Blog Archives

Kontrola pojazdu pomocy drogowej z serią naruszeń

Kierowca ciężarówki – lawety rejestrował swój czas pracy na konto innej osoby. Okazał do kontroli stary blankiet prawa jazdy, nie miał ważnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wymaganej kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Z kolei przedsiębiorca nie miał uprawnień przewozowych. Serię nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W środę (6 września), na autostradzie A1 w miejscowości Swarożyn (powiat tczewski), inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali samochód ciężarowy – lawetę, należący do polskiej firmy. Kierowca jechał na pusto z Będzina do Elbląga pod załadunek samochodu.W trakcie czynności kontrolnych, kierowca okazał tylko blankiet prawa jazdy starego typu, bez wymaganych wpisów i zlecenie przewozu. Inspektorzy poprosili mężczyznę, żeby też sporządził za pomocą tachografu wydruk z karty kierowcy z dnia kontroli. Okazało się, że kierowca rejestruje swój czas pracy na karcie należącej do zupełnie innej osoby. Podczas dalszej kontroli stwierdzono jeszcze inne naruszenia przepisów prawa. Kierowca nie miał także ważnych badań lekarskich i psychologicznych oraz kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Z kolei przedsiębiorca nie posiadał uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy, czyli: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowego lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Za manipulowanie zapisami czasu pracy podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, inspektorzy zatrzymali prawo jazdy kierowcy na najbliższe trzy miesiące. Z powodu braku ważnych uprawnień, zakazali mu dalszej jazdy. Kierowcę ukarano również mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Inspektorzy zatrzymali też kartę do tachografu, którą kierowca posługiwał się bezprawnie. Zostanie przesłana do organu wydającego, czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wobec przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o transporcie drogowym. Grozi mu wysoka kara pieniężna (gov.pl…gitd)

Więcej...

Włączyli tachograf dopiero na widok radiowozu ITD

Załoga kierowców litewskiej ciężarówki rozpoczęła rejestrować czas jazdy dopiero po dostrzeżeniu oznakowanego radiowozu śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Chwilę przed zatrzymaniem do kontroli, zapisywała fikcyjny odpoczynek. Oprócz tego karty kierowców były włożone do tachografu na odwrót – czynność prowadzenia pojazdu zapisywano na karcie należącej do kierowcy siedzącego na fotelu pasażera. Rutynowa kontrola zakończyła się wizytą w serwisie tachografów i interwencją Policji.

W piątek rano, na autostradzie A1 patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do rutynowej kontroli litewską ciężarówkę. Inspektorzy poruszający się oznakowanym radiowozem, dali kierowcom sygnały do zatrzymania się dwa kilometry przed MOP Woźniki i tam podjęli standardowe czynności kontrolne.

W trakcie pobierania danych z tachografu, inspektorzy zauważyli, że karty kierowców są włożone na odwrót. Czynność prowadzenia pojazdu zapisywano na karcie należącej do mężczyzny siedzącego na fotelu pasażera, a pojazd prowadził akurat ten, na którego karcie zapisywana była aktywność bycia w gotowości do podjęcia pracy. Po odczytaniu danych zapisanych w tachografie, inspektorzy dostrzegli dużo poważniejszą nieprawidłowość. Dane wskazywały, że ok. półtorej godziny przed zatrzymaniem, kierowcy zaczęli rejestrować odpoczynek, a ostatnią zarejestrowaną czynnością przed zatrzymaniem była aktywność związana z jazdą pojazdu. Ale trwała ona tylko ok. 2 minut i rejestrowana była przez prawie 2 kilometry. Akurat idealnie pokrywało się to z czasem związanym z zatrzymaniem jadącego autostradą pojazdu do kontroli i dystansem przejechanym w tym czasie do MOP Woźniki. Tachograf zarejestrował także nagły skok wartości prędkości pojazdu w momencie dynamicznego zatrzymania do kontroli. Od wartości 0 km/h prędkość ustabilizowała się na poziomie ok 70 km/h, czyli z jaką pojazd faktycznie poruszał się za radiowozem Inspekcji Transportu Drogowego.

Stwierdzone dowody wskazywały jednoznacznie, że kierowcy (obywatele Białorusi), manipulowali zapisami tachografu. W rozmowie z inspektorami, mężczyźni nie wskazali sposobu dezaktywacji i aktywacji urządzenia rejestrującego ich czas jazdy, przerwy i odpoczynki. Ciężarówkę skierowano do uprawnionego serwisu tachografów. Technicy stwierdzili, że obudowa urządzenia rejestrującego nosi oznaki ingerencji wskazujące, że urządzenie było otwierane. Inspektorzy zatrzymali tachograf wraz z impulsatorem wykręconym ze skrzyni biegów. Urządzenia te poddane zostaną dalszym ekspertyzom w celu ustalenia mechanizmu stwierdzonej manipulacji. Litewski przewoźnik musiał na swój koszt zainstalować nowy tachograf i czujnik ruchu pojazdu.

Inspektorzy zatrzymali prawa jazdy kierowców na najbliższe trzy miesiące i ukarali ich mandatami po 2200 zł. Wyłączanie tachografu w trakcie jazdy powoduje też podejrzenie popełnienia przestępstwa – ingerencja/zatrzymanie pracy drogomierza pojazdu. Obu kierowców i ciężarówkę przejęli do dalszych czynności funkcjonariusze Policji. Za stwierdzone naruszenia przepisów prawa będą również wszczęte postępowania administracyjne wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w firmie. Grozi im 13 000 zł kary (gov.pl…gitd)

Więcej...

Dopuszczalna masa całkowita przekroczona o 140 procent

8,4 tony zamiast dopuszczalnych 3,5 ton ważył samochód dostawczy z przewożonymi materiałami budowlanymi. Inspektorzy łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego zakazali kierowcy dalszej jazdy i ukarali go wysokim mandatem karnym.

W czwartek (17 sierpnia), na terenie Łodzi, patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał pojazd dostawczy. Powodem podjęcia interwencji było podejrzenie przekroczenia tonażu. Auto przewożące materiały budowlane skierowano na inspekcyjne wagi. Rzeczywista masa całkowita busa z ładunkiem wynosiła 8,4 t zamiast dopuszczalnych 3,5 t. Inspektorzy zakazali kierowcy dalszej jazdy do momentu przeładowania nadwyżki towaru na inny pojazd. Za wykroczenie ukarali kierującego 1000-złotowym mandatem karnym (gov.pl/…gitd)

Więcej...

Bez prawa jazdy i świadectwa kierowcy

Nie wolno mu było prowadzić pojazdu, ponieważ służby kontrolne w Austrii uznały jego prawo jazdy za sfałszowane. Ukrainiec, pomimo braku uprawnień, wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy dla polskiej firmy. Został zatrzymany do rutynowej kontroli przez inspektorów konińskiej Inspekcji Transportu Drogowego i przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji.

We wtorek (8 sierpnia), na autostradzie A2 w pobliżu Konina, patrol inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli pojazd dostawczy. Wykonywano nim międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Niemiec do Polski. Busem należącym do polskiego przedsiębiorcy, kierował obywatel Ukrainy.

Kierowca nie okazał do kontroli prawa jazdy. Nie mógł tego zrobić, ponieważ kilka dni wcześniej było ono zatrzymane przez służby kontrolne w Austrii – funkcjonariusze uznali dokument za sfałszowany. Mężczyzna nie miał zatem uprawnień do prowadzenia pojazdów. Przewoźnik nie posiadał także dla swojego pracownika ważnego świadectwa kierowcy. Czyli dokumentu wymaganego do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych przez kierowców spoza Unii Europejskiej.

Inspektorzy przekazali kierowcę do dalszych czynności funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Koninie (gov.pl…gitd)

Więcej...

Wakacyjne ograniczenia w ruchu drogowym

Przez cały okres wakacji obowiązują ograniczenia w ruchu dla niektórych pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Nie mogą one wyjechać na drogi w wyznaczonych godzinach w piątki, soboty i niedziele.

Wraz z początkiem wakacji i sezonu urlopowego, natężenie ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych jest większe. Ma to związek z przemieszczaniem się wielu kierowców w celach turystycznych. Szczególnie duży ruch samochodów osobowych i autokarów obserwowany jest w piątki, soboty i niedziele. To powód, dla którego w okresie wakacji w każdy weekend w określonych godzinach obowiązują zakazy jazdy dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenia w ruchu obowiązują od piątku, 23 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Pojazdy i zespoły pojazdów, których dotyczą zakazy jazdy, nie mogą wyjechać na drogę w następujących godzinach:

 • w piątki od godz. 18:00 do 22:00;
 • w soboty od godz. 8:00 do 14:00;
 • w niedziele od godz. 8:00 do 22:00.

Zakazy nie dotyczą m.in. autobusów oraz niektórych kategorii pojazdów, np.

 • biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują również:

 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych.

Pełen katalog pojazdów, które są wyłączone spod zakazów przemieszczania się w określonych godzinach w każdy piątek, sobotę i niedzielę wakacji, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu.

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów powyżej 12 ton dmc, kierowcy grozi mandat karny w wysokości od 200 zł do 500 zł, a przewoźnikowi kara w wysokości 2000 zł. Również na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona kara finansowa – 1000 zł.

Inspekcja Transportu Drogowego nie tylko przypomina o ograniczeniach w ruchu dla niektórych pojazdów ciężarowych, ale także apeluje do kierowców WSZYSTKICH pojazdów o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Wakacyjne wyjazdy to często długie podróże. Kierowca musi być wypoczęty i skoncentrowany, konieczne są też przerwy i krótki odpoczynek w trakcie każdej długiej jazdy. Duże natężenie ruchu może być przyczyną tego, że do docelowego miejsca nie dojedzie się na czas. Warto więc wyjechać wcześniej, niż jechać za szybko. Nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego i stosowaniem się do dopuszczalnej prędkości na drogach, czuwają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i ponad pół tysiąca stacjonarnych urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym. Zbyt szybka jazda będzie surowo karana (gov.pl…gitd)

Więcej...

70 ton bez zezwolenia

O ponad 30 t za dużo ważył zespół pojazdów, którym wieziono maszynę budowlaną. Przewóz był wykonywany bez wymaganego zezwolenia i pojazdu pilotującego. Inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego skierowali ponad 70-tonowy zestaw na parking strzeżony, do czasu wyznaczenia bezpiecznej trasy jego przejazdu.

W poniedziałek (24 lipca), funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali w Bydgoszczy 8-osiowy pojazd członowy, którym transportowano palownicę. Inspektorzy przypuszczali, że zestaw waży zbyt dużo. Potwierdziły to inspekcyjne wagi. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu była przekroczona aż o 31 t. Zespół pojazdów z maszyną budowlaną ważył 71,35 t. Co prawda, kierowca okazał do kontroli zezwolenie kategorii IV, uprawniające do przejazdu pojazdu nienormatywnego, ale uwzględniało ono masę całkowitą nieprzekraczającą 60 t. Za duże były też naciski wszystkich pięciu osi naczepy, na której znajdował się przewożony ładunek.

Pojazd nienormatywny o masie całkowitej przekraczającej 60 t powinien poruszać się na podstawie zezwolenia kategorii V, trasą wyznaczoną przez zarządców dróg, uwzględniającą m.in. wytrzymałość i stan obiektów inżynierskich. Zabrakło też pojazdu pilotującego, wymaganego w tym przypadku.

Bydgoscy inspektorzy wstrzymali przejazd nienormatywnego zestawu do czasu wyznaczenia bezpiecznej trasy. Zespół pojazdów z palownicą trafił na parking strzeżony. Wobec przewoźnika toczy się postępowanie administracyjne zagrożone karą finansową (gov.pl… gitd)

Więcej...

Zakończona jazda na „podwójnym gazie”

Trzech nietrzeźwych kierowców ciężarówek i dwóch w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, zatrzymali inspektorzy z mazowieckiej, podlaskiej oraz opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Wszyscy zostali przekazani do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji.

W poniedziałek (3 lipca), na terenie województwa mazowieckiego, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone kontrole trzeźwości. W trakcie porannych działań przebadali alkomatami przesiewowymi ponad 600 kierowców autobusów, ciężarówek i busów. Na ekspresowej „siódemce” w pobliżu Szydłowca, zatrzymali nietrzeźwego kierowcę polskiej ciężarówki. Mężczyzna „wydmuchał” ponad 0,92 promila alkoholu. Z kolei w stanie wskazującym na spożycie alkoholu był kierowca polskiego zestawu, którego skontrolowano na krajowej „dwójce” koło Siedlec. Kierujący ciężarówką miał 0,46 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Tego samego dnia, na drodze krajowej nr 61 w Łomży, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, sprawdzili trzeźwość 60 kierowców ciężarówek. Jeden z kierujących – obywatel Białorusi „wydmuchał” 0,88 promila alkoholu. 0,44 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał z kolei kierowca z Estonii.

W tym samym dniu, nietrzeźwego kierowcę słowackiej ciężarówki ujął również patrol z opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Zatrzymany do standardowej kontroli kierujący zestawem, miał ponad 0,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nietrzeźwych kierowców i będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom miejscowych jednostek Policji (gov.pl…gitd)

Więcej...

Jechali po alkoholu. Zostali ujęci przez ITD

Trzech nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego ujęli funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Dwóch prowadziło ciężarówki, a jeden busa towarowego. Wszyscy trzej zostali przekazani do dalszych czynności Policji.

W poniedziałek (19 czerwca), na drogach ekspresowych, krajowych i wojewódzkich w różnych częściach województwa mazowieckiego, przeprowadzono działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem „Trzeźwy poranek”. Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego przebadali alkomatami przesiewowymi 612 kierowców autobusów, ciężarówek oraz busów osobowych i towarowych.

Na ekspresowej „ósemce” w pobliżu Radzymina, zatrzymano nietrzeźwego kierowcę rumuńskiej ciężarówki. Jechał na pusto z Rumunii do Polski. Obywatel Rumunii „wydmuchał” 0,54 promila alkoholu. Z kolei na ekspresowej „siódemce” koło Grójca, kierowca ciężarówki miał ponad 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym samym miejscu, inspektorzy zatrzymali też nietrzeźwego kierowcę samochodu dostawczego. Badanie alkomatem wykazało niemal 1 promil.

Wszyscy trzej kierowcy zostali przekazani do dalszych czynności funkcjonariuszom miejscowych jednostek Policji. Zgodnie z obowiązującym prawem jazda w takim stanie stanowi przestępstwo (gov.pl… gitd)

Więcej...

BEZPIECZNY WEEKEND NA DROGACH

Przed nami kolejny „długi weekend”. Na drogach pojawi się znacznie więcej samochodów jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych oraz użytkowników jednośladów – rowerzystów, motocyklistów, motorowerzystów, a także użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą policjanci ruchu drogowego, w tym policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim, jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości, wyprzedzanie w miejscach zabronionych. Podczas długiego weekendu policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Podczas pełnienia służby funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach, zwłaszcza dzieci, a także reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych (szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych), rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, urządzeniami wspomagającymi ruch, motorowerzystów czy motocyklistów.

Niechronieni użytkownicy dróg, jak sama nazwa wskazuje, nie są chronieni karoserią pojazdu, pasami bezpieczeństwa czy poduszką powietrzną. Dlatego ewentualny wypadek z ich udziałem może powodować poważne obrażenia, a nawet doprowadzić do śmierci. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwracanie szczególnej uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego i o rozwagę na drodze. Motocyklistów przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością na drodze. Respektowanie przepisów ruchu drogowego i wzajemna wyrozumiałość z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (policja.pl)

Więcej...

ITD coraz nowocześniejsza

10 kolejnych nowoczesnych furgonów trafi do 7 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Na pokładzie każdego z nich jest specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy. O wzmocnieniu potencjału kontrolnego ITD oraz inwestycjach w bezpieczeństwo na polskich drogach mówili dziś w Kutnie, w trakcie przekazania radiowozów, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

„Dzisiaj, w Kutnie Inspekcja Transportu Drogowego odbiera nowe furgony. To 10 nowych pojazdów, które od jutra będą służyć do tego, aby kontrolować w szczególności transport ciężki, który przemieszcza się przez naszą ojczyznę, aby kontrolować pojazdy, które korzystają z polskich dróg, z polskiej sieci drogowej. Przekazanie tych nowoczesnych pojazdów to bardzo istotny element z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

– przyznał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Po 2 furgony otrzymają jednostki z Krakowa, Radomia i Katowic. Po jednym Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Rzeszów i Poznań. W każdym z pojazdów znajduje się specjalistyczny sprzęt, który umożliwi przeprowadzenie kompleksowych kontroli pojazdów w transporcie ciężkim. To istotne wsparcie dla inspektorów w walce z niesprawnymi, niebezpiecznymi, zatruwającymi środowisko naturalne, czy niszczącym drogi przeciążonymi pojazdami.

„Od jutra w 7 województwach rozpoczną prace na drogach nowoczesne furgony. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt – w testery, kamery endoskopowe, dymomierze, sonometry, przenośne wagi, za pomocą których można określić wagę pojazdu, a także sprzęt do zabezpieczenia miejsca wypadku i profesjonalną torbę medyczną, niezbędną przy udzielaniu pierwszej pomocy. Są one nie tylko bardzo nowocześnie wyposażone, ale również mają wydzieloną przestrzeń biurową do pracy dla inspektorów. 2 inspektorów może prowadzić jednocześnie kontrole, przygotowywać protokoły, przesłuchiwać kierowców. W części biurowej są laptopy, drukarka i inny niezbędny sprzęt”

– wymieniał zalety nowoczesnych pojazdów Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Zakup wyposażonych w specjalistyczny sprzęt furgonów, które kosztowały ok. 6 mln zł, zrealizowano w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”. 10 nowych pojazdów dołączy do 64 furgonów, które zostały przekazane Wojewódzkim Inspektoratom Transportu Drogowego w 2020 r. Wówczas każdy z 16 WITD otrzymał po 4 furgony. To jeden z etapów realizacji projektu. Do wojewódzkich inspektoratów trafiły, oprócz radiowozów, 64 specjalistyczne zestawy do kontroli pojazdów i tachografów. Finalizowana jest też dostawa ostatnich z 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych. ITD jest jedyną w kraju formacją, która dysponuje tak specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym przeprowadzenie kompleksowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych. Równolegle ze wzmocnieniem potencjału kontrolnego, trwa wzmocnienie zasobów kadrowych.

„Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 20 lat dbają o to szeroko rozumiane bezpieczeństwo na polskich drogach, kontrolując między innymi ciężki transport – ciężarówki, autokary, ale również zajmują się przewozem osób taksówkami, prowadzą specjalistyczne kontrole w przewozach niebezpiecznych, kontrolują transporty odpadów, czy ważą pojazdy. Z roku na rok zwiększają się kompetencje inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, otrzymujemy nowe zadania, stąd także wzmocnienie, jeśli chodzi o liczbę inspektorów, m.in. w związku z wejściem w życie Pakietu Mobilności. W tym roku prowadzimy 2 nabory na inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Już teraz 80 nowych przyszłych inspektorów będzie szkolonych na naszych kursach specjalistycznych, aby pod koniec roku rozpocząć pracę”

– mówił Alvin Gajadhur.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podkreślał wyjątkową sprawność Inspekcji Transportu Drogowego i podziękował inspektorom za codzienne kontrole drogowe oraz działania prowadzone w siedzibach przedsiębiorstw.

„Jest to też ważny element dbania o uczciwą konkurencję, szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z większym napływem kapitału wschodniego, który instaluje się w Polsce, a my musimy zadbać o to, aby każdy, kto zakłada tutaj działalność biznesową, każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo transportowe, wypełniał normy prawne, wypełniał przepisy prawa, po to, aby ta uczciwość konkurencyjna została zachowana”

– zaznaczył Wiceminister resortu infrastruktury.

„Bardzo gorąco dziękuję za pracę Inspekcji Transportu Drogowego. Bez wątpienia ta służba przyczyniła się do tego, że mamy do czynienia z bardzo widoczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskaźniki, statystyki brd z roku poprzedniego są lepsze niż w roku 2021 i są dużo lepsze niż w roku 2019. A właśnie od roku 2019 rząd położył dużo większy nacisk na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziękuję za sprawną pracę Inspekcji Transportu Drogowego. Jestem przekonany, że te nowoczesne furgony będą służyć i będą podnosić bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

– dodał Rafał Weber.

Zakup nowych pojazdów oraz pozostałego sprzętu został zrealizowany w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”. Projekt jest w 85 proc. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet projektu to ponad 66,7 mln zł. Wykorzystanie nowego potencjału podniesie gotowości operacyjną Inspekcji, wpłynie na szybkość, efektywność oraz jeszcze większą dokładność prowadzonych działań, wykrycie i wykluczenie z ruchu większej liczby pojazdów zagrażających bezpieczeństwu oraz niebezpiecznych dla środowiska, a także wzmocni system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce (gov.pl/gitd…)

Więcej...