Blog Archives

Kolejne kilometry S7

Dziś (14 lipca) udostępniliśmy do ruchu ponad 10 kilometrów drugiej jezdni drogi ekspresowej S7 Napierki – Mława. Jutro (15 lipca) kierowcy zyskają kolejne 2 kilometry na odcinku Pieńki – Płońsk od Pawłowa do węzła Dłużniewo. Ruch po udostępnionych odcinkach odbywać się będzie według tymczasowej organizacji.

62 km dwujezdniowej drogi ekspresowej

Od dziś kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do okolic miejscowości Pawłowo przed Płońskiem. To łącznie 60 km, a od piątku odcinek ten wydłuży się o 2 km do węzła Dłużniewo. Kolejnym ułatwieniem dla kierowców będzie likwidacja objazdów odbywających się do tej pory drogami zbiorczymi i skierowanie ruchu za węzłem Dłużniewo do Płońska na lewą jezdnię trasy głównej. Te zmiany w organizacji ruchu ułatwią podróż pomiędzy Trójmiastem i Warszawą, a kierowcy będą mieć do dyspozycji 62 km nowej drogi w układzie dwujezdniowym oraz 9 km z ruchem po jednej jezdni. Obie jezdnie będą dostępne w drugiej połowie sierpnia.

Tymczasowa organizacja ruchu.

Prace trwają. Udostępnienie odcinków S7 do ruchu nie oznacza zakończenia prac. Ruch odbywać się będzie według tymczasowej organizacji. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku dwujezdniowym oraz 60 km/h na jednojezdniowym. Docelową organizację ruchu będziemy wdrażać stopniowo we wrześniu i październiku br. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Zakres inwestycji

Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi ekspresowej S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców było, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace budowlane na trzech odcinkach od Mławy do Płońska rozpoczęły się jesienią 2019 roku, natomiast na odcinku Napierki – Mława wiosną 2020 roku. Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaje m.in. 70 obiektów inżynierskich oraz 10 węzłów: Mława Północ, Mława Wschód, Mława Południe, Żurominek, Strzegowo Północ, Strzegowo Południe, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie oraz Dłużniewo. Powstają też cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Pepłowo I, Pepłowo II, Ćwiklinek i Dłużniewo. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

S7 Napierki – Mława, węzel Mława Wschód

Koszty inwestycji i dofinansowanie z Unii Europejskiej

Łączny koszt inwestycji wynosi 1,6 mld zł. Wykonawcą trzech odcinków jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe, które buduje odcinek Strzegowo – Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, odcinek Pieńki – Płońsk za 311,7 mln zł, a odcinek Napierki – Mława za kwotę 294,7 mln zł. Wykonawcą odcinka Mława – Strzegowo jest konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau. Wartość tego kontraktu to 446,1 mln zł.Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej łącznie wynosi 1 043 836 933,77 zł (gov.pl…gitd)

Więcej...

Kontrole trzeźwości na Mazowszu

Trzeźwość blisko 600 kierowców ciężarówek, busów oraz autobusów skontrolowali w poniedziałek i we wtorek inspektorzy z mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca jednego z 40-tonowych zestawów „wydmuchał” prawie pół promila alkoholu. Mężczyzna został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji z Radomia.

W poniedziałek i wtorek (11 i 12 lipca) rano, na głównych drogach w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie oraz Ostrołęce, inspektorzy ITD przeprowadzili akcję wzmożonych kontroli trzeźwości. W trakcie działań przebadali alkomatami 597 kierowców ciężarówek, busów i autobusów. Udaremnili dalszą jazdę jednemu kierowcy 40-tonowego zestawu. Mężczyzna, zatrzymany do kontroli na krajowej „dziewiątce” w Radomiu, był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Kierowca, obywatel Polski, „wydmuchał” 0,48 promila alkoholu. Został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Ciężarówkę odebrał z miejsca kontroli polski przedsiębiorca (gov.pl…gitd)

Więcej...

Bez przeglądu i z nadmiarem ładunku

Blisko 10 ton zamiast dopuszczalnych 3,5 ważył pojazd dostawczy, którym przewożono elementy ogrodzenia. Pojazd nie miał również ważnego badania technicznego. Nieprawidłowości stwierdził patrol z łódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W czwartek (30 czerwca), na ekspresowej „ósemce”, inspektorzy ITD z Sieradza zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostawczy, którym przewożono betonowe i stalowe elementy ogrodzenia. Ilość ładunku wskazywała, że pojazd może być znacznie przeciążony. Auto skierowano na przenośne wagi. Rzeczywista masa całkowita pojazdu wraz z ładunkiem wynosiła ok. 10 t zamiast dopuszczalnych 3,5 t. Okazało się również, że samochód nie miał ważnego badania technicznego. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, ukarali kierowcę mandatem karnym w wysokości 2 000 zł i zakazali mu dalszej jazdy. Właściciel auta przysłał na miejsce kontroli drogowej ciężarówkę z niskopodwoziową naczepą, na której odholowano przeciążony pojazd bez ważnego przeglądu technicznego (gov.pl…gitd)

Więcej...

Transport odpadów z naruszeniami

Inne odpady niż zadeklarowane w dokumentacji przewożono niesprawną naczepą bez aktualnego przeglądu technicznego. Nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Na miejsce kontroli wezwano również pracowników z Inspekcji Ochrony Środowiska.

W poniedziałek (7 czerwca), na autostradzie A1 koło Torunia, inspektorzy z Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zestaw należący do polskiej firmy transportowej. Ciężarówka przewoziła odpady. Stan techniczny naczepy pozostawiał sporo do życzenia, więc na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Inspektorzy stwierdzili, że naczepa nie ma ważnego badania technicznego od ponad trzech miesięcy, więc nie powinna poruszać się po drogach. Część najważniejszych elementów układu hamulcowego była w bardzo złym stanie. Przy niektórych z kół znajdowały się pęknięte tarcze hamulcowe i całkowicie zużyte klocki hamulcowe. Jeden z klocków wypadł z zacisku hamulcowego. Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko stanu technicznego naczepy. W trakcie kontroli dokumentów przewozowych i ładowni naczepy stwierdzono, że przewożone są zupełnie inne odpady od tych, jakie wskazano w okazanej dokumentacji. Zgodnie z kartą przekazania odpadu, przewożonym ładunkiem miała być mieszanina betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych (kod odpadu 17 01 06). Tymczasem faktycznie przewożono odpady z mechanicznej obróbki odpadów (odpady z grupy 19 12). Potwierdzili to wezwani na miejsce kontroli pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska. Dopiero po zakończeniu czynności kontrolnych przewoźnik dostarczył już właściwy dokument przewozowy.Za stwierdzone nieprawidłowości przedsiębiorcy i osobie zarządzającej operacjami transportowymi w firmie grożą kary pieniężne. Wobec nich zostały wszczęte postępowania administracyjne. Inspektorzy zatrzymali również dowód rejestracyjny niesprawnej technicznie naczepy i wydali kierowcy zakaz jej dalszej jazdy do momentu naprawy usterek (gov.pl…gitd)

Więcej...

Europejska licencja transportowa

Posiadamy licencję transportową

Licencja transportowa jest pozwoleniem na wykonywanie transportu drogowego towarów lub osób,
które reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 15.08.2013 roku na zasadach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009 i 1073/2009.
Od 21 maja 2022 roku licencja transportowa jest wymagana już przy wykonywaniu transportu
powyżej 2,5 tony dmc (tzw. busiarze). W przypadku jej braku należy liczyć się z karami finansowymi.


Aby uzyskać licencję firma musi spełnić poniższe warunki:

  • siedziba w jednym z państw członkowskich,
  • musi cieszyć się dobrą reputacją,
  • musi mieć odpowiednią zdolność finansową,
  • musi mieć wymagane kompetencje zawodowe, tj. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

Nasza firma spełnia wszystkie powyższe warunki, dlatego też uzyskanie przez nas licencji transportowej było jedynie kwestią czasu.

Więcej...

O jedną naczepę i kilkanaście ton za dużo

Ciągnik siodłowy z dwoma naczepami nie powinien poruszać się po polskich drogach nawet bez ładunku. Tymczasem zestaw zatrzymany przez funkcjonariuszy z lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego przewoził towar i był przeładowany o 18 ton.

W sobotę (23 kwietnia), na krajowej „dwójce”, patrol ITD z Lublina zatrzymał do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i dwóch naczep. Zgodnie z polskimi przepisami taka konfiguracja jest niedozwolona. Samochód ciężarowy może ciągnąć jedną naczepę lub przyczepę. W tym przypadku zestaw przewoził dwa kontenery z ładunkiem i ważył 62 t zamiast dopuszczalnych 44 t. Ciężarówka jechała z Polski do Niemiec. Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport do czasu doprowadzenia zespołu pojazdów do stanu zgodnego z przepisami. Ciągnik siodłowy mógł odjechać z miejsca kontroli drogowej tylko z jedną naczepą. Za stwierdzone nieprawidłowości przewoźnikowi grozi kara w łącznej kwocie 28 tys. zł. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne (gov.pl…gitd)

Więcej...

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji

Zestaw w niedozwolonej konfiguracji i za ciężki, a kierowca z serią naruszeń czasu pracy. Nieprawidłowy transport do Gdańska, czasowo wstrzymali inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W piątek (8 kwietnia) na ekspresowej „trójce” inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali ciągnik siodłowy z dwoma naczepami. W Polsce nie jest to dozwolone. Zestawem wykonywano przewóz do gdańskiego portu. Jeden z kontenerów był wypełniony mączką kostną. Inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu podejrzewali, że zestaw jest przeładowany. Po dokonaniu ważenia w punkcie kontrolnym, okazało się, że mieli rację. Rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów przekroczona była o 4,45 t ponad dopuszczalne 40 t. Oprócz tego, analiza czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu wykazała 13 naruszeń. Dotyczyły one przekroczenia dopuszczalnego czasu jazdy bez wymaganej przerwy, a także jazdy dziennej oraz skrócenia wymaganego odpoczynku dziennego. Poza tym kierowca nie dokonywał wpisów manualnych i nieprawidłowo obsługiwał przełącznik rodzaju aktywności pracy.Inspektorzy ITD ukarali mężczyznę mandatami karnymi. Konsekwencje finansowe grożą również przedsiębiorstwu transportowemu, wobec którego zostały wszczęte postępowania administracyjne oraz załadowcy, którego działania spowodowały przekroczenie rzeczywistej masy całkowitej kontrolowanego zespołu pojazdów (gov.pl…gitd)

Więcej...

Wojna w Ukrainie głównym tematem…

Wojna w Ukrainie głównym tematem Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD

O wpływie wojny w Ukrainie na branżę transportową i wprowadzonych rozwiązaniach ułatwiających jej funkcjonowanie, rozmawiano dziś w trakcie 27. posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD. Uczestniczący w spotkaniu Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na zaangażowanie przewoźników w działania pomocowe dla mieszkańców Ukrainy.

Chciałbym podziękować Państwu – przedstawicielom przewoźników, za wasze zaangażowanie i wsparcie Ukrainy. Trzeba mieć absolutną odwagę żeby wjechać na teren objęty wojną, trzeba mieć wielkie serce żeby zadysponować swoje samochody i często środki finansowe, które przekładają się na pomoc rzeczową Ukrainie. Wiem, że jesteście szczodrzy. To jest wielka sprawa, że pomagacie Ukrainie, w której wojna ma straszliwe oblicze – podkreślił w trakcie spotkania z przewoźnikami Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.”

Działania wojenne na terenie Ukrainy i ich wpływ na funkcjonowanie branży transportowej zdominowały spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z przewoźników. Aby łagodzić negatywny wpływ skutków konfliktu zbrojnego na gałąź transportu drogowego i utrzymać łańcuch dostaw, wprowadzono szereg rozwiązań.

Polski rząd z jednej strony podejmuje działania wspierające i pomagające Ukraińcom, a z drugiej, wprowadza rozwiązania ułatwiające życie tym, którzy w Polsce prowadzą działalność gospodarczą, poprzez między innymi dostosowanie obecnych przepisów do dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie przewoźnikom, podjęliśmy decyzję, aby do 2 kwietnia wprowadzić odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców. Działamy elastycznie i nie wykluczamy dalszych zmian. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi np. wydłużenia terminów ważności świadectw kierowców z Ukrainy. Wiemy, że odpływ kadry kierowców jest odczuwalny dla polskich przewoźników – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.”

W działania wspierające przewoźników, od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, włączył się Główny Inspektorat Transportu Drogowego upraszczając procedury, czy dostosowując do potrzeb pracę urzędu, poprzez m.in. wydłużenie czasu pracy newralgicznych dla branży transportowej biur.

Prowadzimy działania w wielu obszarach. Inspektorzy w całej Polsce wspierają działania wojewodów, pomagają przy organizacji przewozu uchodźców z Ukrainy, zbiórkach darów i organizacji ich transportów. W GITD m.in. powołano zespół, który w systemie całodobowym zapewnia wsparcie dla transportów z pomocą humanitarną. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami przewoźników i staramy się reagować na przekazywane nam informacje. Przykładowo, wiedząc jakie są potrzeby m.in. skróciliśmy czas oczekiwania na wydanie świadectw kierowców. – wyliczał Główny Inspektor Transportu Drogowego.”

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podziękował inspektorom i pracownikom Inspekcji za zaangażowanie oraz sprawnie i skutecznie realizowane w obszarze transportu drogowego działania.Społeczna Rada Konsultacyjna, która działa przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego, jest platformą wymiany informacji między administracją a społecznymi partnerami – przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników (gov.pl…gitd)

Więcej...

Rosyjski kierowca z nieważnym zezwoleniem

Kierowca rosyjskiej ciężarówki przewoził 22 tony ładunku z Niemiec do Rosji bez wymaganych dokumentów. Okazał inspektorom lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy, ale było ono nieważne. Zestaw został skierowany na wyznaczony parking strzeżony.

W środę, na krajowej 68-ce w powiecie bialskim, patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej ciężarówkę należącą do rosyjskiej firmy transportowej. Zestawem przewożono 22 t ładunku z Niemiec do Rosji. Kierowca okazał funkcjonariuszom ITD zezwolenie uprawniające do tranzytu przez Polskę. Okazało się, że dokument był ważny do 15 marca 2022 r. Szofer nie miał innego, ważnego zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony. Transport będzie mógł być kontynuowany po okazaniu nowego, ważnego dokumentu i wpłaceniu 12 000 zł kaucji na poczet kary. Wobec przewoźnika rosyjskiego wszczęto postępowanie administracyjne (gov.pl…gitd)

Więcej...