ITD coraz nowocześniejsza

10 kolejnych nowoczesnych furgonów trafi do 7 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Na pokładzie każdego z nich jest specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy. O wzmocnieniu potencjału kontrolnego ITD oraz inwestycjach w bezpieczeństwo na polskich drogach mówili dziś w Kutnie, w trakcie przekazania radiowozów, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

„Dzisiaj, w Kutnie Inspekcja Transportu Drogowego odbiera nowe furgony. To 10 nowych pojazdów, które od jutra będą służyć do tego, aby kontrolować w szczególności transport ciężki, który przemieszcza się przez naszą ojczyznę, aby kontrolować pojazdy, które korzystają z polskich dróg, z polskiej sieci drogowej. Przekazanie tych nowoczesnych pojazdów to bardzo istotny element z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

– przyznał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Po 2 furgony otrzymają jednostki z Krakowa, Radomia i Katowic. Po jednym Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Rzeszów i Poznań. W każdym z pojazdów znajduje się specjalistyczny sprzęt, który umożliwi przeprowadzenie kompleksowych kontroli pojazdów w transporcie ciężkim. To istotne wsparcie dla inspektorów w walce z niesprawnymi, niebezpiecznymi, zatruwającymi środowisko naturalne, czy niszczącym drogi przeciążonymi pojazdami.

„Od jutra w 7 województwach rozpoczną prace na drogach nowoczesne furgony. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt – w testery, kamery endoskopowe, dymomierze, sonometry, przenośne wagi, za pomocą których można określić wagę pojazdu, a także sprzęt do zabezpieczenia miejsca wypadku i profesjonalną torbę medyczną, niezbędną przy udzielaniu pierwszej pomocy. Są one nie tylko bardzo nowocześnie wyposażone, ale również mają wydzieloną przestrzeń biurową do pracy dla inspektorów. 2 inspektorów może prowadzić jednocześnie kontrole, przygotowywać protokoły, przesłuchiwać kierowców. W części biurowej są laptopy, drukarka i inny niezbędny sprzęt”

– wymieniał zalety nowoczesnych pojazdów Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Zakup wyposażonych w specjalistyczny sprzęt furgonów, które kosztowały ok. 6 mln zł, zrealizowano w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”. 10 nowych pojazdów dołączy do 64 furgonów, które zostały przekazane Wojewódzkim Inspektoratom Transportu Drogowego w 2020 r. Wówczas każdy z 16 WITD otrzymał po 4 furgony. To jeden z etapów realizacji projektu. Do wojewódzkich inspektoratów trafiły, oprócz radiowozów, 64 specjalistyczne zestawy do kontroli pojazdów i tachografów. Finalizowana jest też dostawa ostatnich z 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych. ITD jest jedyną w kraju formacją, która dysponuje tak specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym przeprowadzenie kompleksowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych. Równolegle ze wzmocnieniem potencjału kontrolnego, trwa wzmocnienie zasobów kadrowych.

„Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 20 lat dbają o to szeroko rozumiane bezpieczeństwo na polskich drogach, kontrolując między innymi ciężki transport – ciężarówki, autokary, ale również zajmują się przewozem osób taksówkami, prowadzą specjalistyczne kontrole w przewozach niebezpiecznych, kontrolują transporty odpadów, czy ważą pojazdy. Z roku na rok zwiększają się kompetencje inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, otrzymujemy nowe zadania, stąd także wzmocnienie, jeśli chodzi o liczbę inspektorów, m.in. w związku z wejściem w życie Pakietu Mobilności. W tym roku prowadzimy 2 nabory na inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Już teraz 80 nowych przyszłych inspektorów będzie szkolonych na naszych kursach specjalistycznych, aby pod koniec roku rozpocząć pracę”

– mówił Alvin Gajadhur.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podkreślał wyjątkową sprawność Inspekcji Transportu Drogowego i podziękował inspektorom za codzienne kontrole drogowe oraz działania prowadzone w siedzibach przedsiębiorstw.

„Jest to też ważny element dbania o uczciwą konkurencję, szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z większym napływem kapitału wschodniego, który instaluje się w Polsce, a my musimy zadbać o to, aby każdy, kto zakłada tutaj działalność biznesową, każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo transportowe, wypełniał normy prawne, wypełniał przepisy prawa, po to, aby ta uczciwość konkurencyjna została zachowana”

– zaznaczył Wiceminister resortu infrastruktury.

„Bardzo gorąco dziękuję za pracę Inspekcji Transportu Drogowego. Bez wątpienia ta służba przyczyniła się do tego, że mamy do czynienia z bardzo widoczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskaźniki, statystyki brd z roku poprzedniego są lepsze niż w roku 2021 i są dużo lepsze niż w roku 2019. A właśnie od roku 2019 rząd położył dużo większy nacisk na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziękuję za sprawną pracę Inspekcji Transportu Drogowego. Jestem przekonany, że te nowoczesne furgony będą służyć i będą podnosić bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

– dodał Rafał Weber.

Zakup nowych pojazdów oraz pozostałego sprzętu został zrealizowany w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”. Projekt jest w 85 proc. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet projektu to ponad 66,7 mln zł. Wykorzystanie nowego potencjału podniesie gotowości operacyjną Inspekcji, wpłynie na szybkość, efektywność oraz jeszcze większą dokładność prowadzonych działań, wykrycie i wykluczenie z ruchu większej liczby pojazdów zagrażających bezpieczeństwu oraz niebezpiecznych dla środowiska, a także wzmocni system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce (gov.pl/gitd…)