoszenie kwalifikacji to gwarancja najwyższej jakości usług.

 

Posiadamy licencję transportową

Licencja transportowa jest pozwoleniem na wykonywanie transportu drogowego towarów lub osób, które reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 15.08.2013 roku na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009 i 1073/2009. Od 21 maja 2022 roku licencja transportowa jest wymagana już przy wykonywaniu transportu powyżej 2,5 tony dmc(tzw. busiarze).

W przypadku jej braku należy liczyć się z karami finansowymi. Aby uzyskać licencjęfirma musi spełnić poniższe warunki:

– siedziba w jednym z państw członkowskich,

– musi cieszyć się dobrą reputacją,- musi mieć odpowiednią zdolność finansową,

– musi mieć wymagane kompetencje zawodowe, tj. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

Nasza firma spełnia wszystkie powyższe warunki, dlatego też uzyskanie przez nas licencji transportowej było jedynie kwestią czasu.

 

 

Pierwszy certyfikat rzetelnego przewoźnika nasza firma otrzymała już w pierwszym roku działalności na rynku międzynarodowym. Europejska Giełda Transportowa Trans pisała o nas w swoich aktualnościach (czytaj tu…).