Bezpieczny Autokar – wakacje 2024

Wystartowała akcja „Bezpieczny Autokar – wakacje 2024”

Początek wakacji to czas wzmożonych zorganizowanych wyjazdów i podróży autokarami, a wraz z nimi start akcji Bezpieczny Autokar. Kolejną jej edycję zainaugurował Główny Inspektor Transportu Drogowego Artur Czapiewski. W okresie wakacyjnym szczególnym nadzorem objęte są przewozy wykonywane autokarami. Prowadzenie takich kontroli przez ITD ma potwierdzić dobre przygotowanie przewoźników do realizowania przewozów tymi pojazdami. To przygotowanie w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczne przemieszczanie się grup wakacyjnych do miejsc przeznaczenia.

W sobotę oraz niedzielę na MOP Nowa Wieś przy A1 kujawsko-pomorscy inspektorzy prowadzili intensywne działania, sprawdzając przy pomocy mobilnej stacji diagnostycznej stan techniczny każdego przejeżdżającego autokaru. Weryfikowany był też czas pracy kierowcy, wymagane uprawnienia, trzeźwość i dokumenty przewozowe. W sumie skontrolowano 111 autokarów, zatrzymano 19 dowodów rejestracyjnych, a w 2 przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy. Przez cały okres wakacji autobusy turystyczne sprawdzane będą w punktach kontrolnych bezpośrednio na drogach oraz w miejscach zbiórek dzieci i młodzieży w całym kraju.

O wpływie kontroli na wzrost bezpieczeństwa w przewozach autokarowych mówił podczas briefingu Artur Czapiewski – p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego.

„Głównym przesłaniem akcji Bezpieczny Autokar jest to, aby dzieci i młodzież bezpiecznie dojechali do miejsca docelowego. Tego rodzaju cykliczne działania motywują kierowców do przestrzegania przepisów związanych z czasem pracy, natomiast przewoźników do zapewnienia właściwego stanu technicznego autokaru. – powiedział Szef ITD.”

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski zaznaczył, że bezpieczeństwo podczas wakacji, to nie tylko zapewnienie bezpiecznego dojazdu do celu.

„Dzisiaj oprócz Inspekcji Transportu Drogowego obecne są również inne służby, to m.in. Policja, WOPR i KAS. Funkcjonariusze na swoich stoiskach informują najmłodszych o potencjalnych zagrożeniach, które czyhają na nich podczas wakacji. – powiedział Michał Koniuch”

Każdy zainteresowany może także zgłosić prośbę o przeprowadzenie kontroli autokaru, kontaktując się z najbliższym miejscowo Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. Ze względu na rosnącą liczbę kontroli realizowanych na wniosek rodziców i opiekunów, warto zgłosić konieczność ich przeprowadzenia z kilkudniowym wyprzedzeniem (dane poszczególnych WITD znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gitd/witd).

Inspektorzy, w miarę możliwości, przeprowadzą kontrolę w miejscu wyjazdu autokaru lub wskażą punkt kontrolny, do którego należy skierować autokar przed wyjazdem. W większych miejscowościach, inspektorzy i policjanci kontrolują autokary w wyznaczonych do tego celu miejscach (gov.pl…gitd)