Belgijskie stawki dla kierowców

Wkrótce polskie firmy transportowe będą musiały respektować belgijskie warunki zatrudnienia i płacowe dla kierowców.

Wzorem Niemiec i Francji, również Belgia przygotowuje nowe ustawodawstwo mające zwalczać nieuczciwą konkurencję w sektorze transportowym. Jest to projekt rządowy w trakcie procedowania legislacyjnego, który jeszcze nie obowiązuje w Belgii.
Jak udało się nam ustalić z WPHI Ambasady RP w Belgii, wg projektu kierowcy zagraniczni przewożący towary na terytorium Belgii mieliby być opłacani na warunkach zatrudnienia obowiązujących w Belgii.
Ocenia się, że w ciągu ostatnich lat belgijski sektor transportowy stracił ok. 17% miejsc pracy w transporcie drogowym z powodu nieuczciwej konkurencji.Obserwowane są trzy zjawiska mające ominąć obowiązujące w Belgii stawki świadczeń socjalnych wypłacanych kierowcom realizującym transport na terytorium Belgii:
1. Firm zachodnie otwierają swoje przedstawicielstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie zatrudniają kierowców na warunkach lokalnych, ale usługi transportowe świadczone są w Europie Zachodniej.
2. Firmy transportowe z krajów Europy Środkowej i Wschodniej realizują transport w Belgii, świadczą usługi własne i kabotażowe na bazie własnych umów o pracę nie uwzględniających stawek belgijskich.
3. W strefach przygranicznych z Niemcami, Francją i Luksemburgiem, na parkingach towary z dużych ciężarówek przeładowywane są do mniejszych pojazdów, w których nie są jeszcze wymagane tachografy. (etransport.pl)