Blog Archives

Jazda poza czasem pracy

Kierowca przewożący kontenery, skontrolowany przez pomorskich inspektorów, rejestrował w trakcie jazdy odpoczynek, natomiast inspektorzy z Podlasia zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę, której kierujący wyjechał w trasę z zalogowaną nie swoją kartą do tachografu. Obaj mężczyźni stracili prawo jazdy na trzy miesiące.

We wtorek (9 lipca) inspektorzy pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego, przy porcie w Gdańsku, zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą dwa kontenery. Z analizy dokumentów przewozowych oraz danych z systemu poboru opłat wynikało, że minionej nocy kierowca przejechał odcinek z Gdyni do Gdańska. Nie zgadzało się to jednak z danymi zapisanymi w tachografie, gdyż według nich kierowca w tym czasie odpoczywał. Na taką manipulację pozwalało nielegalne oprogramowanie tachografu, dzięki któremu kierowca mógł wyłączyć rejestrowanie jazdy. Kontrola wykazała też przeładowanie ciężarówki o cztery tony oraz przekroczenie dopuszczalnego nacisku potrójnej osi przyczepy. Mężczyznę ukarano mandatami karnymi oraz zatrzymano mu prawo jazdy na trzy miesiące. Zespół pojazdów skierowano na parking. W sprawie zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające. Czynności w sprawie prowadzić będzie również Policja, w związku z ingerencją kierowcy w prawidłowość pomiaru drogomierza.

Inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, w ubiegły piątek (5 lipca), na S61 w Budzisku, skontrolowali litewską ciężarówkę, którą przewożone były deski z Łotwy do Niemiec. Okazało się, że kierujący nią mężczyzna rejestrował swój czas pracy na cudze konto. W tachografie ciągnika zalogowana była karta nie należąca do niego. Inspektorzy zatrzymali kartę, którą się posługiwał, ukarali go mandatami karnymi oraz zatrzymali jego prawo jazdy na trzy miesiące. Konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy poniesie również przedsiębiorca i zarządzający transportem. Ponadto, zestaw nie miał prawa poruszać się po drogach z uwagi na weekendowe wakacyjne ograniczenia w ruchu części pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton.

Więcej...

Bezpieczny Autokar – wakacje 2024

Wystartowała akcja „Bezpieczny Autokar – wakacje 2024”

Początek wakacji to czas wzmożonych zorganizowanych wyjazdów i podróży autokarami, a wraz z nimi start akcji Bezpieczny Autokar. Kolejną jej edycję zainaugurował Główny Inspektor Transportu Drogowego Artur Czapiewski. W okresie wakacyjnym szczególnym nadzorem objęte są przewozy wykonywane autokarami. Prowadzenie takich kontroli przez ITD ma potwierdzić dobre przygotowanie przewoźników do realizowania przewozów tymi pojazdami. To przygotowanie w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczne przemieszczanie się grup wakacyjnych do miejsc przeznaczenia.

W sobotę oraz niedzielę na MOP Nowa Wieś przy A1 kujawsko-pomorscy inspektorzy prowadzili intensywne działania, sprawdzając przy pomocy mobilnej stacji diagnostycznej stan techniczny każdego przejeżdżającego autokaru. Weryfikowany był też czas pracy kierowcy, wymagane uprawnienia, trzeźwość i dokumenty przewozowe. W sumie skontrolowano 111 autokarów, zatrzymano 19 dowodów rejestracyjnych, a w 2 przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy. Przez cały okres wakacji autobusy turystyczne sprawdzane będą w punktach kontrolnych bezpośrednio na drogach oraz w miejscach zbiórek dzieci i młodzieży w całym kraju.

O wpływie kontroli na wzrost bezpieczeństwa w przewozach autokarowych mówił podczas briefingu Artur Czapiewski – p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego.

„Głównym przesłaniem akcji Bezpieczny Autokar jest to, aby dzieci i młodzież bezpiecznie dojechali do miejsca docelowego. Tego rodzaju cykliczne działania motywują kierowców do przestrzegania przepisów związanych z czasem pracy, natomiast przewoźników do zapewnienia właściwego stanu technicznego autokaru. – powiedział Szef ITD.”

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski zaznaczył, że bezpieczeństwo podczas wakacji, to nie tylko zapewnienie bezpiecznego dojazdu do celu.

„Dzisiaj oprócz Inspekcji Transportu Drogowego obecne są również inne służby, to m.in. Policja, WOPR i KAS. Funkcjonariusze na swoich stoiskach informują najmłodszych o potencjalnych zagrożeniach, które czyhają na nich podczas wakacji. – powiedział Michał Koniuch”

Każdy zainteresowany może także zgłosić prośbę o przeprowadzenie kontroli autokaru, kontaktując się z najbliższym miejscowo Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. Ze względu na rosnącą liczbę kontroli realizowanych na wniosek rodziców i opiekunów, warto zgłosić konieczność ich przeprowadzenia z kilkudniowym wyprzedzeniem (dane poszczególnych WITD znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gitd/witd).

Inspektorzy, w miarę możliwości, przeprowadzą kontrolę w miejscu wyjazdu autokaru lub wskażą punkt kontrolny, do którego należy skierować autokar przed wyjazdem. W większych miejscowościach, inspektorzy i policjanci kontrolują autokary w wyznaczonych do tego celu miejscach (gov.pl…gitd)

Więcej...

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek

29 skontrolowanych pojazdów ciężarowych, 8 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 7 wszczętych postępowań administracyjnych – to bilans kontroli przeprowadzonych wspólnie przez inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz funkcjonariuszy Policji. 14 kierowców ukarano za niestosowanie się do zakazu wyprzedzania.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami BKOE, CANARD i Policji przeprowadzili w środę (12 czerwca), na dolnośląskim odcinku autostrady A4, działania ukierunkowane na niestosowanie się przez kierowców pojazdów ciężarowych do zakazu wyprzedzania. W trakcie kilkunastogodzinnej akcji skontrolowano łącznie 29 ciężarówek. Za niestosowanie się kierowców do zakazu wyprzedzania inspektorzy w 13 przypadkach nałożyli mandaty, a w 1 przypadku sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Pozostałe naruszenia, które wykazały kontrole, były związane z czasem pracy i wykonywaniem przewozu pojazdem ze zbyt dużą pojemnością zbiorników paliwa. W sumie inspektorzy nałożyli na kierowców ciężarówek 32 mandaty karne, w 8 przypadkach za stwierdzone usterki techniczne zatrzymano dowód rejestracyjny i wszczęto 7 postępowań administracyjnych, zagrożonych nałożeniem kar finansowych wobec przedsiębiorców (gov.pl…gitd)

Więcej...

ZA PRĘDKOŚĆ STRACILI PRAWA JAZDY

W zaledwie dwa dni policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali 6 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Każdy z nich stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Policjanci każdego dnia przy pomocy videorejestratorów i ręcznych mierników prędkości sprawdzają, czy kierowcy stosują się do wyznaczonych limitów prędkości. W miniony weekend zatrzymali sześciu kierujcych, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Jednym z nich był 42-letni białostoczanin, który został zatrzymany w sobotę po 17.00 na Dywizjonu 303. Mężczyzna jechał volvo z prędkością 135 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje „70”, tym samym przekraczając prędkość o 65 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i 14 punktami. Na 3 miesiące stracił także prawo jazdy. Ten sam patrol białostockiej drogówki niespełna 2 godziny później na Kazimierza Wielkiego zatrzymał do kontroli bmw. 20-letni kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km/h, gdzie na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami. On również stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Z kolei w niedzielę po 10.00 na ul. Maczka 42-letni kierowca peugeota przekroczył obowiązujące tam ograniczenie prędkości do 70 km/h o 65 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych, a jego konto zasiliło 14 punktów. On także stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Niedostosowanie prędkości do wyznaczonych limitów i warunków panujących na drodze wciąż jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, nie tylko aut ale również jednośladów, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Nie ryzykuj! Zwolnij i zadbaj o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego! (policja.pl)

Więcej...

Kierunki działań ITD

Spotkanie Szefa ITD z przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników drogowych

Kierunki działań Inspekcji Transportu Drogowego i dotychczasowe wyniki kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przewoźników spoza UE zdominowały zorganizowane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników drogowych.

Celem spotkania było zaprezentowanie wyników bieżących działań Inspekcji Transportu Drogowego, koncentrujących się na zapewnieniu uczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Inspektorzy realizują swoje zadania z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającej się sytuacji w branży transportowej, a zmiany w organizacji ich pracy przynoszą wymierne korzyści, w szczególności zwiększenie efektywność kontroli – zaznaczył Główny Inspektor Transportu Drogowego Artur Czapiewski

Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Rafał Rewoliński przedstawił wyniki tegorocznych kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach transportowych. Zaznaczył, że relacja skoordynowanych kontroli przewoźników zagranicznych w obszarze transportu drogowego, nadzoru nad prędkością oraz opłat elektronicznych do kontroli przewoźników polskich wyniosła w maju 52%.

W zakresie wszystkich kontroli zagranicznych przewoźnicy spoza UE są kontrolowani najczęściej. Staramy się monitorować obszary i sposób wykonywania przewozu przez przewoźników z krajów, których polscy transportowcy wskazują jako niebezpieczne dla rodzimej branży – mówił dyrektor BNI.

Wytężone działania kontrolne przeprowadzone w kwietniu pozwalają stwierdzić, że inspektorzy rozumieją i realizują cele, jakie stawia Główny Inspektor. Zadania te są również kreowane przez roczny plan kontroli.

Sprawozdanie z działalności Biura ds. Transportu Międzynarodowego przedstawiła dyrektor Magdalena Szubert, poświęcając dużo uwagi kontrolom ukierunkowanym na przedsiębiorstwa z kapitałem wschodnim.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy 141 takich kontroli. Mieliśmy informacje w zakresie typowania kapitałów wschodnich z innych służb. Kapitał wschodni został potwierdzony w 85 przypadkach. Nasze działania pozwoliły także stwierdzić domniemany kapitał wschodni u kolejnych 37 przedsiębiorców. Skupialiśmy się na typowaniu przedsiębiorców z powtarzającym się adresem siedzib oraz baz eksploatacyjnych – zaznaczyła Magdalena Szubert

W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Tomasz Behrendt Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Jarosław Waszkiewicz Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej.Ostatnim punktem spotkania była dyskusja i wyrażanie opinii w sprawach ważnych z punktu widzenia starań o poprawę bezpieczeństwa i promocję zasad uczciwej konkurencji w transporcie drogowym (gov.pl…gitd)

Więcej...

Akcja policji „ZWOLNIJ – NIEBEZPIECZNY PUNKT”

Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Neptis S.A. będącą operatorem komunikatora Yanosik przygotowało pilotażową akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Zwolnij – niebezpieczny punkt”, której celem jest ostrzeganie kierowców przed szczególnie niebezpiecznymi miejscami na drodze. Akcja potrwa od 6 maja do 2 czerwca 2024 r.

Informowanie kierujących o miejscach, w pobliżu których dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych i jednocześnie zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi, może znacząco wpłynąć na ograniczenie tragicznych zdarzeń.

Wychodząc z tego założenia Biuro Ruchu Drogowego KGP dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021 – 2023 typując 535 lokalizacji, tj. pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych „punktów”, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, na których w wymienionym okresie doszło do trzech wypadków drogowych lub więcej.

Poprzez aplikację Yanosik kierujący będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka/punktu na drodze komunikatem głosowym i tekstowym.

Warto pamiętać, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Ważne jest, aby kierującym przypominać, jak zgubna jest nadmierna prędkość i to w każdych warunkach atmosferycznych i na każdej drodze.

Do działań przyłączyła się również firma Screen Network S.A. emitując spot akcji na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

BRD KGP (policja.pl)

Więcej...

Ograniczenia w ruchu…

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w trakcie majówki.

Od 30 kwietnia do 3 maja obowiązują ograniczenia w ruchu dla niektórych pojazdów o dmc powyżej 12 ton. Zakaz jazdy w określonych godzinach nie dotyczy autobusów i między innymi pojazdów ciężarowych przewożących środki medyczne, artykuły szybko psujące się, środki spożywcze, czy zwierzęta.

W długi weekend majowy obserwuje się większe natężenie ruchu na głównych szlakach komunikacyjnych. Inspekcja Transportu Drogowego przypomina nie tylko o bezpiecznej jeździe i rozwadze za kierownicą, ale także o ograniczeniach w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dmc powyżej 12 ton. Od wtorku do piątku niektóre ciężarówki nie mogą poruszać się po drogach w wyznaczonych godzinach.

Ograniczenia obowiązują od 30 kwietnia do 3 maja:

  • 30 kwietnia (wtorek) – od godz. 18:00 do godz. 22:00
  • 1 maja (środa) – od godz. 8:00 do godz. 22:00
  • 2 maja (czwartek) – od godz. 18:00 do godz. 22:00
  • 3 maja (piątek) – od godz. 8:00 do godz. 22:00

Z zakazów ruchu w określonych godzinach zwolnione są autobusy i niektóre grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz zwierzęta. Zwolnione są także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Ograniczenia w ruchu nie dotyczą również:

-pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;

-oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 783 z późn. zmianami) (gov.pl…gitd)

Więcej...

POLICYJNE DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ”

19 kwietnia Policja prowadzi ogólnopolskie działania „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Działania mają charakter międzynarodowy i są koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

W działania zaangażują się również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Nie ryzykuj! Zwolnij! (policja.pl)

Więcej...

„Przeładowany” pusty dostawczak

Blisko cztery tony ważył dostawczak, po tym jak został rozładowany po stwierdzeniu przekroczenia jego dopuszczalnej masy całkowitej. Rzeczywista masa całkowita innego pustego busa różniła się o 400 kilogramów od wpisu dotyczącego jego masy własnej. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Łodzi.

W czwartek (4 kwietnia), na S8 w okolicy Wolborza, inspektorzy z piotrkowskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi sprawdzili rzeczywistą masę całkowitą siedmiu busów o dmc do 3,5 tony. Każdy z pojazdów był za ciężki. W jednym przypadku stwierdzono przeładowanie o ponad trzy tony. Niezgodny ze stanem faktycznym był również wpis w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu, dotyczący jego masy własnej. Zamiast 3042 kg, po rozładowaniu ważył 3450 kg. Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym i zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. Inny skontrolowany dostawczak nie dość, że wraz z ładunkiem ważył 6,3 tony, to po opróżnieniu ładowni jego waga wynosiła 3,9 tony. Także w tym przypadku zatrzymano dowód rejestracyjny (gov.pl…gitd)

Więcej...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Naszym Klientom i Przyjaciołom serdeczne życzenia sukcesów, radości i uśmiechów.

Pracownicy UT Knysiak

Więcej...